Наукова бібліотека запрошує ознайомитись із новими надходженнями навчальної та наукової літератури

20 березня 2017 року

     Запрошуємо усіх бажаючих ознайомитися з новинками навчальної та наукової літератури, що надійшли до бібліотеки.

    На книжковій виставці представлено всього 93 видання, серед них – 40  підручників і навчальних посібників, 15 монографій, 10 збірників матеріалів конференцій та 7 видань літератури ФАО.

      До Вашої уваги опис декількох книг з цієї виставки, що знаходяться в фонді наукової бібліотеки:

   

   Кубіцький С.О. Соціальні послуги вразливим категоріям населення: теорія, практика, інновації: монографія / С. О. Кубіцький; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К.: Міленіум, 2016. - 480 с.

      У монографії розглядається використання зарубіжного досвіду у сфері надання соціальних послуг у найбільш розвинутих країнах світу (США, Канаді, країнах Західної Європи), де соціальна робота та соціальна освіта мають давню історію і багаті традиції, а соціальна служба добре розвинута і створені оригінальні системи надання соціальних послуг.

 

 

 

 

 

 

    Гальчинська О. К. Фармакогнозія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки "Ветеринарна медицина" / О. К. Гальчинська. - К.: ЦП "Компринт", 2016. - 242 с.
У першому та другому розділах наведено основні відомості  про заготівлю лікарської рослинної сировини, морфологічну будову тканин і органів рослин, висвітлено методи фармакогностичного аналізу рослинної сировини різних морфологічних груп.
У третьому розділі викладено дані про групи біологічно активних сполук, основні види сировини та фітопрепарати.

 

 

 

 

 

 

  

  Чайка В.М. Агроекологія: підручник / В. М. Чайка, Ю. В. Рибалко, А. А. Міняйло; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К.: ЦП "Компринт", 2016. - 396 с.
Проаналізовано розвиток етапів становлення агроекології в світі і в Україні, висвітлено головні її завдання і методологію. Узагальнено та систематизовано результати фундаментальних і прикладних досліджень з питань аграрної екології, природокористування, екологічної безпеки аграрного виробництва, проаналізовано концепцію сталого розвитку та екологічне право в сільському господарстві.

 

 

 

 

 

    Система точного землеробства: навчальний посібник / Л. В. Аніскевич [та ін.]; Національний університет біоресурсів і природокористування України, Центральноукраїнський національний технічний університет. - Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. - 104 с.
У навчальному посібнику наведено методичні рекомендації для проведення практичних занять, викладено мету кожного заняття, теоретичні передумови, порядок проведення і контрольні запитання.

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Генофонди перців і їх використання в селекційно-генетичних дослідженнях: монографія / С. І. Корнієнко [та ін.]; За наук. ред. С. І. Корнієнка; Національна академія аграрних наук України, Інститут овочівництва і баштанництва. - Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016. - 248 с.
У монографії відображено комплексну оцінку дикорослого, культурного і мутантного генофондів перцю. Детально висвітлено питання походження, розповсюдження і критичного аналізу класифікації видів роду Capsicum L. Наведено біохімічну, серологічну оцінки та оцінки селекційно-генетичного потенціалу видів, а також розкрито шляхи застосування в селекційному процесі екологічної пластичності, кореляційних зв’язків, ступеня домінантності та регресійного аналізу.

 

 

 

 

 

 

     Скоробогатов Д. В. Сидеральні культури. Механіко-технологічні основи подрібнення та загортання: монографія / Д. В. Скоробогатов, Г. А. Голуб, О. А. Марус; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К.: НУБіП України, 2016. - 171 с.
У монографії обґрунтовано конструкційно-технологічні параметри плуга із дисковим подрібнювачем для загортання сидеральних культур, проаналізовано технології та технічні засоби для подрібнення і загортання сидеральних культур, визначено ефективність роботи плуга із дисковим подрібнювачем в польових умовах.

 

 

 

 

 

 

     Системи утримання тварин: навчальний посібник для використання в навчальному процесі під час підготовки фахівців напрямів "Ветеринарна медицина" та "Технологія виробництва продукції тваринництва" у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації / М.О. Захаренко [та ін.]; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К.: Центр учбової літ-ри, 2016. - 424 с.
В посібнику наведено системи утримання тварин, основні санітарно-гігієнічні вимоги до них. Розраховано на студентів факультетів технології і переробки продукції тваринництва і ветеринарної медицини, а також фахівців галузі виробництва продукції тваринництва.

 

 

 

 

     Книжкова виставка представлена в інформаційно-бібліографічному відділі наукової бібліотеки (к. 41, навч. к. № 4).

Світлана Сердюк,
головний бібліограф наукової бібліотеки

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook