Наукова бібліотека запрошує на перегляд книг видавництва Національної академії наук України

15 березня 2017 року

      Запрошуємо аспірантів, науковців та усіх бажаючих переглянути наукові видання, що отримані бібліотекою від видавництва «Наукова думка» Національної академії наук України.
       Ці видання надруковані в рамках проекту «Наукова книга», що започаткований Президією НАН України за кошти державного замовлення.  В рамках цього проекту також виокремлено інший проект – «Наукова книга для молодих вчених», авторами цих книг є молоді науковці до 40 років, праці яких вибрані для опублікування комісією НАН України.
      Наводимо бібліографічних опис усіх книг, отриманих від видавництва НАН України:

   

     Вітер А. В. Актуальні питання обміну речовин в екосистемах / А. В. Вітер. – К. : Наукова думка, 2016. – 240 с.
   Особливістю обміну речовин в екосистемах як галузі науки є багаторівневий підхід до розгляду перенесень і перетворень речовин. Ця галузь поєднує в собі методологічні  засоби наук, що вивчають різні рівні організації живого світу, зокрема широкомасштабність біогеохімії та високу роздільну здатність наук про молекули. На цій основі проаналізовано раціональне використання природних ресурсів, зокрема ґрунтових, продовольчого кризу, значення довкілля у здоров’ї людини й інші прикладні проблеми.

 

 

 

 

 

 

 

     Мала Ю. І. Межа між Лісостепом і Степом:еколого-ценотична оцінка / Ю. І. Мала. – К. : Наукова думка, 2016. – 167 с.
    У монографії викладено наукові основи і алгоритм дослідження геоботанічних меж з використанням сучасних методів і принципів вивчення флористичних, фітоценотичних та екологічних  аспектів рослинного покриву. Детально розглянуто розвиток основних теорій, пов’язаних з формуванням контакту між рослинними угрупуваннями, зокрема, теорію континуальності-дискретності, теорію екотонів і меж.

 

 

 

 

 

 

 

     Кудря Ю. Позагалактична астрономія. Книга 1. Галактики: основні фізичні властивості / Ю. Кудря, І. Вавилова. – К.: Наукова думка, 2016. – 343 с.
    У першій книзі навчального посібника з позагалактичної астрономії розглянуто питання визначення морфології та основних фізичних і фотометричних властивостей нормальних галактик, а саме: їхні лінійні розміри, кінематику, світність і маси. Подано дані про нашу Галактику, методи встановлення відстаней до галактик, сучасні спостережувані огляди і каталоги галактик. Наведено як новітні спостережувані й теоретичні результати, так і усталені класичні погляди щодо галактик за даними в оптичному діапазоні електромагнітного спектра. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і науковців із астрофізики і фізики, а також усіх, хто цікавиться позагалактичною астрономією.

 

 

 

 

 

 

      Пирог Т. П. Мікробні поверхнево-активні речовини у природоохоронних технологіях / Т. П. Пирог, Г. О. Іутинська, А. П. Софілактович, А. Д. Конон.  – К. : Наукова думка, 2016. – 279 с.
      У монографії наведено дані щодо інтенсифікації синтезу мікробних поверхнево-активних речовин на різноманітних промислових відходах (оліє-жирової, цукрової, молочної промисловості, сільського і лісового господарств, виробництва біодизеля та з відпрацьованих рослинних олій). Розкрито біотехнологічний потенціал бактерій родів Rhodococcus, Nocardia і Acientobacter як деструкторів ароматичних, гетероциклічних і аліфатичних ксенобіотичних сполук, а також синтезованих ними поверхнево-активних речовин для деструкції нафтових забруднень у воді й ґрунті, у тому числі комплексних з важкими металлами.

 

 

 

  

 

    Гершензон З. С. Моли-фитофаги: аргирестииды и импономеутиды (Lepidoptera: Argyresthiidae, Yponomeutidae) фауны Восточной Европы / З. С. Гершензон, В.А. Кожевникова. – К. : Наукова думка, 2016. – 238 с.
   В монографии приведены новые и уточненные сведения о таксономическом разнообразии, классификации, особенностях видообразования и хозяйственного значения аргирестиид и ипономеутид фауны Восточной Европы. Представлены обзор трофических связей гусениц, характеристика морфобиологических признаков и их диагностических особенностей для всех исследованных таксонов. Впервые обобщены современные данные о географическом распространении 262 видов из 26 родов молей в объеме мировой фауны (кроме Америки), которые дополнены 36 видами из 10 родов для фауны Восточной Европы.

 

 

 

 

   

  Милюкин М. В.  Химический мониторинг органических экотоксикантов в водных системах /  М.В. Милюкин, В.В. Гончарук. – К.: Наукова думка, 2016. – 310 с.
    Представлено застосування хроматографічних і хромато-масс-спектричних методів аналізу для дослідження обмежено-летючих органічних сполук, включаючи токсичні хлорорганічні пестициди, поліхлоровані біфеніли, поліциклічні ароматичні вуглеводні, в різних об’єктах природних водних систем і технологічних водах на рівні наноконцетрацій. Вирішено науково-методологічну проблему дослідження цієї групи сполук, в тому числі хімічний аналіз і моніторинг екотоксікантів, єдині для води, донних відкладень, біоти. Використано раціональні методи пробопідготовки, можливості сучасних хроматографічних і хромато-мас-спектричних методів аналізу. На основі отриманих експериментальних даних проведено оцінку екологічного стану водних систем України.

 

 

 

 

 

      Фауна України : в 40 т. Т. 11. Паразитичні перетинчастокрилі. Вип. 8. Хальциди-ториміди триба тори міні / ред. кол. : І. А. Акімов, М. Д. Зерова, В. В. Корнюшин та ін. – К.: Наукова думка, 2016. – 199 с.
      У монографії узагальнено результати досліджень і літературні дані з фауни та екології хальцид триби Torymini (Chalcidoidea, Torymidae) фауни України. У загальній частині наведено відомості щодо особливостей морфології, класифікації, біології, поширення та практичного значення хальцид триби Torymini. Спеціальна частина включає описи 86 видів торимін фауни України й таблиці для їх визначення. Представлено діагнози і синонімію 86 видів з 3 родів (Diomorus, Ecdamua, Torymus). Показано роль торимін у природних та штучних ценозах як етномофагів багатьох видів рослиноїдних комах, особливо з рядів двокрилих і перетинчастокрилих.

 

 

 

 

 

 

     Балашов И. А. Фауна Украины. Том 29. Моллюски. Вып. 5. Стебельчатоглазые (Stylommatophora). – Киев: Наукова думка, 2016. – 592 с.
   Представлены все виды наземных моллюсков, встречающихся в Украине и в остальной части Восточной Европы (кроме Кавказа), в том числе в четвертичных отложениях. Рассмотрены морфология, изменчивость, систематика, образ жизни, современное и плейстоценовое распространение, зоогеография, практическое значение и методы изучения наземных моллюсков Украины и сопредельных территорий.

 

 

 

 

 

 

 

      Слід відмітити, що у вільному продажі ці книги відсутні, тож запрошуємо скористатися нагодою переглянути їх у приміщеннях бібліотеки (к. 41, навч. корп.  № 4), а також відвідати виставку нових надходжень навчальної та наукової літератури, що триватиме до 24 березня 2017 року.

Лариса Сідько,
завідувач інформаційно-бібліографічного
відділу наукової бібліотеки

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook