Запрошуємо НПП механіко-технологічного факультету до участі в ХІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Біотехнологія XXI століття»

21 квітня 2017 року
м. Київ, НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

 

 

 

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція

«Біотехнологія XXI століття»

(для студентів, аспірантів і молодих учених)

21.04.2017, Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1.       Промислова, харчова, сільськогосподарська, фармацевтична та медична біотехнологія

2.       Магнітні технології  в біотехнології та медицині. Біоінформаційні дослідження

3.       Екологічна біотехнологія та біоенергетика. Відновлювальні джерела енергії

4.       Біотехніка

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Дуган О.М. – д.б.н., проф., декан факультету біотехнології і біотехніки КПІ ім. Ігоря Сікорського – голова;

Кучук М.В. – д.б.н., чл.-кор. НАН України, директор Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, співголова;

Гой А.М. – керівник департаменту досліджень і розробок ПАТ «ФАРМАК»;

Голуб Н.Б. – д.т.н., доц., проф. каф. екобіотехнології та біоенергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Горго Ю.П. – д.б.н., проф., проф. каф. біоінформатики КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Горобець С.В. – д.т.н., проф., зав. каф. біоінформатики КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Карачун В.В. – д.т.н., проф., проф. каф. біотехніки та інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Кузьмінський Є.В. – д.х.н., проф., зав. каф. екобіотехнології та біоенергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Мельник В.М. – д.т.н., проф., зав. каф. біотехніки та інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Моргун Б.В. – к.б.н., с.н.с., заст. директора Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України;

Орябінська Л. Б. – к.б.н., доц., заступник декана з наукової роботи ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Тодосійчук Т.С. – д.т.н., доц., зав. каф. промислової біотехнології КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Маринченко Л.В. – к.т.н., с.н.с., доц. каф. біоінформатики КПІ ім. Ігоря Сікорського, голова;

Гетманенко К.А. – інж. каф. біоінформатики КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Карпенко А.Д. – інженер каф. біоінформатики КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Карпенко Ю.В. – інж. каф. біоінформатики КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Іпполітова Л.Ю. – пров. інженер каф. промислової біотехнології КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Лахнеко О.Р. – асп. каф. екобіотехнології та біоенергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Поліщук В.Ю. – ас. каф. промислової біотехнології КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Фесенко С.В. – аспірант каф. біотехніки та інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Шибецький В.Ю. – к.т.н., ст. викл. каф. біотехніки та інженерії КПІ
ім. Ігоря Сікорського;

Шинкарчук М.В. – асп. каф. екобіотехнології та біоенергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Сухецький Андрій - БІ-41, голова студради ФБТ;

Дзяний Євген - БМ-51, голова профбюро ФБТ.

 

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПОДАННЯ ТЕЗ  ДОПОВІДЕЙ

Організаційний внесок за участь у конференції становить 90 грн. за одну публікацію. В суму входить: публікація збірки тез, витрати на канцелярські товари, кава-брейки для учасників.

Кількість співавторів не повинна перевищувати 4 осіб. Викладач має право бути співавтором не більш ніж у 3 тезах і бере участь у оплаті.

Проживання та харчування здійснюється за власний  рахунок  учасників конференції. З питань поселення звертатись в оргкомітет.

Для участі у конференції до 10.03.2017  на електронну адресу biotechconf@ukr.net  необхідно надіслати: заповнену заявку на участь і електронну версію тез. Після того, як тези будуть розглянуті програмним комітетом та прийняті, на вказану вами електронну адресу будуть надіслані реквізити для оплати.

На поштову адресу оргкомітету до 31.03.2017 необхідно надіслати роздрукований екземпляр тез, підписаний усіма авторами, а для студентів також науковим керівником, і скановану квитанцію про сплату організаційного внеску.

Тези та заявки просимо надсилати файлами у форматі doc (Microsoft Word 97-2003) або docx (Microsoft Word 2007-2010). Назва файлу повинна відповідати номеру секції та прізвищу відповідального за тези автора.

Зразок назви файлів:  Секція 1-Іваненко-заявка; Cекція 1-Іваненко-тези

Листи з роздрукованими матеріалами надсилати за адресою:

03056 Київ, пр. Перемоги,  37,  корп.4, НТУУ «КПІ», ФБТ, Конференція Секція №___

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Обсяг 1 сторінка (зі списком літератури) формату А 4, поля (верхнє, нижнє, праве, ліве) по 2 см.

Шрифт Тimes New Roman, 14 пт, інтервал одинарний, вирівнювання основного тексту за шириною.

В лівому кутку – індекс УДК, назва доповіді великими літерами, напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру. ПІБ авторів, назва установи, адреса та електронна адреса напівжирним, курсив.

Робочі мови конференції: українська,  англійська

 

Зразок оформлення тез доповідей:

УДК 575.827:604.6:582.683.2

РІСТ РОСЛИН РІПАКУ, ТРАНСФОРМОВАНИХ ГЕНОМ cyp11A1 ЦИТОХРОМУ Р450SCG, В УМОВАХ ОСМОТИЧНОГО СТРЕСУ

Трегуб М.С.1, Сахно Л.О.2

1Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги 37, Київ,  03056, [email protected]

2Інститут клітинної біології і генетичної інженерії НАНУ
вул. Заболотного, 148, Київ,  03680

Однією з гілок розвитку сьогоднішньої біоенергетики є отримання біопалива з олійних культур… Рисунки повинні бути оформлені з підписом: Рис 1. Назва рисунка; таблиці: Таблиця 1 – Назва таблиці. Якщо на рисунку представлений графік чи діаграма, то в підпису до рисунку повинні бути розшифровані всі позначення, включаючи осі   координат.

Формули оформлені тільки в  редакторі формул  MathType.

У  випадку цитування літератури, список оформлювати за  зразком:

1Шидловський, А. К. Енергоефективність та відновлювані джерела енергії [Текст] / А. К. Шидловський // К.: Українські енциклопедичні знання - 2007. – 560 с.

2     Новик     Г.    И.     Сохранение     жизнеспособности       и     физиологических       свойств      бифидобактерий       при криоконсервации и лиофилизации [Текст] / Г. И. Новик // Микробиология - 1998, т. 67, № 5. – С. 637 – 642.

 

Щодо організаційних питань звертатися до:

Маринченко Лоліти Вікторівни тел. моб. 050-156-0232, 093-181-1391;

Карпенка Юрія Володимировича  тел. моб. 050-256-3102, 093-256-3102.

 

 

Заявка учасника

Прізвище

Ім’я

По-батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада (курс для студентів)

Установа

Адреса установи, е-mail установи

Контактний телефон

Е-mail учасника

Для студентів:

П.І.П. керівника, наук. ступінь, вчене звання, посада

Форма участі: очна         заочна      

Форма доповіді: усна               

стендова              

Необхідність у поселенні                 

Заступник декана з наукової роботи МТФ Іван Роговський

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015