Про діяльність факультету землевпорядкування за 2016 рік та завдання на 2017 р. у рамках виконання програми розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива − 2020»

1 лютого 2017 року

     У перший день лютого факультет землевпорядкування звітувався про свою діяльність протягом 2016 року та визначив завдання на 2017 р. у рамках виконання програми розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива − 2020». Від ректорату на засіданні був присутній проректор з навчальної та виховної роботи Сергій Кваша.
     На початку засідання декан факультету Тарас Євсюков відзначив, що минулий рік був складним, є вагомі здобутки, але й є над чим працювати і вдосконалюватися. Головні завдання у 2016 р. для трудового колективу були визначені Планом розвитку факультету на 2016 р., рішенням Вченої ради НУБіП України від 24.02.2016 р. та доповнені 5 стратегічними завданнями на 2016/2017 навчальний рік (рішення Вченої ради НУБіП України від 26.08.2016 р.).

У останні роки факультет став визнаним центром землевпорядної освіти і науки України, бере безпосередню участь у формуванні земельного законодавства, а до думки наших провідних вчених прислухаються профільні міністерства, відомства та міжнародні організації. На 5 кафедрах працює 41 науково-педагогічний працівник, серед яких  – 1 академік НААН України, 7  докторів наук, професорів; 23 кандидати наук. Нині на факультеті навчається 640 студентів (ОС «Бакалавр» - 430 студентів; ОС «Магістр» - 207 студентів). Для порівняння у 2015 році на факультеті навчалося  692 студента (ОС «Бакалавр» - 495 студентів; ОС «Магістр» - 197 студентів). У 2016 році факультет землевпорядкування відзначив своє 20-річчя з дня створення та 25-річчя підготовки фахівців землевпорядників у НУБіП України. Вченим вдалося сформувати коло однодумців, які активно співпрацюють з молоддю та є прикладом як для молодих викладачів, так і студентів. Очільник факультету наголосив, що нині всі кафедри факультету відповідають вимогам ЗУ "Про вищу освіту" та іншим нормативним документам щодо кадрового потенціалу, педагогічного навантаження, необхідної кількості викладачів з вченими званнями та науковими ступенями, навчально-методичного забезпечення, матеріально-технічної бази тощо.

     Серед здобутків декан відзначив, що колектив протягом року прикладав максимум зусиль для підвищення якості навчального процесу. Систематично проводився зріст знань студентів, деканатський контроль, удосконалено тематику магістерських робіт (інноваційні, фундаментальні, прикладні), запроваджена практика читання відкритих лекцій професорами, проведення відкритих лабораторних занять і тут є свої позитивні результати. Зокрема, за результатами зимових сесій 2016 і 2015 рр. знизилася кількість студентів, які були відраховані з 9 до 3, зросла кількість відмінників з 6 до 12, представники ради роботодавців були залучені до захисту магістерських робіт. Студент Дмитро Барабаш зайняв 2 місце на Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності "Землеустрій та кадастр".

     Факультет добре провів вступну кампанію у магістратуру. Приємно, що до нашого факультету подали документи випускники з 7 вишів (25% заяв), що свідчить про авторитет, популярність наших магістерських програм підготовки. В цілому ми набрали майже на 30 магістрів більше ніж у 2015 р. . Загалом їхня кількість сьогодні становить 207 осіб і це близько 30 % від контингенту студентів (що відповідає критеріям дослідницького університету).

     Підрозділ систематично проводить зустрічі з представниками Ради роботодавців зокрема Інституту охорони ґрунтів, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, ПП "Аршин", ПП "Лідер Плюс", Управління Держгеокадастру у м. Києві куди традиційно по завершенню магістратури, йдуть працювати наші випускники. У грудні пройшло дещо нетипове засідання Ради роботодавців, адже, крім членів ради, у ній взяли участь усі науково-педагогічні працівники і старости академічних груп. 

     Важливу роль у підвищенні якості навчальної роботи відіграє анкетування магістрів і бакалаврів. Наприклад, 85 % опитаних магістрів планує працювати за фахом, і більша половина з них вже мала роботу, навчаючись в магістратурі. Решта студентів ще вагаються, або ж знайшли себе в іншій галузі. Нажаль, як свідчить опитування, серед випускників 2016 року не користується попитом державна служба, натомість більшість хоче відкривати власну справу. Студенти оцінюючи себе як фахівця, вважають, що мають отримувати заробітну плату в межах 5-10 тис.грн, а то і більше.  Приємно відмітити, що рівень компетентності викладачів факультету за 10-бальною шкалою, випускники оцінили у 8 балів.
Активно йде робота з наповнення електронних навчальних курсів  накази ректора № 225 "Про формування бази тестових завдань для перевірки якості підготовки фахівців" та № 224 "Про формування та розміщення електронних версій навчально-методичного забезпечення". Якщо у лютому таких курсів було 8, то сьогодні їх 20.


 

     Наукова та інноваційна діяльність у землевпорядників орієнтована на критерії дослідницького університету. Затверджено план підготовки докторів по кожній кафедрі до 2021 р. Усі кафедри подали наукові проекти (три з них пройшли попередній відбір). За звітний період проф. Іван Ковальчук з його командою отримав 3 охоронних документа, успішно функціонує спецрада під керівництвом Ольги Дорош.

     Наукова та інноваційна діяльність у землевпорядників орієнтована на критерії дослідницького університету. Затверджено план підготовки докторів по кожній кафедрі до 2021 р. Усі кафедри подали наукові проекти (три з них пройшли попередній відбір). За звітний період проф. Іван Ковальчук  з його молодою командою отримав 3 охоронних документа, успішно функціонує спецрада під керівництвом Ольги Дорош.
Обсяг фінансування НДР склав у 2016 склав 338,91 тис. грн., у 2015 році., що на 170 тис. менше, ніж у 2015 році (509,4 тис. грн.) Фінансування на 1 штатного НПП склало 19,9 тис. гривень на рік. Без фінансування за ініціативою кафедр виконувались 2 теми.
Загалом вченими факультету землевпорядкування за звітний період опубліковано 29 монографій, 4 підручники, 14 навчальних посібники, 96 наукових статей і 125 тез доповідей на конференціях. Крім того, підготовлені, затверджені і видані 32 методичні розробки для навчального процесу.
У 2016 році на факультеті організували низку круглих столів на актуальні питання земельної політики із активними та емоційними обговореннями, у березні всеукраїнську конференцію - до 15-річчя кафедри УЗР. 23-24 вересня проведено міжнародну конференцію до 20-ти річчя факультету землевпорядкування. Щодо наукової роботи, то ту головне завдання перед кафедрами  – це активізація роботи провідних вчених факультету, підвищення значення індексів Гірша, формування перспективної тематики наукових досліджень на кафедрах і подачі їх для участі у конкурсах наукових проектів, у тому числі міжнародних, з метою забезпечення перспективних джерел фінансування наукових досліджень.

      На факультеті приділяється особлива увага виховній роботі, фізичному вихованню студентів спрямована на підготовку фахівця, громадянина, патріота.
     Структурним підрозділом факультету є ННВЦ «Охорона природних ресурсів та реформування земельних відносин», на базі якого факультет заробляє кошти до спецфонду. 2016 року у скарбничку Університету зароблено 1,3 млн. грн. що на 213 % більше ніж торік. Тарас Євсюков підкреслив, що і в січні 2017 р. центр не зупинявся і на кінець місяця мав на рахунках вже зароблених 200 тис. грн.
     Факультет землевпорядкування у 2016 р. докладав зусиль спрямованих на розв'язання проблем енергозбереження в університеті. Зокрема, у навчальному корпусі №6 замінено люмінесцентні лампи на економні LED лампи у лекційних аудиторіях 112, 126, аудиторіях 106-109, 114, 212-219 закріплених за факультетом.

      До головних завдань на 2017 р. з реалізації програми «Голосіївська ініціатива-2020» Тарас Євсюков відніс подальше покращення якості навчального процесу, посилення профорієнтаційної роботи, зміцнення матеріально-технічної бази факультету через оновлення парку геодезичних приладів, програмного забезпечення. Потрібно відновити лабораторії 102, 103 до початку весняного семестру, які постраждали внаслідок аварійного підтоплення, у планах також капітальний ремонт аудиторій 107 і 110. Підсумовуючи декан наголосив на необхідності зміцнення і розширення співробітництва з провідними університетами світу, стажування НПП і студентів факультету в іноземних вищих навчальних закладах, відповідно до критеріїв, які підтверджують статус національного Університету.

 

     В обговоренні взяли участь завідувачі кафедр Іван Ковальчук, Ольга Дорош, Світлана Кохан, Віктор Заяць, Андрій Мартин.
     Вони відзначили позитивні зміни на факультеті за 2016 рік і надали свої пропозиції з розвитку факультету у 2017 році. Проректор з навчальної та виховної роботи Сергій Кваша також долучився до обговорення та відмітив мобільність, активність факультету, надав схвальну оцінку. Проте, потрібно покращувати якість підготовки магістрів, зосередитися на  оптимізації навчальних планів, відновленні і зміцненні матеріально-технічної бази. Після обговорення звіт був одноголосно затверджений трудовим колективом факультету землевпорядкування.  

     Делегатами на збори трудового колективу Університету трудовий колектив обрав Тараса Євсюкова, Івана Ковальчука, Андрія Мартина, Оксану Герасименко. 

 

Наталія Мединська, заступник декана факультету землевпорядкування

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook