Реалізація програми «Голосіївська ініціатива-2020» і завдання на поточний рік у центрі звітів керівників структурних підрозділів

1 лютого 2017 року

     1 лютого. В університеті другий день поспіль звітують директори інститутів та декани факультетів. На черзі – гуманітарно-педагогічний. Участь у роботі конференції його трудового колективу взяв ректор Станіслав Ніколаєнко. Першим і центральним питанням порядку денного був звіт про діяльність факультету у минулому році та завдання на поточний у руслі виконання «Голосіївської ініціативи – 2020», який і представив делегатам декан Василь Шинкарук.

   

     Звітуючи, Василь Дмитрович закцентував на тому, що робота кафедр, деканату була спрямована, передусім, на підвищення якості освітнього процесу. А взагалі рік минулий видався для колективу результативним. Так, отримано ліцензію МОН України на підготовку бакалаврів зі спеціальності «Міжнародні відносини», успішно пройдено акредитацію спеціальності «Соціальна педагогіка». Підтвердженням здобутків і наукового потенціалу колективу факультету є успішне ліцензування наукових спеціальностей «Науки про освіту», «Професійна освіта», «Філософія», «Історія та археологія». Мова йшла і про якісний викладацький склад, який поповнився як кандидатами, так і докторами наук.

     До речі, п’ять із дванадцяти кафедр повністю забезпечені викладачами з науковими ступенями, решта ж – більш, ніж наполовину. Крім зазначеного, за словами Василя Шинкарука, до освітнього процесу постійно запрошують носіїв мови з Німеччини, Франції, США та Польщі.

     Щодо рейтингу факультету, то порівняно з минулим роком він зріс і становить 1,7. Найвищий (2,69) має кафедра педагогіки, яка до того ж очолює десятку найкращих кафедр університету.

     Особлива увага деканату, завідувачів кафедр, усього колективу факультету була приділена профорієнтаційній роботі та вступній кампанії 2016 року, що позитивно відобразилося на збільшенні контингенту студентів. І що дуже важливо – 48 % від загальної їх кількості ‒ контрактники. Декан факультету Василь Шинкарук закликав і надалі проводити активну профорієнтаційну роботу між учнівською молоддю шкіл, ліцеїв, гімназій, технікумів, коледжів. 

Изображение

     Упродовж року колектив працював над удосконаленням викладання гуманітарних дисциплін, підкреслив Василь Шинкарук. Величезну роботу проведено з налагодження співпраці з Центром Кембриджського університету, організації курсів вивчення та удосконалення англійської мови (у т. ч. для підготовки до екзаменів на міжнародний сертифікат В2). А відповідно до угоди з Поморською академією в Слупську (Польща) студенти спеціальностей «Соціальна робота» та «Філологія» мають можливість навчатися за програмою «подвійний диплом» або пройти безкоштовне стажування. 
     Однак, на жаль, в нашому активі немає переможних місць у всеукраїнських олімпіадах. Тому якісну, серйозну підготовку студентів до участі в них Василь Шинкарук назвав одним із пріоритетних завдань на поточний рік. 

     Плідною видалася і наукова робота. Колектив факультету провів 6 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій. За опублікованими монографіями, тезами, статтями він у числі лідерів. Однак наявних 9 статей у виданнях, що індексуються у Scopus, недостатньо для такого потужного колективу. Певні зрушення факультет має щодо покращення фінансування науково-дослідних робіт. Загалом підготовлено 12 відповідних проектів, два з яких отримали фінансування. 

     Факультет продовжив проведення циклу загальноуніверситетських семінарів із підвищення педагогічної майстерності для викладачів, наставників, а науковці факультету за дорученням ректорату розробили Концепцію виховної роботи в університеті та Програму виховання студента на 2016–2020 рр. «Фахівець, громадянин, патріот». Кафедра історії і політології провела для всіх першокурсників університету тематичні лекції-екскурсії «Історія НУБіП України».

     Декан факультету Василь Шинкарук наголосив, що серйозної роботи потребує публікація наукових статей, що входять до наукометричних баз Scopus, WoS, підвищення індексу цитування, показників індексу Гірша.
     Кафедри серйозно активізували діяльність госпрозрахункових підрозділів. А загалом факультет забезпечив надходження до спецфонду на суму 3,5 млн. гривень.

     Суттєво поліпшено також матеріально-технічну базу. Зокрема, за кошти спонсорів, членів ради роботодавців факультету зроблено капітальний ремонт аудиторії 24, 24а навчального корпусу №1 та обладнано їх меблями, у трьох кімнатах гуртожитку № 6. 

     Очільник факультету Василь Шинкарук підкреслив, що проведена робота у 2016 році – це заслуга всього колективу гуманітарно-педагогічного факультету як студентського, так і професорсько-викладацького, та окреслив перспективні напрями розвитку факультету на 2017 рік. Між ними ‒ підвищення якості освіти через удосконалення її змісту, поглиблення співпраці з роботодавцями, активізація участі в грантових програмах різних рівнів, підготовка науково-дослідних проектів, збільшення публікацій у Scopus та інших відомих наукометричних базах даних, підвищення індексу Гірша науково-педагогічних працівників. 

     На завершення Василь Шинкарук зазначив, що колектив факультету має потужний потенціал, перспективну молодь, а, отже, може досягнути поставлених завдань.

     Потому настав час для обговорення. Так, доцент Світлана Сторожук поцікавилася думкою доповідача щодо закріплення за окремими кафедрами базові школи. На що Василь Шинкарук відповів, що від такої співпраці є позитивні результати, тож зазначену роботу продовжуватимемо. Професор Вікторія Кручек запитала про перспективи ліцензування нових спеціальностей. Насамперед, це «Професійна освіта» та «Журналістика», пролунало у відповідь. На запитання про те, чи є можливості стажування за кордоном викладачів, доцент Людмила Лановюк отримала ствердну відповідь. Доцент Людмила Білан поцікавилася перспективами спеціалізації «Соціальна педагогіка» в рамках відповідної наукової спеціальності. У планах – розширити спектр спеціалізацій, в тому числі зазначеної, резюмував Василь Шинкарук.

     Звертаючись до присутніх, ректор університету заначив, що сьогодні по всій лінії фронту йде боротьба. І ми маємо про це пам’ятати. Працювати доводиться в непростих умовах. Разом із тим, у минулому році всі передбачені плани і програми виконані. Необхідні виплати здійснено, серйозно поліпшено матеріально-технічну базу. Майже на 30 мільйонів гривень зроблено капітальних ремонтів, ще на 4 мільйони гривень кафедри, вчені виконали самостійно. І це не говорячи про третій навчальний корпус, який сьогодні повністю готовий і лише відсутність обладнання (тільки навчальних аудиторій у корпусі зо два десятки) стримує до переїзду. У 2017 році отримано фінансування науково-дослідних робіт на 47 мільйонів гривень. Університет входить до десятки кращих у рейтингу ТОП-200. Однак, за словами Станіслава Ніколаєнка, якби вдалося підтягнути публікації у наукометричних виданнях та підвищити індекс Гірша, ми були б у п’ятірці. Тому це завдання залишається на поточний рік. Крім статутних видів діяльності, університет займав величезну громадську нішу. Принагідно ректор подякував колективу за його просвітницьку роботу та зазначив, що підтримує те оновлення, яке відбувається на факультеті. Не за горами вступна кампанія, тому якісна профорієнтаційна робота – передусім, наголосив він. Станіслав Ніколаєнко звернув увагу на те, що дисертаційні дослідження потребують підсилення гостроти і актуальності. А тема мотивації студента до навчання – пріоритет №1. Потребують розробки практичні методи виховної роботи, додав Станіслав Миколайович. Більше того гуманітарії повинні вести всіх інших за собою, а факультет стати центром психолого-педагогічних новацій. Ректор подякував за пророблену роботу з вивчення іноземних мов і закликав не зупинятися на досягнутому. Переконаний, що сили є і все вийде, факультет потрібний і зазначене вже ні в кого не викликає сумнівів, підкреслив Станіслав Ніколаєнко.

Изображение     

Изображение     

     Участь в обговоренні взяли завідувачі кафедр Руслан Сопівник, Оксана Іванова, викладачі Олена Соловйова, Інна Савицька, Світлана Христюк, Валентин Максимчук, Роман Рудий і студенти Валентин Савченко та Юлія Закатей. Після – конференція трудового колективу факультету затвердила звіт про діяльність факультету у 2016 році, схвалила завдання на перспективу, обрала делегатів на конференцію трудового колективу університету і внесла зміни до складу вченої ради факультету.

     

     


 


     У перший день лютого за участі начальника науково-дослідної частини університету Володимира Отченашка відбулись збори трудового колективу факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК.

     На порядку денному основними були питання: звіт декана факультету Лариси Баль-Прилипко про діяльність факультету за 2016 рік та завдання на 2017 рік; обрання делегатів від факультету для взяття участі у Конференції трудового колективу університету та висунення НПП факультету до складу Вченої ради університету.

     З привітальним словом та звітом про здобутки факультету в 2016 році в рамках реалізації програми «Голосіївська ініціатива -2020» виступила декан Лариса Баль-Прилипко, яка відмітила, що факультет здійснює підготовку фахівців ОС «Бакалавр» напряму підготовки «Харчові технології та інженерія»; ОС «Магістр» за 3 спеціальностями – «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса»; «Технології зберігання та переробки водних біоресурсів»; «Якість, стандартизація та сертифікація».

Изображение

     Декан відзначила, що колективом факультету проведена плідна робота, що дало можливість виконати на 100% державне замовлення та збільшити набір на контрактну форму навчання до 23 студентів. Всього за результатами вступної компанії на денну і заочну форми навчання факультет поповнили за державним замовленням – 122 студента, за конрактною формою навчання – 65 осіб.

     Протягом звітного періоду науковцями факультету виконувались 2 наукових тематики, із них 1 – прикладні дослідження, 1 – науково-технічна розробка (керівники – проф. Баль-Прилипко Л.В., проф. Сухенко Ю.Г.).

     Протягом 2016 року подано на конкурс до МОН України 2 наукові проекти; 1 проект по програмі «Горизонт-2020» спільно з Київським торгівельно-економічним університетом, Київським національним економічним університетом ім. В. Гетьмана, Національним університетом «Львівська політехніка», Молдавським технологічним університетом та Краківським економічним університетом; підготовлено та подано міжнародний проект по співпраці університету з ВНЗ ЄС в сфері безпечності харчових продуктів та лабораторної справи для проходження конкурсу у ЄС (6 ВНЗ України, 2 державні установи з України, 4 ВНЗ ЄС – France, Poland, Slovenia, Moldova, Georgia, Ukraine). 

     Протягом 2016 року оновлювалась матеріально-технічна база факультету: у всіх лабораторіях та аудиторіях кафедр проведені косметичні ремонти; замінені лампи денного освітлення на енергозберігаючі; лекційну аудиторію №400, навч. корпус 12 облаштовано інтерактивною дошкою, мультимедійним обладнанням; закуплені комп'ютери; оновлені стенди. Також проведені косметичні ремонти у гуртожитку №9 на 5, 7, 8, 9 поверхах у місцях загального користування та замінені лампи денного освітлення на енергозберігаючі. 

     Серед основних завдань на 2017 рік в рамках виконання програми «Голосіївська ініціатива-2020» Лариса Баль-Прилипко відмітила поліпшення якості навчального процесу, профорієнтаційної роботи, посилення наукової, міжнародної діяльності, активізацію фінансово-економічної діяльності та продовження зміцнення матеріально-технічної бази факультету шляхом облаштування лабораторій сучасним обладнанням.

     В обговоренні звіту взяли участь завідувачі кафедрами: проф. Сухенко Ю.Г., доц. Савченко О.А., проф. Сухенко В.Ю., директор видавництва ВП «ПП Паралель» Леонова Л.В., заступник голови ради роботодавців проф. Хомічак Л.М., члени ради роботодавців факультету: ректор інституту підготовки фахівців ДП «ДП УкрНДНЦ» проф. Богом’я В.І.; голова асоціації виробників дитячого харчування Нагайцева Т.М. та ін., які зазначили, що факультет дійсно динамічно розвивається, має потужний потенціал науково-педагогічних працівників, не дивлячись на те, що він зовсім «молодий», порівняно з іншими факультетами університету, має хороші наукові здобутки тощо.

     Від імені керівництва університету виступив начальник НДЧ Володимир Отченашко, який дав позитивну оцінку роботи НПП факультету й наголосив на важливості розвитку в навчальній, науково-дослідній, виховній видах роботи та окреслив основні позиції керівництва університету щодо реалізації програми «Голосіївська ініціатива - 2020».


     1 лютого 2017 року на факультеті інформаційних технологій відбулися збори трудового колективу за участі начальника навчально-методичного відділу університету Лариси Кліх. Свій звіт про результати діяльності факультету інформаційних технологій у 2016 р. та завдання на 2017 р. у рамках виконання програми розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива − 2020» представила декан факультету Олена Глазунова. Увагу присутніх було зосереджено на здобутках та перспективах розвитку факультету. Зокрема, декан зауважила, що за минулий рік удосконалено структуру факультету, створено 6 навчальних лабораторій, які тепер функціонують при кожній кафедрі. Для функціонування нових лабораторій «Проектування цифрових пристроїв» та «Вбудованих систем і Інтернет-речей» придбано спеціальне обладнання. Для навчання студентів запроваджені академія Майкрософт, академія Ціско, центр компетенцій 1С.

     У 2016 році на базі факультету було проведено: дві міжнародні науково-практичні конференції (ІV Міжнародна науково-практична конференція "Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві та природокористуванні" 23-24 червня; VІI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта" 17-18 листопада); 9 науково-практичних семінарів, ворк-шопів та круглих столів.

     Серед здобутків в науково-інноваційній діяльності, декан зазначила розроблену систему електронного дорадництва для агровиробників України (www.edorada.org) та роботу з розробки і впровадження освітнього кластеру в університеті. Окремо декан зупинилась на міжнародній діяльності факультету, яка спрямована на участь у міжнародних проектах (програмах), виставках, семінарах, конференціях, наукових публікаціях у зарубіжних виданнях, організації та участі у роботі ІІІ Міжнародної конференції «Цифрова освіта в природничих університетах» (25-28 жовтня 2016р., Вроцлав), та співпраці з провідними ІТ-компаніями. У минулому році студенти факультету, як зазначила декан, взяли участь у ІI етапі Всеукраїнської олімпіади з програмування, в третій етап пройшли дві команди, одна з яких приймала участь у півфіналі світової студентської командної першості світу з програмування АСМ-ІСРС, друга ж у фіналі української першості. Варто відзначити, що наші команди були кращі в категорії природничих університетів. Серед студентів є переможці та призери Всеукраїнської олімпіади з інформатики (Богдан Ворона – 1 місце) та економічної кібернетики (Катерина Якубчук – 3 місце).

Изображение

     Серед основних завдань та планів на 2017 рік в рамках виконання програми «Голосіївська ініціатива-2020» Олена Глазунова виділила: зосередити увагу на підвищенні якості підготовки магістрів факультету, активізації діяльності щодо реалізації науково-дослідної роботи, діяльності госпрозрахункових підрозділів факультету, профорієнтаційної роботи, співробітництва з провідними ІТ-компаніями та роботодавцями.

     У обговоренні звіту взяли участь в.о. завідувач кафедри комп'ютерних систем і мереж Касаткін Д.Ю., який підтримав звіт декана та акцентував увагу на необхідність розпочинати роботу з підготовки до акредитації бакалаврату та ліцензування магістратури за спеціальностями «Компютерна інженерія», «Інженерія програмного забезпечення». Завідувач кафедри інформаційних систем Швиденко М.З. зауважив на велику складність у виконанні госпрозрахункових проектів, але відзначив що це необхідно для факультету, його розвитку та професійного зростання викладачів. Професор кафедри комп'ютерних систем і мереж Васюхін М.І. підтвердив позитивні зміни на факультеті і надав свої пропозиції стосовно створення ситуаційного центру на базі факультету для виконання ініціативних наукових тематик та роботи аспірантів.

     До обговорення долучилась також Лариса Кліх, яка відзначила позитивні зміни у розвитку факультету, відзначила його роль у створенні та супроводженні інформаційного освітнього кластеру університету, проінформувала присутніх про особливості правил призначення академічних стипендій у НУБіП України.

     За результатами обговорення на зборах трудового колективу факультету затвердили звіт декана Олени Глазунової за 2016 рік і обрали делегатів на конференцію трудового колективу університету.


     Сьогодні відбулись і збори трудового колективу факультету конструювання та дизайну. В засіданні взяла участь начальник навчального відділу університету Оксана Зазимко
     За пророблену колективом роботу у 2016 році звітував декан факультету Зіновій Ружило. У своїй доповіді він зазначив, що на сьогоднішній день на 6 кафедрах факультету є 50,75 штатних одиниць. На факультеті зараз навчається 603 студенти, у тому числі на денній формі 484 особи.

     Серед здобутків декан зазначив активну профорієнтаційну роботу колективу у минулому році, збільшення конкурсу абітурієнтів на програми підготовки бакалаврів та те, що у 2016 році на факультет зараховано більше студентів як на навчання за кошти державного бюджету так і контрактників.

     Наукова діяльність ведеться за 2 держбюджетними темами, що для факультету є недостатнім. Намічено шляхи активізації пошуків фінансування наукових розробок. 
     Наукові кадри на факультеті готують за 3 науковими спеціальностями. За звітний період захищено 7 дисертаційних робіт на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук, зокрема: Лимар П.В., Ляшко А.П., Несвідомін А.В., Кремець Т.С., Попик П.С., Шевчук О.Г., Давиденко О.О.

Изображение

     Активно працюють студентські наукові гуртки. Є значні здобутки на 2 етапі студентських наукових робіт та 2 турі всеукраїнських олімпіад: Хуторянська Юлія та Стельмах Максим – нагороджені дипломами І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка» (керівник: д.т.н., професор Пилипака С.Ф.); Муштин Денис – нагороджений дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі науки «Машини та засоби механізації сільського господарства» (керівник: д.т.н., професор Ловейкін В.С.); Стехно Олексій – нагороджений дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі науки «Транспорт» (керівник: д.т.н., професор Ловейкін В.С.); Антал Дмитро – нагороджений дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Ремонт машин» (керівник: к.т.н., доц. Ружило З.В.); Довгалюк Василь – нагороджений дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «ВСТВ» (керівник: Бистрий О.М.); Стехно Олексій - нагороджений дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Процеси машини та обладнання с/г виробництва» (керівник: к.т.н. Банний О.О.).

     Разом з тим потребує серйозної уваги робота студентського конструкторського бюро. Виховна робота проводиться інститутом наставників та в гуртожитках №5 та №6, які в конкурсі огляді зайняли перше та друге місця.

     Серед основних завдань на 2017 рік у руслі виконання програми «Голосіївська ініціатива-2020» Зіновій Ружило підкреслив поліпшення якості навчального процесу, посилення міжнародної діяльності та профорієнтаційної роботи, активізацію фінансово-економічної діяльності та продовження зміцнення матеріально-технічної бази факультету шляхом створення сучасних лабораторій.

     У обговоренні звіту взяли участь професор кафедри будівництва Микола Ярмоленко, заступник декана з наукової роботи доцент Юрій Ромасевич, відповідальний за профорієнтаційну роботу на факультеті Геннадій Похиленко, голова профбюро факультету Марія Бондар. Усі виступаючі підтвердили позитивні зміни на факультеті, що відбулися за минулий рік і надали свої пропозиції по розвитку факультету на 2017 рік.

     До обговорення долучилась також начальник навчального відділу університету Оксана Зазимко, яка зазначила що розвиток факультету відчувається скрізь, покращилась якість навчального процесу, оптимізовано навчальні плани, зміцнено матеріально-технічну базу, налагоджено тісні зв’язки з виробництвом. Тож після обговорення звіт був одноголосно затверджений.

     Потому на зібранні колектив факультету затвердив кандидатуру професора Сергія Пилипаки до вченої ради університету та обрав делегатів на збори трудового колективу університету.

 

     За участю проректора з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності Валерія Іщенка на юридичному факультеті відбулася Конференція трудового колективу, на якій заслухали звіт про діяльність у 2016 р. й обрали кандидатів для участі в Конференції трудового колективу НУБіП України.

     Роботу конференції розпочала голова профспілки юридичного факультету Наталія Поліщук з обрання мандатної комісії та членів президії. Далі до слова запросили декана юридичного факультету Олену Яру, яка представила звіт юридичного факультету про результати діяльності юридичного факультету у 2016 р. та завдання на 2017 р. у рамках виконання програми розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива − 2020». 

     Презентуючи свій факультет керівник зазначила, що сьогодні контингент студентів складає 626 осіб з них 491 особа навчаються на контрактній основі, що на 130 осіб більше ніж у минулому році. Відтак навчальна робота була спрямована на підвищення якості навчального процесу, відкриття 2 нових магістерських програм («Міжнародне право» та «Підприємницьке право»), розширення бази проходження навчальних практик, введення у навчальний процес дисциплін, які викладаються англійською мовою тощо. У наступному році зусилля факультету будуть спрямовані на впровадження дистанційної форми навчання, впровадження подвійних дипломів, залучення іноземного студентського контингенту, збільшення ліцензійних обсягів магістрів і нарощування післядипломної освіти.

     Ведеться активна співпраця з радою роботодавців. Укладені угоди про стратегічне партнерство та науково-технічне співробітництво факультету з державними органами, державними та приватними юридичними кампаніями, що зумовлює необхідні зміни не лише у навчальному процесі, а й у профорієнтаційній роботі, яка зміцнить позиції юридичного факультету на сучасному ринку освітянських послуг у правовій сфері.

     На базі факультету функціонує юридична клініка з надання правової допомоги. Нею опікується к.ю.н., ст. викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Сергій Кідалов. За його підтримки сформовано головні принципи діяльності клініки – заохочувати студентів-юристів вчитися самостійно. Крім того, в рамках підвищення практичних навиків студентів у сфері судового захисту, юридичний факультет та юридична клініка НУБіП України організували відкриту навчально-практикуючу лекцію, студенти-консультанти «Юридичної клініки» взяли участь у судових дебатах – «Justice Battle», що відбулися на базі юридичного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, а також взяли участь у «VI відкритому дебатному турнірі з прав людини» серед юридичних клінік України, що пройшов у Освітньому домі з прав людини.

     Проведена V міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку національного законодавства», присвячена 15-ти річчю юридичного факультету НУБіП. Вона зібрала науковців, співробітників, друзів факультету, гостей з Італії, Словаччини, Білорусії, Росії. Та, звісно, професорів, які стояли біля його витоків і у різні роки очолювали колектив, – Володимира Єрмоленка (2001-2002 роки) і Володимира Курила (2003-2010 роки). Юридичний факультет за підтримки Київської організації незрячих юристів, Української Гельсинської спілки та ради молодих вчених провів круглий стіл «Реалізація прав людини: виклики сучасності» з нагоди 68-річчя прийняття Загальної декларації прав людини Генеральною Асамблеєю ООН. 

     НПП беруть активну участь у міжнародному стажуванні (доцент кафедри цивільного та господарського права Шинкарук О.В. у 2016 році проходила стажування в Universita Degli Studi Di Foggia за програмою Erasmus, Італія, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука Гафурова О.В. проходила стажування в Празькому інституті підвищення кваліфікації, Чехія, та стала учасником проекту «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств», який впроваджується у 2015-2018 рр. програмою розвиту ООН у співпраці з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та за фінансової підтримки Уряду Швейцарської Конфедерації, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Шульга Є.В. проходив стажування в Американській асоціації міжнародного права у місті Вашингтон, США та в Аугсбургському Університеті, Аугсбург, Німеччина.

     Приємно відзначити, що кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства отримано грант за програмою Еразмус, напрям Жан Моне «Екологічна політика і право ЄС», завідувач кафедри агарного, земельного та екологічного права професор Єрмоленко В.М. нагороджено почесною грамотою Кабінету Міністрів України, а Гиренко І.В. отримала премію Президента України для молодих вчених 2016 року за роботу "Теоретико-правові проблеми охорони, використання та відтворення рослинного світу України".

     Зроблено капітальний ремонт аудиторії 222 навчального корпусу 6, а також косметичний ремонт в аудиторіях 232, 233, 208, 101 корпусу 6, в деканаті, на кафедрах, у коридорі навчального корпусу № 6. Зроблено капітальний ремонт і в трьох кімнатах гуртожитку № 4. Виконавцями ремонтних робіт був факультетський студентський будівельний загін. Ремонт електро та сантехнічного обладнання проводився силами електриків та слюсарів гуртожитку без залучення додаткових коштів університету. Проведений поточний ремонт на кухнях, умивальниках та туалетах та душової кімнати, завдячуючи кураторові факультету Валерію Іщенку. Встановлений постійний контроль за використанням джерел споживання електроенергії (заборонено використання нагрівачів, електричних чайників, плиток та іншого обладнання) в навчальних корпусах та гуртожитках, організований щомісячний контроль за споживанням в межах виділених лімітів природного газу, теплової і електричної енергії, для економії проведено заміну ламп на енергозберігаючі.


 

     В обговоренні звіту взяли участь завідувачі кафедр Володимир Курило, Віктор Ладиченко, Володимир Єрмоленко, Віра Качур, Олексій Піддубний, а також науково-педагогічні працівники Олена Гафурова, Юлія Краснова, Інна Гиренко

     У ході обговорення Олена Яра наголосила, що за допомогою потужного наукового потенціалу факультету та перспективної студентської молоді факультету вдасться розширити нові горизонти його робота та досягнути значних висот!

     До слова запросили і Валерія Іщенка, який зупинився на основних питаннях господарської роботи, що проводиться в університеті та закцентував увагу присутніх на необхідності дотримання критеріїв національного та дослідницького університету.

 

 

 

     Завершуючи Олена Яра відзначила, що проведена у 2015 році робота – це заслуга як керівництва університету так і всього колективу – студентського та професорсько-викладацького. Звіт декана про роботу факультету у 2016 році було затверджено Конференцією трудового колективу юридичного факультету, крім того були обрані делегати від юридичного факультету на конференцію трудового колективу.


     У перший день лютого факультет землевпорядкування звітувався про свою діяльність протягом 2016 року та визначив завдання на 2017 р. у рамках виконання програми розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива − 2020». Від ректорату на засіданні був присутній проректор з навчальної та виховної роботи Сергій Кваша.
     На початку засідання декан факультету Тарас Євсюков відзначив, що минулий рік був складним, є вагомі здобутки, але й є над чим працювати і вдосконалюватися. Головні завдання у 2016 р. для трудового колективу були визначені Планом розвитку факультету на 2016 р., рішенням Вченої ради НУБіП України від 24.02.2016 р. та доповнені 5 стратегічними завданнями на 2016/2017 навчальний рік (рішення Вченої ради НУБіП України від 26.08.2016 р.).

     У останні роки факультет став визнаним центром землевпорядної освіти і науки України, бере безпосередню участь у формуванні земельного законодавства, а до думки наших провідних вчених прислухаються профільні міністерства, відомства та міжнародні організації. У 2016 році факультет землевпорядкування відзначив своє 20-річчя з дня його створення та 25-річчя підготовки фахівців землевпорядників у НУБіП України. Вченим вдалося сформувати коло однодумців, які активно співпрацюють з молоддю та є прикладом як для молодих викладачів, так і студентів. Очільник факультету наголосив, що нині всі кафедри факультету відповідають вимогам ЗУ "Про вищу освіту" та іншим нормативним документам щодо кадрового потенціалу, педагогічного навантаження, необхідної кількості викладачів з вченими званнями та науковими ступенями, навчально-методичного забезпечення, матеріально-технічної бази тощо.

     Серед здобутків декан відзначив, що колектив протягом року прикладав максимум зусиль для підвищення якості навчального процесу. Систематично проводився зріст знань студентів, деканатський контроль, удосконалено тематику магістерських робіт (інноваційні, фундаментальні, прикладні), запроваджена практика читання відкритих лекцій професорами, проведення відкритих лабораторних занять і тут є свої позитивні результати. Студент Дмитро Барабаш зайняв 2 місце на Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності "Землеустрій та кадастр".

     Підрозділ систематично проводить зустрічі з представниками Ради роботодавців зокрема Інституту охорони ґрунтів, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, ПП "Аршин", ПП "Лідер Плюс", Управління Держгеокадастру у м. Києві куди традиційно по завершенню магістратури, йдуть працювати наші випускники. У грудні пройшло дещо нетипове засідання Ради роботодавців, адже, крім членів ради, у ній взяли участь усі науково-педагогічні працівники і старости академічних груп. 

     Наукова та інноваційна діяльність у землевпорядників орієнтована на критерії дослідницького університету. Затверджено план підготовки докторів по кожній кафедрі до 2021 р. Усі кафедри подали наукові проекти (три з них пройшли попередній відбір). За звітний період проф. Іван Ковальчук з його молодою командою отримав 3 охоронних документа, успішно функціонує спецрада під керівництвом Ольги Дорош.

     Структурним підрозділом факультету є ННВЦ «Охорона природних ресурсів та реформування земельних відносин», на базі якого факультет заробляє кошти до спецфонду. 2016 року у скарбничку Університету зароблено 1,3 млн. грн. що на 213 % більше ніж торік. Тарас Євсюков підкреслив, що і в січні 2017 р. центр не зупинявся і на кінець місяця мав на рахунках вже зароблених 200 тис. грн.
     Факультет землевпорядкування у 2016 р. докладав зусиль спрямованих на розв'язання проблем енергозбереження в університеті. Зокрема, у навчальному корпусі №6 замінено люмінесцентні лампи на економічні LED лампи у лекційних аудиторіях 112, 126, аудиторія 106-109, 114, 212-219 закріплених за факультетом.

     До головних завдань на 2017 р. з реалізації програми «Голосіївська ініціатива-2020» Тарас Євсюков відніс подальше покращення якості навчального процесу, посилення профорієнтаційної роботи, зміцнення матеріально-технічної бази факультету через оновлення парку геодезичних приладів, програмного забезпечення. Потрібно відновити лабораторії 102, 103 до початку весняного семестру, які постраждали внаслідок аварійного підтоплення у планах також капітальний ремонт аудиторій 107 і 110. Підсумовуючи декан наголосив на необхідності зміцнення і розширення співробітництва з провідними університетами світу, стажування НПП і студентів факультету в іноземних вищих навчальних закладах, відповідно до критеріїв, які підтверджують статус національного Університету.

     

     В обговоренні взяли участь професори, завідувачі кафедр Іван Ковальчук, Ольга Дорош, Світлана Кохан, Віктор Заяць, Андрій Мартин.
     Вони відзначили позитивні зміни на факультеті за 2016 рік і надали свої пропозиції з розвитку факультету у 2017 році. Проректор з навчальної та виховної роботи Сергій Кваша також долучився до обговорення та відмітив мобільність, активність факультету надав схвальну оцінку. Проте, потрібно покращувати якість підготовки магістрів, оптимізації навчальних планів, відновленні і зміцненні матеріально-технічної бази. Після обговорення звіт був одноголосно затверджений трудовим колективом факультету землевпорядкування.  

     Делегатами на збори трудового колективу Університету трудовий колектив обрав Тараса Євсюкова, Івана Ковальчука, Андрія Мартина, Оксану Герасименко. 

 

     Сьогодні також відбулися збори трудового колективу економічного факультету. На засідання був присутній проректор з навчальної та виховної роботи Сергій Кваша

     На порядку денному було декілька питань. Спочатку декан факультету Анатолій Діброва прозвітував за пророблену колективом роботу у 2016 році та окреслив основні завдання на 2017 рік. У своїй доповіді він наголосив, що ведеться активна співпраця з радою роботодавців. З метою підвищення якості практичної підготовки укладено договір про стратегічне партнерство факультету з компаніями «Бейкер Тіллі Україна», ПАТ «ОТП Банк», «МЦФЕР-Україна», «Амако Україна», ДП «Атлантик Фармз», Державною фіскальною службою України, Державною фінансовою інспекцією України, ДННУ «Академія фінансового управління», Страховою компанією «ВІП-КАПІТАЛ».

     В 2016 р. професорсько-викладацьким складом факультету видано 3 підручники, у т.ч. 1 англійською мовою, 15 навчальних посібників, 15 монографій, 137 методичних розробок.
     Науково-педагогічні працівники факультету регулярно проходять курси підвищення кваліфікації. Зокрема, НПП кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в червні 2016 р. пройшли курси підвищення кваліфікації по програмі «1С: Підприємство 8.2»; НПП кафедри банківської справи - курси з «Автоматизованої банківської системи» (АБС Б2) на базі компанії CS в Київському; НПП кафедри фінансів - стажування у державних органах влади та у приватних підприємницьких структурах.

     Активізовано участь студентів у наукових заходах та олімпіадах. Зокрема, 1 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з «Бухгалтерського обліку аналізу та аудиту» зайняла Модла Катерина. У Всеукраїнській студентській олімпіаді 2015-2016 н.р. 2 місце з напряму підготовки «Облік і аудит» зайняла Тищенко Світлана та 3 місце з дисципліни «Економіка природокористування» – Наконечна Наталія.
     На факультеті за 4 науковими спеціальностями здійснюється підготовка 36 аспірантів і 2 докторанти. Функціонує 2 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Ефективність підготовки аспірантів на факультеті за 2016 р склав 38,5%.

     Протягом 2015-2016 н.р. ліцензовано підготовку PhD за спеціальностями «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та здійснено перший набір в аспірантуру.

     Протягом поточного навчального року на базі факультету проведено 2 міжнародні науково-практичні конференції, 2 міжнародні конференції спільно з іншими факультетами та 4 круглих столи.

     Активно працює студентське наукове товариство. Студенти беруть участь в наукових гуртках при кафедрах, конкурсах, олімпіадах, публікують свої наукові роботи, визначаються переможці в різних номінаціях. Зокрема, студентський науковий гурток «Банківське обслуговування в АПК» визнано одним з переможців фестивалю студентської науки – 2016. Команда магістрів економічного факультету зайняла друге місце на фінальному етапі гри «Аграрно-політичні дебати».

     За звітний період укладено Угоду про подвійні дипломи з факультетом економічних наук Варшавського університету наук про життя. Щороку викладачі проходять стажування в університетах США та ЄС. 8 викладачів факультету пройшли стажування за програмою Ерасмус+ в університетах країн ЄС. 
     На факультеті сформовано англомовні групи на всіх курсах та спеціальностях, за виключенням спеціалізація «Економіка підприємства» ОС Магістр. В середньому майже третина дисциплін від загальної кількості на факультеті викладається англійською мовою. 
     Цього року 14 студентів факультету навчається на відповідних програмах у зарубіжних університетах, 19 іноземних студентів навчається на факультеті. В 2016 р. 136 студентів факультету пройшли практичне стажування за кордоном. 

     На економічному факультеті здійснюється система заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчання. Зокрема, в 2016 р. факультетом разом з адміністрацією університету за рахунок благодійних коштів капітально відремонтовано ауд. 228. Проведено також косметичний ремонт ще в 12 аудиторіях. Протягом останніх 2-х років усі лекційні та переважна більшість семінарських аудиторій оснащено мультимедійним обладнанням. 

     З метою економії електроенергії факультетом закуплено та встановлено LAD-лампи в 12 аудиторіях. У гуртожитку №10 в 2016 р. здійснено капітальний ремонт місць загального користування, замінено газові плити, пофарбовано стіни тощо. Створено спеціально обладнані приміщення для студентської організації. 
     Силами студентської будівельно-ремонтної бригади за рахунок позабюджетних коштів і благодійних внесків здійснено капітальний ремонт 7 кімнат в гурт. №10 для студентів-першокурсників, відремонтовано читальний зал на 60 осіб. Співробітники і студенти факультету брали активну участь у заходах з благоустрою й озеленення території, закріпленої за факультетом, на суботниках з відбудови корпусу №3.

     У обговоренні прийняли участь: директор НДІ економіки і менеджменту Микола Талавиря, завідувач кафедри підприємництва та організації агробізнесу Микола Ільчук, завідувач кафедри економіки праці та соціального розвитку Олександр Єрмаков, завідувач кафедри статистики та економічного аналізу Василь Савчук, в.о. завідувача кафедри біржової діяльності Надія Резнік, завідувач кафедри фінансів Надія Давиденко, завідувач кафедри банківської справи Олена Олійник-Данн.

     Микола Талавиря зупинився на науковій діяльності економічного факультету. За звітний рік на факультеті була проведена Міжнародна науково-практична конференція, та 70-та студентська конференція, також брали участь у міжнародних конференціях. Микола Талавиря зазначив, що необхідно звернути увагу на посилення контингенту магістрів-дослідників, та якість наукових публікацій НПП, більше студентів залучати до Фестивалю науки, роботи в наукових гуртках.

     Микола Ільчук, зазначив про створення нормального психологічного клімату на факультеті і в університеті, який сприяє отриманню позитивних результатів у всіх сферах діяльності розвитку факультету. Колектив успішно виконує програму «Горизонт -2020». Микола Ільчук позитивно оцінив роботу колективу. 
     Усі виступаючі підтвердили позитивні зміни на факультеті, але є і недоліки: потрібно посилювати профорієнтаційну роботу із залученням студентів до цього процесу, активізувати роботу молодих вчених, посилити виховну роботу студентів, також було надано інші пропозиції по розвитку факультету на 2017 рік.

     В обговоренні прийняв участь проректор з навчальної та виховної роботи Сергій Кваша, який звернув увагу колективу на цілях, які ставить перед собою ректорат. Мова йшла, в першу чергу, про питання залучення позабюджетних коштів, міжнародної кооперації, удосконаленні навчального процесу, вдосконалення рейтингу, окремий підхід до профорієнтації. Наприкінці Сергій Кваша зазначив професійність деканату та позитивно оцінив звіт декана. Після обговорення звіт був одноголосно затверджений. Також було обрано делегатів на конференцію трудового колективу університету та внесено зміни до складу вченої ради.

 

 

     Збори трудового колективу пройшли і на агробіологічному факультеті, участь у яких взяли перший проректор університету Ігор Ібатуллін і начальник відділу інноваційної діяльності та трансферу технологій Василь Туринський.
     На зборах трудового колективу агробіологічного факультету заслухано звіт декана Віктора Забалуєва

     У звітному році академіком НААН України обрано В.В. Харебу, член-кореспондентамиА.Д. Балаєва, Т.Є Кондратенко, В.А. Величка. Звання «Заслужений діяч науки і техніки» присвоєно С.П. Танчику і В.В. Харебі.

     Віктор Олексійович звернув увагу на посилення практичної підготовки студентів, важливість вибору баз практик. Відзначив, що практичне навчання студентів – це обов’язковий компонент навчальної програми для здобуття кваліфікаційного рівня, що має на меті набуття студентом професійних навиків та вмінь. Вона здійснюється у відокремлених підрозділах НУБіП України – навчально-дослідних господарствах і дослідних станціях, на передових сучасних підприємствах сільськогосподарського профілю під організаційно-методичним керівництвом науково-педагогічних працівників університету та фахівців підприємств.

     Важливим компонентом роботи є профорієнтація. Потрібен пошук нових форм профорієнтаційної роботи, тісніша співпраця з базовими опорними школами і коледжами кожною кафедрою.
     Відзначено успішну участь студентів у Всеукраїнських студентських олімпіадах: перше місце здобула О. Крохіна, друге – О. Деревянко, третє – Р. Федів. Усі три команди факультету здобули другі командні місця. 
     Доповідач наголосив, що в травні 2017 року на факультеті пройде другий тур Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії, що вимагає консолідації зусиль і серйозної організаційної роботи.

     

     

     

     На завершення доповідач сформулював основні завдання колективу факультету на 2017 рік, серед яких енергозбереження, якісний набір студентів, посилення теоретичної і практичної підготовки, збільшення публікацій у міжнародних виданнях, підготовка кадрів вищої кваліфікації, насамперед – докторів наук, організоване проведення Всеукраїнської олімпіади з хімії, успішна участь у Всеукраїнських олімпіадах зі спеціальностей, збільшення надходжень спец коштів, інтенсифікація міжнародної діяльності.

     Науково-дослідна робота проводиться на усіх 13 кафедрах факультету, за 9 темами державного фінансування та 15 – госпдоговорами. 
     За результатами досліджень подано 29 заявок на винаходи, 2 заявки на нові сорти рослин, 8 сортів рослин подано на державне сортовипробування.
     Підготовка кадрів вищої кваліфікації проводиться на 10 кафедрах, функціонує 3 спеціалізовані ради із захисту дисертацій, аспірантура за 10 спеціальностями.

     Відзначені успіхи у спортивній та спортивно-масовій роботі. Як студенти, так і співробітники стали переможцями Спартакіади НУБіП України.

     Ігор Ібатуллін почав свій виступ з приділенням особливої уваги на майбутнє працевлаштування студентів. Також посилити профорієнтаційну роботу з абітурієнтами.

     Співпраця з НДГ на 2016 році являється доволі успішною, додав начальник відділу інноваційної діяльності та трансферу технологій Василь Туринський. Він зазначив, що за останні роки галузь рослинництва стала ефективною і високорентабельною, а також, що потрібно змінювати практичну підготовку студентів через оптимізацію їх практик.

     На зборах трудового колективу агробіологічного факультету затвердили звіт декана Віктора Забалуєва за 2016 рік і обрали делегатів на конференцію трудового колективу університету.
Ольга Наконечна,
Світлана Харченко,

заступник декана
гуманітарно-педагогічного факультету

Наталія Слободянюк,
заступник декана факультету
харчових технологій та управління якістю продукції АПК

Ірина Ясенова,
доцент кафедри комп’ютерних наук

Олег Марус,
заступник декана
факультету конструювання та дизайну

Віра Качур,
завідувач кафедри теорії та історії держави і права

   Наталія Мединська,
заступник декана
факультету землевпорядкування

Анатолій Шиш,
заступник декана економічного факультету

Роман Жила,
старший викладач кафедри загальної хімії

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook