Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі: у центрі уваги - якість навчального процесу, виховна і профорієнтаційна робота

31 січня 2017 року

 

У 2016 році кафедра отримала друге дихання – її перейменування у кафедру геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі (раніше – кафедра геоінформаційних систем і технологій) засвідчили істотне розширення наукових спрямувань, інноваційних підходів у застосуванні геопросторових даних, впровадження нових дисциплін, функціонування навчальних курсів для аграріїв-виробничників, розроблення англомовних курсів.

Навчальна і наукова робота кафедри передбачає впровадження сучасних фундаментальних і прикладних застосувань геоінформаційних технологій, методів оброблення даних дистанційного зондування Землі, прикладної геостатистики, геоінформаційного аналізу й моделювання, інтелектуального аналізу даних.

На виконання «Голосіївської ініціативи 2020» пріоритетними напрямками діяльності кафедри виступали наступні: навчальний процес та його якість, навчально-методичне забезпечення навчального процесу,  виховна  робота зі студентами, профорієнтаційна робота, інформатизація та інформаційне забезпечення.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі, відзначаються істотною різноплановістю. У 2016 р. кафедра забезпечувала викладання дисциплін для студентів ОС «Бакалавр» та «Магістр» на факультетах землевпорядкування, агробіологічному, екології і сталого розвитку, інформаційних технологій, лісогосподарському, юридичному, і залишається єдиною на факультеті землевпорядкування, яка задіяна у підготовці студентів 7 спеціальностей. Із 28 дисциплін, які викладає кафедра, 8 – англомовних.

У 2016 р. удосконалено методику проведення лекційних занять  у формі дискусій,  відповідей на запитання для слухачів магістратури. Даний підхід засвідчив зацікавленість студентів, сприяв підвищенню якості їхньої підготовки, розширив можливості викладача у наданні матеріалу і сприйнятті – у студентів.  Оновлення змісту великої частки дисциплін, які викладаються  на кафедрі, пов’язане з атестацією 14 курсів, які розміщені на платформах Moodle та E-learn. Тому всі атестовані  курси використовуватимуться у 2 семестрі 2016-2017 н. р.

Активною була робота з магістрами. На кафедрі функціонують магістерські програми виробничої спеціалізації «Геоінформаційні системи в землеустрої» й дослідницької спеціалізації «Геоінформаційний моніторинг земельних ресурсів», спрямовані на забезпечення теоретичних знань та практичних умінь розроблення структури системи геоінформаційного моніторингу земельних ресурсів різних рівнів, бази геопросторових даних, розроблення  науково-методичних засад застосувань даних дистанційного зондування Землі та моделей, одержаних на основі тематичного оброблення аерокосмічної інформації.

Постійне контактування з магістрами кафедри, проведення щотижневих консультацій, дискусій, сприяло успішному захисту магістерських робіт. 

 

 

 


 

Виховна робота зі студентами – один з пріоритетних напрямків діяльності НПП. Це не тільки проведення виховних годин кураторами, відвідування гуртожитків, постійне спілкування зі студентами – але й цікаві екскурсії, відвідування виставок, театрів, мандрівки на Говерлу, в Буковель, у Чернівці. І це лише за минулий 2016 рік!  А майстер-клас з дизайну писанок зацікавив не лише студентів, але й співробітників інших кафедр.

 

 
 

 

 

Профорієнтаційна робота кафедри має особливість. Третій рік поспіль навчання на кафедрі проходять десятикласники столичного  ліцею інформаційних технологій №79, в якому є справжні комп’ютерні генії.  У минулому 2016 році колектив кафедри особливо задоволений учнями, які виявили велику зацікавленість у вивченні дисципліни «Космічні технології у природокористуванні», вразили високим рівнем знань з інформаційних технологій та досягли певних успіхів у розпізнанні образів за даними космічної зйомки. Сподіваємось, що НУБіП стане пріоритетом №1 при виборі їхніх майбутніх спеціальностей.

З початку 2017 року НПП кафедри відвідали загальноосвітні школи м. Ніжина та запросили випускників до навчання в НУБіП України!

 


 

При кафедрі функціонує навчально-науково-виробнича лабораторія геоінформаційних технологій і дистанційного зондування, яка має на меті об’єднання зусиль науково-педагогічних та наукових працівників кафедри, науково-технічного персоналу, докторантів, аспірантів, студентів з метою впровадження у сільськогосподарське виробництво наукових розробок з пріоритетних напрямів геоінформатики і дистанційного зондування Землі; проведення разом із сільськогосподарськими підприємствами спільної науково-виробничої діяльності; використання можливостей лабораторії для покращення рівня практичної підготовки магістрів. У минулому 2016  році на базі лабораторії проведено консультативні курси для фахівців-аграріїв з використання геопросторових даних для підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва.


 

 

 

Серед завдань колективу кафедри на 2017 рік – розширення міжнародних зв’язків, збільшення кількості дисциплін, які викладаються англійською мовою, посилення підготовки наукових кадрів, збільшення кількості публікацій, які входять до наукометричних баз. Проблемою функціонування кафедри залишається оновлення парку комп’ютерної техніки та спеціалізованого програмного забезпечення.

Всьому колективу факультету землевпорядкування та університету хотілося б побажати творчого натхнення, нових наукових здобутків, миру, радості, добра!

 

Світлана Станіславівна Кохан,

завідувач кафедри геоінформатики і

 аерокосмічних досліджень Землі

 

 

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook