Запрошуємо НПП механіко-технологічного факультету до участі в ІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»

18 травня 2017 року
м. Львів НУ "Львівська політехніка"

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи», яка відбудеться 18-19 травня 2017 р. в Навчально-науковому інституті економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

До участі в конференції запрошуються молоді вчені віком до 35 років (принаймні один із авторів повинен відповідати цьому критерію), серед яких викладачі навчальних закладів, наукові співробітники, аспіранти, докторанти тощо, а також фахівці у сфері економіки і управління, які працюють на підприємствах, в організаціях та установах, представники органів місцевого самоврядування та державних органів влади, що займаються вирішенням проблем економічного розвитку, магістри. 

 

СЕКЦІЇ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

•  Проблеми і перспективи економічного розвитку України в умовах Євроінтеграції;

•  Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на економічний розвиток регіонів;

•  Комплексне забезпечення економічного розвитку підприємств;

•  Стратегічне управління інноваційним розвитком на макро- і мікрорівні;

•  Збалансований розвиток економіки України: соціально-правовий, екологічний та інші аспекти.

 

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:

До 5 травня 2017 р. на сайті www.science.inem.lviv.ua потрібно:

- провести реєстрацію учасника конференції за посиланням РЕЄСТРАЦІЯ;

- надіслати тези доповіді (наприклад: Vakiv_tezy.doc) та сканований оригінал документа про оплату оргвнеску (наприклад: Vakiv_oplata.doc) на електронну адресу оргкомітету [email protected]вказавши в темі повідомлення"Тези: прізвище учасника"

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

За включення тез доповідей у збірник матеріалів конференції учасники з України сплачують організаційний внесок в сумі:

80 грн. за 1-2 повні сторінки тексту (збірник матеріалів конференції буде виданий в електронній формі);

- кожна додаткова сторінка – 20 грн.

Для іноземних учасників організаційний внесок становить 20 USD.

Організаційний внесок надсилати на карту Приватбанку 5168 7572 2500 9424Кулиняк  Ігор Ярославович

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Обсяг тез доповіді – 1-2 повні сторінки. У разі потреби за додаткову плату можна надіслати тези доповіді більшого обсягу (але не більше 7 повних сторінок).

Необхідно дотримуватись таких вимог оформлення: шрифт – 12, інтервал – 1, відступ – 1 см, шрифт – Times New Roman. Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). Відступи: з лівого боку – 3 см, з інших боків – 2 см. Номери сторінок не проставляйте.

Список літератури подається з дотриманням чинних бібліографічних вимог. Посилання в тексті на літературу подається в квадратних дужках, наприклад: .

Використання ілюстративних матеріалів в тезах повинно бути мінімальним. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт.

Оргкомітет залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, що не відповідає вимогам.

Учасники конференції, які приймуть безпосередню участь у її роботі, отримають сертифікати. Під час конференції буде проведений круглий стіл, присвячений питанням вирішення проблем молодих науковців, розвитку Рад молодих вчених України і їх співпраці, впровадження наукових результатів у діяльність підприємств і органів місцевого самоврядування та державної влади тощо. Будуть також інші цікаві та корисні заходи для молодих науковців.

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, польська та англійська мови.

Тези доповідей будуть опубліковані у електронному збірнику матеріалів конференції до початку роботи конференції.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Докладніше про конференцію можна дізнатися

у секретаря організаційного комітету Максимчук Ярослави Сергіївни.

Контактний телефон:  096-347-78-84

Електронна пошта оргкомітету: [email protected]

Електронна пошта РМВ ІНЕМ: [email protected]

 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Інститут економіки і менеджменту

Національного університету «Львівська політехніка»

(для Кулиняка І.Я. – Голови Ради молодих вчених ІНЕМ)

79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12

КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ: "ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ І ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

Рада молодих вчених Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує молодих науковців прийняти участь у написанні колективної монографії: «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ:

1. Надання авторами матеріалів для розгляду організаційним комітетом – до 5.05.2017 р.

2. Відповідь про отримання та прийняття матеріалів – до 15.05.2017 р.

3. Оплата за публікацію статті у монографії – 15-19.05.2017 р.

4. Розсилка електронного варіанту монографії – до 01.08.2017 р.

5. Розсилка друкованих примірників монографії – до 01.09.2017 р.

Матеріали надсилати на електронну адресу оргкомітету [email protected], вказавши в темі повідомлення "Монографія: прізвище автора"

Вартість публікації у монографії становить  30 грн. за 1 повну/неповну сторінку формату А4. Вартість додаткового примірника становить 85 грн. Реквізити для здійснення оплати будуть відправлені на електронну адресу учасника тільки після затвердження матеріалів до друку.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ:

1. Матеріали повинні мати логічну структуру викладання згідно до вимог МОН України до наукових праць: постановка проблеми та її зв’язки з науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор з посиланням на джерела; виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується дослідження; формування цілей дослідження (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження (з обґрунтуванням отриманих наукових результатів); висновки даного і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

2. Обсяг матеріалів – 20-30 сторінок.

3. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.

4. Гарнітура: Times New Roman, кегль – 14, міжстроковий інтервал – 1,5, абзац – 1 см.

5. Мова статті – українська, польська та англійська.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ: UKRENG

 

Відписатися

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
Інститут економіки і менеджменту
Національного університету «Львівська політехніка»
(для Кулиняка І.Я. – Голови Ради молодих вчених ІНЕМ)
79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12

Голова ради молодих вчених механіко-технологічного факультету Людмила Тітова

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook