Університет повинен бути кращим в Україні, а факультети - мати свою візитну картку!

19 січня 2017 року

     19 січня 2017 року. Черговий день звітів керівників структурних підрозділів університету розпочався дискусією з деканом юридичного факультету Оленою Ярою. До них долучилися ректор університету Станіслав Ніколаєнко, перший проректор Ігор Ібатуллін, проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша, учений секретар Оксана Барановська, начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко і начальник навчально-методичного відділу Лариса Кліх.

     Олена Яра представила сьогодення факультету, спинилася на профорієнтаційній роботі, що є на сьогодні дуже важливою. Зріс відсоток вступників до магістратури з інших навчальних закладів, чому посприяло і відкриття нових популярних магістерських програм. Активізована діяльність факультетської юридичної клініки, яка посіла перше місце у дебатах серед аналогічних закладів Києва та третє – вишів аграрного профілю України. Команда магістрів факультету активно проявила себе у судових дебатах. Розширено бази практичного навчання.

     Перспективи ж юрфаку декан вбачає у збільшенні ліцензованих обсягів прийому та навчання студентів бакалаврату і магістратури, розширенні освітніх послуг, залученні спонсорських коштів. А ще – навчання іноземних громадян: з березня ц.р. на факультеті його розпочнуть 12 осіб.

     Ректор звернув увагу на захист дисертацій, необхідність розширення міжнародних зав’язків, викладання іноземною мовою (зараз англійською читаються до 5 дисциплін, ще кілька викладачів готові вести англомовні групи), роботи зі студентством і враховування думки молоді, навчання молодих викладачів (аби навчання було не заскорузлим, а йшло у формі діалогу). А ще, враховуючи те, що факультету вже 15 років, – необхідно подумати про створення музею його історії, власного електронного журналу. Суттєвою підтримкою для керівництва університету та юридичної служби НУБіП стало б створення групи фахівців юристів, допомога яких була б доречною у фаховому супроводі різноманітних питань.
     Звучали пропозиції стосовно конфігурації факультету, його співпраці із комітетами Верховної Ради України щодо підготовки законодавчих актів, наукової роботи і працевлаштування випускників тощо.

     Ґрунтовно підготувався до звіту і деканат факультету ветеринарної медицини. Декан Микола Цвіліховський представив структуру факультету, його кадровий потенціал, контингент студентів. За три роки останній за контрактом зріс на 35%, і проблем з набором на бакалаврат немає. Чітко відпрацьовані і всі магістерські програми.

     Говорячи про практичну складову навчання, декан підкреслив необхідність набуття студентами відповідних професійних компетенцій. На сьогодні як бази практик розглядаються НДГ «Великоснітинське» ім. О. Музиченка і Агростанція. І дуже важливо мати власний потужний клінічний комплекс та віварій, без яких перспективи факультету неможливі. А поки що важливою складовою залишається ННВ «Клінічний центр «Ветмедсервіс», розбудова якого – нагальна потреба (так само, як і сучасна навчальна ферма). Планується і створення банку крові тварин та спеціалізованих кабінетів у цьому центрі – справи на сьогодні вельми перспективної.

     Що до наукової тематики, то за бюджетною на 11 тем виділено 1 млн 275 тис. грн. Науковці факультету в минулому році виграли ще 3 проекти МОН.

     Відзначивши все зроблене колективом та діловий настрій декана і його команди, Станіслав Ніколаєнко поставив перед ним завдання: збільшити число публікацій у SCOPUS та інших міжнародних наукометричних базах. Адже факультет має для цього найбільше підстав серед інших колективів. Серед інших завдань на поточний рік очільник університету визначив посилення міжнародної діяльності, зміцнення матеріально-технічної бази. Надзвичайно важливим є нарощення контингенту слухачів післядипломної освіти фахівців державної служби ветеринарної медицини та приватної ветеринарної практики.

     Про роботу факультету конструювання та дизайну звітував його декан Зіновій Ружило. Він говорив про оптимізацію навчальних планів (кількість дисциплін скорочена на 15%, введені двосеместрові навчальні плани для магістрів, дослідну спеціалізацію, необхідність надання кращим студентам індивідуального графіку навчання). Подальшого розвитку набуває англомовна підготовка, розвиток співпраці з компанією «Джон Дір», навчальна практика студентів у Польщі. Варто відзначити й зростання індексу цитування у багатьох викладачів факультету, участь у всіх можливих профільних виставках тощо.

     Ситуація з конструюванням техніки в Україні критична, зазначив ректор. І хоча це проблема не факультету, а держави, та все одно слід розбудити творчу думку на кафедрах. Він закликав колектив більш активно працювати з тими конструкторським бюро, які ще залишилися в країні, у конкретних напрямках, мати власну візитну картку.

     З ділових пропозицій колективу ректорат визначив такі: економія ресурсів; наповнення спецфонду (є чудові розробки, але вони не доходять до виробництва і не комерціалізуються); актуальність тематики магістерських робіт; повинні запрацювати конструкторське бюро та студентський будівельний загін тощо.

     Роботу факультету захисту рослин, біотехнологій та екології представив його декан Микола Доля. Він торкнувся кадрових питань, забезпечення факультетських лабораторій сучасним обладнанням та необхідними реактивами, якості магістерських робіт, говорив про необхідність підсилення молодими фахівцями існуючих наукових шкіл. Висловився за продовження практики атестації викладачів на відповідний рівень знання іноземної мови для викладання більшої кількості дисциплін за спеціальностями факультету, розробку високоефективних ресурсозберігаючих комплексних систем захисту польових, овочевих, кормових і плодово-ягідних сільськогосподарських культур тощо. Потрібен повний комплекс сучасної техніки, в першу чергу комбайн для збирання на дослідних ділянках Агростанції.
     Зараз колектив факультету активно готує другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади із загальної екології, що пройде у квітні на базі НУБіП.

     Ознайомившись зі звітом, ректор акцентував увагу на профорієнтаційній роботі, необхідності найтіснішого контакту з технікумами і коледжами, економії енергоресурсів і т.д. Станіслав Ніколаєнко висловив стурбованість низьким показником захисту дисертацій.

     Результати діяльності та перспективи розвитку агробіологічного факультету представив декан Віктор Забалуєв. Керівник структурного підрозділу зупинився на проблемах кадрового забезпечення, динаміці контингенту студентів та господарських питаннях. Одним з пріоритетних напрямків роботи колективу є відкриття центру практичного навчання для студентів і викладачів на базі господарства «Колос», що на Київщині. Другий – наповнення колекційного розсадника. І третій – якісне проведення всеукраїнської студентської олімпіади з хімії. Що ж до профорієнтаційної роботи, то деканатом запроваджені курси лекцій для шкільних вчителів, які передають позитивні враження випускникам. Віктор Забалуєв скептично висловився щодо прийому на навчання великої частки випускників технікумів та коледжів. За його словами, випускники шкіл мають більш високі показники академічної успішності. 

     Начальник НДЧ Володимир Отченашко в обговоренні зазначив доволі низьку публікаційну активність викладачів факультету в міжнародних цитованих виданнях – потенціал має бути використаний у повному обсязі. Проректор Сергій Кваша серед недоліків виділив наповнення і сертифікацію електронних курсів. Вони зроблені лише на 57%. Ректор Станіслав Ніколаєнко акцентував увагу на більш раціональному використанні енергоресурсів та доручив навести лад у навчальному корпусі №2, який закріплений за факультетом.

     Декан факультету землевпорядкування Тарас Євсюков, представляючи здобутки колективу, зазначив, що вперше у захистах магістерських робіт брали участь члени ради роботодавців. Це стимулювало молодь більш прискіпливо обирати теми та їх розробляти. Проректор Сергій Кваша наголосив, що при підборі тем випускних робіт, треба звертати увагу на можливості втілення їх в життя. База магістерських робіт має стати базою ідей для впровадження. Також факультет повинен мати свою візитну картку, сформувати філософію проведення земельної реформи і активно пропагувати її на конференціях, круглих столах, надавати рекомендації законотворцям.

     Деканат змінив підхід до проведення профорієнтаційної роботи. Паралельно з особистими контактами розміщується реклама в ЗМІ, активно використовуються соціальні мережі. Серед проблем низький середній бал вступників. 

     Перший проректор Ігор Ібатуллін назвав низькою захищуваність аспірантів на факультеті – лише 16% молодих науковців у 2016 році пройшли публічний захист дисертацій. Загальні питання для всіх структурних підрозділів – економія енергоресурсів і публікації в наукометричних виданнях – також актуальні для землевпорядників.

     Директор ННІ лісового та садово-паркового господарства Петро Лакида також представив здобутки колективу в 2016 році. Останні роки, зазначив він, спостерігається тенденція до втрати престижності спеціальностей, за якими інститут готує фахівців. Це відбилося і на наборі студентів у минулому році. Проте ми і надалі залишаємося лідерами в України в цій галузі. Лише один показник – збільшення студентів, які навчаються за контрактом, у два рази – яскраво це підтверджує. Тримати ситуацію контрольованою дозволяє якісна профорієнтаційна робота, посилення кадрового потенціалу, залучення молоді до науково-дослідної роботи тощо. Петро Лакида вийшов з пропозицією до керівництва розглянути можливість включити до структури університету профільний коледж. Також директор ННІ підняв питання науково-дослідної роботи в Боярській лісодослідній станції. Ректор Станіслав Ніколаєнко запевнив колектив, що збереження і розвиток досліджень в БЛДС є пріоритетним. Ще одне, на чому наголосив очільник університету, – це залучення студентів інституту до благоустрою території. 

     Отже, своєрідним підсумком сьогоднішнього дня співбесід з керівниками структурних підрозділів можна назвати ефективну реалізацію програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива – 2020» в 2016 році та необхідність кожному факультету та ННІ мати свою візитну картку.

Валентин Обрамбальський 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook