Звітна компанія триває: наукові здобутки юридичного факультету

19 грудня 2016 року

     Відповідно до наказу № 1053 від 1 листопада 2016 р. «Про підготовку звітів про науково-дослідну роботу за 2016р.» 16 грудня 2016 р. на юридичному факультеті відбулося заслуховування проміжних та заключних звітів про науково-дослідну роботу за 2016 рік.
     Звітували керівники наукових тем, які виконувались за кошти Державного бюджету, а також за ініціативною тематикою. Комісією заслухано 3 фундаментальні, 2 прикладні науково-дослідні та 7 ініціативних тематик.

     Напрями наукових досліджень науково-дослідного інституту за останні роки розширилися і відповідають актуальним науковим тенденціям. Сьогодні пріоритетами наукової діяльності вчених є:

  • проблеми удосконалення системи аграрного законодавства;
  • правове регулювання охорони та відтворення лісів в Україні;
  • організаційно-правові засади раціонального використання та охорони природних ресурсів;
  • адміністративно-правове регулювання підготовки фахівців та ринку праці в аграрному, екологічному та природо-ресурсному секторах України;
  • правове забезпечення якості та безпеки питної води, тощо.

     Наукові дослідження за бюджетною та ініціативною тематиками здійснювали 22 виконавці; серед яких штатних працівників – 5, докторів наук – 6, кандидатів наук – 11.
     За результатами досліджень у 2016 році:

  • розроблено методичні рекомендації для органів державної влади та місцевого самоврядування щодо застосування систематизованого законодавства під час проведення земельних аукціонів. Запропоновано проект змін та доповнень до нормативно-правових актів, спрямованих на усунення суперечностей у правовому регулюванні аграрних відносин та проект систематизованого збірника аграрного законодавства.
  • визначено правові засади взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та постійних лісокористувачів щодо охорони лісів від пожеж та захист від шкідників лісу відповідно до законодавства;
  • сформульовано концептуальні підходи до здійснення адміністративно-правової діяльності місцевих (регіональних) органів у сфері раціонального використання та охорони природних ресурсів;
  • підготовлено методичні рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання відносин з підготовки фахівців та оптимізації кадрового забезпечення ринку праці в аграрному, екологічному та природоресурсному секторах економіки України;
  • розроблено концепцію реалізації права людини на якісну (безпечну) питну воду та методичні рекомендації щодо правового забезпечення державного контролю та нагляду у сфері правового забезпечення якості та безпеки питної води у вітчизняному законодавстві; запропоновано зміни, доповнення до Водного кодексу України, Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про надання житлово-комунальних послуг», Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших актів законодавства щодо вдосконалення правового забезпечення контролю за якістю та безпекою питної води.

    За звітний період підготовлено та опубліковано понад 30 статей, у тому числі 23 у фахових вітчизняних виданнях, 7 – іноземних виданнях які входять до наукометричних баз даних, 1 – Scopus, 6 монографій, 2 підручника і навчальних посібника. 

     Наукові розробки вчених юридичного факультету за завершеними у 2016 р. темами впроваджені у виробничу практику та навчальний процес університету та провідних навчальних закладів України.

     За результатами обговорення звітів науково-дослідних робіт за поточний рік підтверджено їх інноваційну актуальність та відповідність пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки України. 

В.В. Ладиченко,
голова наукової ради
юридичного факультету 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook