Стартувала звітна компанія за результатами науково-дослідної роботи в НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого природокористування

15 грудня 2016 року

     Відповідно до наказу № 1053 від 1.11.2016 р. «Про підготовку звітів про науково-дослідну роботу за 2016р.» 13-14 грудня 2016 р. у НДІ рослинництва, грунтознавства, біотехнологій та сталого природокористування відбулися заслуховування проміжних та заключних звітів про науково-дослідну роботу за 2016 рік.
     Звітували керівники наукових тем, які виконувались за кошти Державного бюджету, а також за ініціативною тематикою. Комісією заслухано 5 фундаментальних, 12 прикладних науково-дослідних тематик та 49 ініціативних тематик.

 

Розмір НЧ елементного складу нанопрепаратів

 

Загальний вигляд комплексу пристроїв для реєстрації генотоксичності деяких хімічних речовин

     Напрями наукових досліджень науково-дослідного інституту за останні роки значно розширилися і відповідають актуальним світовим науковим тенденціям. Сьогодні пріоритетами наукової діяльності вчених є:

 • обґрунтування та розробка агротехнічних заходів щодо підвищення насіннєвої продуктивності багаторічних трав та урожайності зеленої маси кормових культур в основних і проміжних посівах в умовах Лісостепу України;
 • створення оригінальних генотипів пшениці озимої, ріпаку, кукурудзи, люцерни посівної, квасолі, адаптованих до змін навколишнього середовища;
 • розроблення технологій вирощування плодових і ягідних культур для виробництва органічної продукції садівництва;
 •  забезпечення оригінального та елітного насінництва овочевих культур селекції НУБіП України;
 • обґрунтування та практична реалізація біоресурсного потенціалу польових культур за зниження впливу стресових чинників довкілля;
 • розроблення методу і методик інтегральної оцінки якості джерел води для різних видів сільськогосподарського водокористування
 • розроблення технології післязбиральної доробки та зберігання зерна кукурудзи з метою отримання якісної і екологічно безпечної товарної продукції;
 • обґрунтування параметрів розширення біорізноманіття польових культур у виробництві біологічно- та енергетично цінної продукції;
 • трансформація ґрунтів Лісостепу України та розробка новітньої концепції сталого землекористування;
 • вивчення генетичних ознак та характер їх успадкування у гібрид-них популяцій при створенні сучасних конкуренто-спроможних сортів пшениць ярих і тритикале;
 • обгрунтування екотоксикологічної оцінки нанопрепаратів, що застосовуються у рослинництві;
 • створення ефективних способів конструювання штучних селективних сайтів для інструментальних аналітичних засобів нового покоління на основі принципів біосенсорики;
 • вивчення впливу хімічних та фізичних факторів на морфогенез in vitro цінних сортів троянди ефіроолійної для розроблення біотехнологічних систем їх розмноження;
 • паспортизація і технологія мікроклонального розмноження та оздоровлення високопродуктивних сортів ягідних культур;
 • вплив радіонуклідного забруднення території на біорізноманіття ґрунтової мікрофлори;
 • розроблення технології клонування in vitro гіркокаштана звичайного стійкого проти каштанової мінуючої молі.

     Дослідження проводились на базі ВП НУБіП України „Агрономічна дослідна станція”, „Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка”

Ріпак ярий Скіф

Пшениця озима Стан

Сорт пшениці м'якої ярої Провінціалка

     Наукові дослідження за бюджетною, госпдоговірною та ініціативною тематиками здійснювали 80 виконавців; серед яких штатних працівників – 25, докторів наук – 8, кандидатів наук – 24.

 

Одержання асептичних експлантатів суниці садової в культурі in vitro

Схема мікроклонального розмноження in vitro троянди ефіроолійної

     За результатами досліджень у 2016 році:

 • виділено кращі новостворені та інтродуковані сорти ягідних культур (смородини, порічки, суниці, малини) селекції НУБіП України придатних для органічного вирощування ягід;
 • удосконалено технологію вирощування органічної суниці за використання тунельного покриття;
 • розроблено нові технології вирощування пшениці, жита, тритикале, ячменю, проса, кукурудзи з обґрунтованими технологічними картами та адаптацією їх до міжнародної шкали ВВСН (100 мікростадій) росту та розвитку рослин залежно від температурного режиму, режиму забезпечення вологою та світлом з адаптацією цих показників до окремих видів, форм, сортів, гібридів;
 • до Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні занесені сорти пшениці м’якої ярої Провінціалка, пшениці озимої Стан, ріпаку ярого Скіф, гороху овочевого Марфед;
 • передано в УІЕСР гібрид кукурудзи Нубісел;
 • розроблено класифікацію нанопрепаратів за впливом на природні екосистеми, яка передбачає їх поділ на чотири класи небезпечності – надзвичайно небезпечні, небезпечні, помірно небезпечні та мало небезпечні. Класифікація враховує розмір наночастинок, їх форму, мітотичний індекс, вплив на водні, грунтові організми, фітотоксичність;
 • розроблено агротехнічні заходи щодо підвищення насіннєвої продуктивності багаторічних трав та урожайності зеленої маси кормових культур в основних і проміжних посівах;
 • розроблено методики виконання вимірювань іонів калію, натрію, кальцію, амонію, нітрат- і фторид-іонів у водних розчинах методом прямої хронопотенціометрії в концентраційних інтервалах. Розроблено ІТ-програму для розрахунку інтегрального показника якості води за функцією Харрінгтона.
 • запропоновано простий SOS-типу біосенсор на основі волоконної оптики, що працює в диференціальному режимі і дозволяє контролювати генотоксичність об'єктів навколишнього середовища, які є хімічної природи.
 • удосконалено спосіб стерилізації експлантатів троянди ефіроолійної та смородини чорної, який дозволяє у стислі строки отримати високий коефіцієнт стерильних життєздатних експлантатів з мінімальною шкодою для рослинних тканин;
 • розроблено спосіб диференціального фарбування поліфенольних сполук і основних білків рослинних тканинах. Отримані препарати зберігають яскраве і стійке забарвлення протягом 1-2 років;
 • встановлено, що зерно кукурудзи гібридів Голосіївський 260 СВ і Текні слід використовувати для виробництва крупи та борошна, гібридів Солонянський 298 СВ і Луіджі - крохмалю та спирту, зерно гібридів Солонянський 298 СВ, Луіджі та Текні - виробництва олії;
 • досліджено спосіб активізації синтезу резвератрола в листках винограду (Vitis vinifera L.) в культурі in vitro 3-метокси-4-гидроксикоричною кислотою, який дозволяє збільшувати загальний пул стільбеноїдів, які є цінними природними антиоксидантами.

     

     За звітний період підготовлено та опубліковано понад 70 статей, у тому числі 53 у фахових вітчизняних виданнях, 14 – іноземних виданнях які входять до наукометричних баз даних, 5 – Scopus, 4 монографії, 3 підручника і навчальних посібників, 9 науково-виробничих та науково-методичних рекомендацій. 

     Наукові розробки вчених НДІ за завершеними у 2016 р. темами впроваджені у виробничу практику та навчальний процес університету та провідних навчальних закладів України.

     За результатами обговорення звітів науково-дослідних робіт за поточний рік підтверджено їх інноваційну актуальність та відповідність пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки України. 

Валерія Бондарь,
вчений секретар НДІ 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook