Перший день роботи екзаменаційної комісії на кафедрі автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка

12 грудня 2016 року

     12 грудня 2016 р. відповідно до графіку навчального процесу на кафедрі автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження проводився захист випускних магістерських робіт студентами магістерського рівня денної форми навчання.
     Наказом ректора НУБіП України від 20.10.2016 р. № 1002 для державної атестації випускників магістерських програм було затверджено екзаменаційну комісію (ЕК-3) у такому складі:
     Голова комісії Осадчий Сергій Іванович, завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів Кіровоградського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор.  
         Члени комісії:

  • Лисенко Віталій Пилипович – завідувач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка, доктор технічних наук, професор;
  • Шворов Сергій Андрійович – професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка, доктор технічних наук;
  • Наливайко Віталій Адамович – доцент кафедри електричних машин та експлуатації електрообладнання, кандидат технічних наук.

     Секретар ЕК Лавінський Дмитро Сергійович, асистент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка. 
     Ректоратом, інститутом та випусковою кафедрою проведена вся необхідна організаційна робота, зокрема:

  • закріплені теми магістерських робіт та їх керівники;
  • організовані тематичні консультації за графіком випускової кафедри;
  • підготовлені науково-методичні матеріали для виконання випускної роботи.

    Процедура захисту магістерських робіт забезпечувала детальне ознайомлення з магістерськими роботами, всебічне їх обговорення та творчу дискусію. Підтримувалась атмосфера урочистості, поваги та уваги до доповідачів.
     Приємною несподіванкою була присутність на захисті першого проректора університету академіка Ігоря Ібатулліна, який відзначив, що засідання ЕК-3 проходило організовано, чітко, у конструктивній і доброзичливій обстановці, але в той же час запропонував шляхи покращення організації її роботи.

 Перший проректор університету академік Ігор Ібатуллін бере участь в обговоренні результатів роботи ЕК-3

     Всі рішення приймалися колегіально. Члени ЕК-3 при обговоренні оцінок, які визначались на закритій частині засідання, проявили принциповість та об’єктивність.
     За результатами захисту магістерських робіт у перший день роботи екзаменаційної комісії були отриманні такі оцінки:

  • відмінно – 7;
  • добре – 2.

     Середній бал за результатами захисту – 4.8.

     Усі випускні магістерські роботи викладені та захищались українською мовою, а студенти при підготовці випускних магістерських робіт використовували сучасну мікроконтролерну техніку та відповідне програмне забезпечення. Тематика випускних магістерських робіт актуальна, їх зміст та оформлення відповідають вимогам нормативних документів.

     Практично у всі магістерські роботи були присвячені реалізації сучасних енергоощадних технологій, впровадження котрих дозволить суттєво зменшити витрати енергоносіїв. Більше половини проектів представляють собою закінчені інженерні розробки, які вже нині можуть бути впроваджені в господарствах України. 
     Серед кращих слід відзначити наступні магістерські роботи:

  • “Дослідження та удосконалення САК температурним режимом зерносушарки на хлібокомбінаті” (студент Бондар В.М., керівник – к.т.н., доц. Болбот І.М.).
  • “Дослідження та удосконалення САК вмістом вологи в споруді для вирощування грибів” (студент Германюк Д.В., керівник – к.т.н., доц. Мірошник В.О.).

Вітання студентів із успішним захистом випускних магістерських робіт

     Слід зазначити, що досвід участі в роботі екзаменаційної комісії дозволяє мені зробити висновок, що кафедра автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка здійснює підготовку висококваліфікованих кадрів, здатних ефективно працювати на посадах інженерів з автоматизації та комп’ютерно інтегрованих технологій на сучасних високотехнологічних підприємствах.

Осадчий С.І.,
Голова екзаменаційної комісії,
завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів
Кіровоградського національного технічного університету

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook