Викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту економічного факультету провели відкриті лекції та практичні заняття

12 грудня 2016 року

     Як обліковувати виробничі запаси і готову продукцію дізнавалися студенти другого курсу економічного факультету на відкритій лекції доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Володимира Литвиненка.

     Лекцію також відвідали заступник декана економічного факультету Шиш А.М., науково-педагогічні працівники кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Гуренко Т.О., Кузик Н.П., Мельниченко І.В., Мельянкова Л.В. та Миськів Л.П.

     Під час проведення лекції студенти ознайомилися з економічною сутністю, складом та класифікацією виробничих запасів, розглянули особливості їх оцінки при надходженні та списанні, дізналися про порядок документального оформлення операцій, вивчили методику синтетичного та аналітичного обліку виробничих запасів та відображення на рахунках бухгалтерського обліку.

     Присутні на відкритій лекції студенти та викладачі позитивно оцінили зміст проведеного заняття, відзначили різноманітність методів та прийомів подання матеріалу та визнали, що отримана інформація сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців.

     Відкриту лекцію магістрам прочитав і професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Леонід Сук. Торкалася вона наукової і науково-технічної діяльності в Україні. 

     На лекції професор висвітлив види наукової діяльності, розкрив особливості науково-педагогічної та науково-технічної діяльності, акцентував увагу на тому, що рівень розвитку науки і техніки є визначальним чинником прогресу суспільства, підвищення добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального зростання. Зазначив, що цим зумовлена необхідність пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання і невід’ємної складової національної культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб.

      Лектор активно залучав студентів до діалогу, під час якого вони охоче висловлювали свої думки з окреслених питань. Після закінчення лекції слухачі висловили вдячність професору за цікаву доповідь та конструктивну дискусію.
     Всі присутні визнали, що лекція була проведена на високому науково-педагогічному рівні, відзначили актуальність та сучасність змісту лекції.

     Доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Тетяна Слєсар провела показове практичне заняття за темою формування та опрацювання фінансової звітності підприємства.

     На практичному занятті були детально розглянуті підготовчі роботи до складання фінансового звіту. Для розуміння студентами ролі головного бухгалтера в організаційному процесі студентам було запропоновано на основі методичних рекомендацій до дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» розробити і заповнити: графік підготовки, складання і подання річної звітності; графік облікових робіт зі складання звітності; табель зовнішньої звітності; графік складання форми № 1 «баланс» річного фінансового звіту; таблицю взаємозв’язків показників різних форм звітності.

      Для закріплення знань студенти виконали індивідуальні тестові завдання по розглянутій темі. 
     Присутні на відкритій лекції студенти та викладачі позитивно оцінили заняття та відзначили високий науковий рівень володіння матеріалом, культуру мови лектора, вміння підтримувати дисципліну в аудиторії.

Анатолій Діброва,
декан факультету
 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook