Знати більше про землю, на якій живемо!

9 листопада 2016 року

 5 листопада, на другий день міжнародної конференції, присвяченої 15-річчю Юридичного факультету кафедрою цивільного та господарського права спільно з кафедрами інших структурних підрозділів НУБіП було проведено низку культурно-освітніх заходів. Так, спільно з кафедрою ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М. К. Шикули для гостей конференції доцент цієї кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Бережняк Михайло Федоровичпровів екскурсію музеєм грунтів, що розташований в 2 навчальному корпусі НУБіП України.

     Науковець розповів іноземним гостям конференції про унікальний природно-економічний потенціал, яким володіє Україна, продемонстрував зразки грунту, виставлені в музеї, який є одночасно навчальною аудиторією і природні ландшафти, які супроводжують різні ландшафтні і кліматичні зони України. Михайло Федорович неодноразово наголосив на необхідності належної охорони земель, в тому числі і в першу чергу правовими заходами, оскільки за останнє століття ґрунти України втратили 40% своєї родючості і цей процес є невпинним.

     Учасники конференції задали доповідачу багато цікавих запитань і погодились з необхідністю поглиблення співпраці між науковцями природничих і суспільних наук, в тому числі і на міжнародному рівні.

To know more about the land were we live!


     5 November, 2016, on the second day of the international conference dedicated to the 15th anniversary of the Faculty of Law, by civil and commercial law, together with other departments of structural divisions of NUBiP was a series of cultural and educational activities. Thus, together with the department of soil science and soil protection by. prof. M.K.Shykuly, for guests of this conference, associate professor of department, candidate of agricultural sciences, associate professor Mikhail Berezhnyak conducted tour of the museum soil, located in the 2 educational building of NUBiP of Ukraine.
The scientist told foreign visitors of conference about unique natural and economic potential, which Ukraine has demonstrated soil samples on display in a museum that is both classrooms ,and landscapes that accompany various landscapes and climatic zones of Ukraine.
Mikhail Fedorovich has repeatedly stressed the need for proper protection of land, including and especially legal measures, since the last century Ukrainian soils lost 40% of its fertility and this process is relentless.

     Italian delegates: Franco Gaetano Scoca(Professor Emeritus of Administrative Law. University of Rome«La Sapienza»), Chiara Cacciavillani(Full Professor of Administrative Law. University of Padova) , Loredana Giani(Full Professor of Administrative Law. University of Foggia), Antonio Colavecchio(Associate Professor of Administrative Law, enabled the functions of full Professor. University of Foggia), Annarita Iacopino(Researcher of Administrative Law. University of L'Aquila) asked many interesting questions and agreed with the necessity in deepen cooperation between scientists from the natural and social sciences, including internationally.

Завідувач кафедри цивільного та господарського права, 

доктор юридичних наук, доцент

Піддубний О.Ю.

 
 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook