Всеукраїнської науково-практичної відео-онлайн конференції «Біорізноманіття України в забезпеченні продовольчої та енергетичної безпеки»

21 листопада 2016 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
 
ВП НУБІП УКРАЇНИ

« МУКАЧІВСЬКИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ» 

 

 

ПРОГРАМА

 

Всеукраїнської науково-практичної відео-онлайн конференції «Біорізноманіття України в забезпеченні продовольчої та енергетичної безпеки»

 

Присвячена  70- річчю  заснування навчального закладу

 

24-25 листопада, 2016 року

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Кваша С.М. – проректор з навчальної і виховної роботи, голова оргкомітету;

Садварі Ю.Ю. директор ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж», співголова оргкомітету;

Забалуєв В. О. – декан агробіологічного факультету, співголова оргкомітету;

Каленська С.М. завідувач кафедрою рослинництва, заступник голови оргкомітету;

Кнап Н.В.спеціаліст вищої категорії, заступник голови оргкомітету;

Антал Т.В. доцент кафедри рослинництва, секретар оргкомітету;

Доктор Н.М.спеціаліст вищої категорії, секретар оргкомітету;

 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Гарбар Л.А. доцент кафедри рослинництва;

Гончар Л.М. старший викладач кафедри рослинництва;

Гудзовата О.М завідувач агрономічним відділенням;

Єрмакова Л.М. доцент кафедри рослинництва;

Кепенач Н.П. спеціаліст І категорії;

Кириленко Л.Ю. завідувач ветеринарним відділенням;

Мокрієв М.В. керівник центру дистанційних технологій навчання;

Новицька Н.В. доцент кафедри рослинництва;

Павлишинець Н.Л. завідувач відділення бухгалтерських та туристичних дисциплін.

 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ø Рослинні ресурси та дослідження біологічного різноманіття

Ø Агроекологічні аспекти сучасних систем землеробства, наукові основи раціонального обробітку ґрунту

Ø Біобезпека у тваринництві і ветеринарній медицині: проблеми та їх вирішення

Ø Інноваційний розвиток аграрного сектору економіки  України 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

24.11.2016р

1000 – відкриття конференції (корп. 15, ауд. 230 Національного Університету біоресурсів та природокористування України та методичний кабінет ВП НУБІП України «Мукачівський аграрний коледж»)

1030-1300 – пленарне засідання

 

25.11.2016 р.

Секційні засідання:

 

1.            Рослинні ресурси та дослідження біологічного різноманіття      (корпус 15, ауд. 230)

2.                     Агроекологічні аспекти сучасних систем землеробства, наукові основи раціонального обробітку ґрунту (корпус 15, ауд. 230)

3.                     Біобезпека у тваринництві і ветеринарній медицині: проблеми та їх вирішення (корпус 15, ауд. 230)

4.                     Інноваційний розвиток аграрного сектору економіки України (корпус 15, ауд. 230)

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ:

Вітальне слово: член–кореспондент НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор Каленська С.М.

                             спеціаліст вищої категорії, кандидат сільськогосподарських наук Кнап Н.В.

 

Продовольча та енергетична безпека в  світі та в Україні

Член–кореспондент НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор

Каленська С.М.

Нові рослинні ресурси у вирішенні продовольчої та енергетичної безпеки

Доктор сільськогосподарських наук, професор

Рахметов Д.Б.

 

Секція

«Рослинні ресурси та дослідження біологічного різноманіття»

 

Стабілізація виробництва продукції рослинництва за застосування антистресових препаратів в технологіях вирощування зернових культур

Каленський В.П., кандидат сільськогосподарських наук, професор

Федів Р., студенти ОС «Магістр» 2-го року навчання

 

Високоолеїнові гібриди соняшнику та забезпечення населення високоякісними харчовими оливами

Єременко О.А., докторант

Риженко А.С.,аспірант

Біоресурсний потенціал олійних ярих культур 

Юник А.В. кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 

Технологічні аспекти стабілізації виробництва зерна пивоварних ячменів

Бачинський О.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Токар Б. кандидат сільськогосподарських наук

Вплив площі живлення соняшнику на тривалість вегетаційного періоду

Каленська С. М., доктор сільськогосподарських наук, професор

Гарбар Л. А. кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Горбатюк Е. М. - здобувач

Продуктивність картоплі залежно від якості садивного матеріалу

Каленська С. М., доктор сільськогосподарських наук, професор

Кнап Н.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент,

Гарбар Л. А. кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 

Продуктивність агрофітоценозів кукурудзи за органічного виробництва в умовах Правобережного Лісостепу України

Каленська С. М. доктор сільськогосподарських наук, професор

Мохниця П.В., аспірант

 

Формування продуктивності сорго зернового залежно від елементів технології вирощування в умовах лівобережного Лісостепу

Каленська С.М., доктор сільськогосподарських наук, професор

  Найденко В.М, аспірант

 

Особливості формування кореневої системи та формування урожайності  сучасними гібридами кукурудзи

Каленська С.М. доктор сільськогосподарських наук, професор,

Таран В.  аспірант, Данилів П., студент ОС «Бакалавр» 4 курс

 

Урожайність гібридів кукурудзи за різної густоти стояння рослин

Дмитришак М.Я. кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Бойко Є.О, Мохно І.В. студенти ОС «Магістр» 2-го року навчання

 

Вплив стимуляторів росту на урожайність ячменю ярого

Дмитришак М.Я. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Філь Т.П., Попелянський А.С., студенти ОС «Магістр» 2-го року навчання

 

Роль сорту в підвищенні урожайності та якості зерна  ячменю ярого

Єрмакова Л.М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Сьомак Ю.П., студентка ОС «Бакалавр» 4 курс

 

Потенціал урожайності вітчизняних гібридів кукурудзи на зерно

Єрмакова Л.М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Терещенко І.С., студентка ОС «Бакалавр» 4 курс

 

Вітазим на посівах кукурудзи та його ефективність

Єрмакова Л.М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Свистунов Ю.В. – здобувач

 

Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від фону живлення та мікродобрив

Єрмакова Л.М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Крестьянінов Є.В. здобувач

 

Стан та перспективи вирощуванн ріпаку ярого в світі та Україні

Єрмакова Л.М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Пророченко Т.І. аспірантка

 

Продуктивність картоплі залежно від позакореневого підживлення насаджень мікродобривами та стимуляторами росту

Єрмакова Л.М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Беняк Р.В., студент ОС «Магістр» 2-го року навчання

 

Густота стояння гібридів кукурудзи за вирощування на чорноземах типових

Мокрієнко В.А. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Терещенко С.С., студенти ОС «Магістр» 2-го року навчання

 

Особливості формування трофічних зв’язків в посівах тритикале  за різних строків сівби

Новицька Н. В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Мазуренко Б. О., аспірант 1-го року навчання

Вплив удобрення на продуктивність кукурудзи

Новицька Н.В. - кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Трукіна М. В., Яцута С. С. -  студентки ОС «Магістр» 2-го року навчання

 

Мінеральні добрива та їх вплив на структуру врожаю пшениці твердої ярої на чорноземах типових

Антал Т.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Лапа В.С., студент ОС «Бакалавр» 3 курс

Вплив удобрення та інокуляції  насіння на продуктивність сої

Гарбар Л. А. кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Радзевелюк А.М., студент ОС «Магістр» 2-го року навчання

 

Вплив позакореневих підживлень на урожайність ріпаку озимого

Гарбар Л. А. кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Романов С.М. студент ОС «Бакалавр» 4 курс

 

Зернобобові культури в Україні та їх роль в підвищенні родючості ґрунту

Гончар Л. М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Шень О.С., студентка ОС «Бакалавр» 4 курс

 

Льон олійний - стан галузі

Столярчук Т.А., аспірантка

Кисильчук А., студент ОС «Магістр» 2-го року навчання

 

Якість зерна пшениці м'якої ярої залежно від строків сівби

Карпенко Л.Д., старший викладач

 

Захист посівів проса від бур’янів за умов біологізації технології вирощування

Черній В. П. аспірант

Формування площі листкової поверхні гороху залежно від удобрення та інокуляції насіння

Пилипенко В. С., аспірантка

 

Особливості формування продуктивності високоолеїнових гібридів соняшнику в правобережному Лісостепу України

Гоєнко В.В.  аспірант

Елементи  біологізації в технологіях вирощування конюшино – злакових травосумішок

Ковбасюк П.У., кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Бойко М. В., студент ОС «Магістр» 2- го року навчання

Серадела посівна – цінна кормова культура

Ковбасюк П.У., кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Давидюк О.В., студент ОС «Бакалавр» 4 курс

Бобово-злакові травосумішки в біологізації кормовиробництва

Ковбасюк П.У., кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Високобілкові кормові боби у зміцненні кормової бази

Ковбасюк П.У., кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Пальчик К.О., студент ОС «Бакалавр» 4 курс

Кормовий горох у збільшенні виробництва рослинного білка

Ковбасюк П.У., кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Роздобутько Р.Н., студент ОС «Бакалавр» 4 курс

Удосконалення технології вирощування бобово – злакових травосумішок

Ковбасюк П.У., кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Шипко Я. І., студентка ОС «Магістр» 2-го року навчання

Кормова капуста в повноцінній годівлі тварин

Ковбасюк П.У., кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Задоя Є.С., студент ОС «Бакалавр» 4 курс

Все, що ви не знали про сою

Новицька Н. В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кипила В. Й., здобувач, викладач

ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»

 

Особливості формування продуктивності кукурудзи в залежності від густоти стояння рослин в умовах Закарпаття

Мокрієнко В.А., сільськогосподарських, НУБіП України

Гудзовата О.М., здобувач, викладач

ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»

 

Вплив системи удобрення на продуктивність квасолі

Новицька Н. В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Доктор Н.М., здобувач, викладач

ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»

 

Продуктивність картоплі залежно від позакореневого підживлення насаджень мікродобривами та стимуляторами росту

Єрмакова Л.М., канд. с.-г. наук, доцент

Беняк Р.В., магістр 2-го року навчання

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

Результати вивчення біорізноманіття плодових культур на Закарпатті

Н.Ф. Шахнович к.с.-г.н. О.А. Мельничук, к.б.н.,

 Закарпатська державна с.-г. дослідна станція НААН

Стегура І. Ю., викладач агрономічних дисциплін

ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж».

 

Секція

Агроекологічні аспекти сучасних систем землеробства, наукові основи раціонального обробітку ґрунту

 

Видовий склад та рівень присутності бур’янового компоненту в агрофітоценозі кукурудзи за різних технологій її вирощування в умовах ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція»

Косолап М.П.  кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Оптимізація вирощування пшениці озимої в короткоротаційних сівозмінах України

Рожко В.М. кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Вплив післяжнивних сидератів на забур’яненість кукурудзи

Карпенко О.Ю. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Проблема деградації чорноземів

Кучер Л.І. кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Ефективні джерела стійкості пшениці озимої проти основних збудників хвороб

Дмитренко Ю.М., аспірант

 

Секція

Біобезпека у тваринництві і ветеринарній медицині: проблеми та їх вирішення

 

Профілактика агалактії та гіпогалактії у свиноматок

Форкавець Ю.І. , викладач ветеринарних дисциплін ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»

Гуленко І.В., викладач ветеринарних дисциплін ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»

Дорогій Д.-студент 3-го курсу

Збереження популяції бурої карпатської породи великої рогатої худоби та шляхи їх вирішення

Терпай В.П.- кандидат с.-г. наук,

голова правління асоціації бурої карпатської породи

Легеза А.Г., Гуленко М.П., Гуленко І.В., викладачі ВП НУБіП України          «Мукачівський аграрний коледж»

 Котубей І.- студент 4-го курсу

Біобезпека у тваринництві і ветеринарні медицині: проблеми та їх вирішення

Богдан В. П., викладач ветеринарних дисциплін ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»,
Грига Н. П.,  викладач ветеринарних дисциплін ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»

 

Інфекційні хвороби тварин  та заходи проти епізотичного бюро Євросоюзу по збереженню людей від зараження інфекційними хворобами, які передаються від хвилин

Богдан В. П., викладач ветеринарних дисциплін ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»,
Грига Н. П.,  викладач ветеринарних дисциплін ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»

 Гіга Юліана, студентка ІІІ курсу

Заходи безпеки продовольства та подолання кризових явищ на всіх етапах виробництва

Дурдинець Т.М., викладач ветеринарних дисциплін ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»

Кириленко Л.І., викладач ветеринарних дисциплін ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»
Рейкін О.,Михалко В. – студенти ІІІ-го курсу

 

Секція

Інноваційний розвиток аграрного сектору економіки України

 

Прогнозування біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств України

Мельниченко В.В., аспірант

Євроінтеграція аграрного сектору України у світовій торгівлі

Муска К. К., викладач землевпорядних дисциплін

ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»

Деякі заходи щодо вдосконалення кредитного забезпечення аграрних підприємств в Україні

Грубінка І.І. к.е.н., викладач

ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»

Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку аграрного сектору України

Пронтекер В.Є., викладач

ВП НУБІП України «Мукачівський аграрний коледж»

Організація землевпорядкування в Україні

Пацкан І.Ф., викладач бухгалтерсько-економічних

дисциплін ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»

 

Напрямки розвитку інноваційного підприємства при реструктуризації сільського господарства

Росул  Я. І.,  викладач бухгалтерсько-економічних

дисциплін, голова циклової комісії ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»

Спільна діяльність вигідна форма організації бізнесу аграрного сектору

Гарапко Н.І., здобувач, Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінювання функціонування системи економічної безпеки підприємств та фінансових установ

Павлишинець Н.Л., викладач бухгалтерсько-економічних дисциплін, завідувач відділенням ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»

Аспекти сучасного стану банківської системи України, як основного кредитора аграрних підприємств

Грубінка І.І. к.е.н., викладач ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»

Капітан М.В., студент ІІІ курсу

Деякі особливості оподаткування аграрних підприємств для забезпечення їх розвитку

Грубінка І.І. к.е.н., викладач ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»

Щіголев  А.А. студент ІІІ курсу

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook