Вчена рада факультету від 17 листопада

19 листопада 2016 року

     Чергове засідання вченої ради агробіологічного факультету, яке відбулося 17 листопада, розпочалося з вітання відомих вчених. На загальних зборах Національної академії аграрних наук України, що проходили 10-11 листопада, були обрані науковці агробіологічного факультету: академіком НААН – професор кафедри овочівництва Володимир Васильович Хареба; член-кореспондентами НААН – завідувач кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка, професор Кондратенко Тетяна Єгорівна; завідувач кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули, професор Анатолій Джалілович Балаєв та професор цієї ж кафедри Володимир Андрійович Величко. Привітали й новообрану голову студентської організації факультету Зелінську Вікторію, студентку 2 курсу, та в її особі – усіх студентів агробіологічного факультету з Днем студента.

        Про зміст Стандарту вищої освіти зі спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство» доповів доцент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка, член науково-методичної комісії ДУ «Науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта» Гонтар Василь Терентійович. Він довів до відома інформацію про особливості нових стандартів вищої освіти, а саме: вищому навчальному закладу на підставі освітньої програми (ОП) за кожною спеціальністю надається право розробляти навчальні плани, які визначають перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, тобто надається значна автономність. Водночас вищий навчальний заклад у межах ліцензованої спеціальності може запроваджувати спеціалізації.

      Доповідач звернув увагу, що нові стандарти вищої освіти є наступним поколінням стандартів і замінюють собою Галузеві стандарти вищої освіти (ГСВО), які функціонували протягом 2002-2014 рр. Стандарти базуються на компетентнісному підході і поділяють філософію визначення вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному Проекті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING).
     Василь Терентійович Гонтар представив структуру нових стандартів вищої освіти та характеристику його розділів. Особливу увагу приділив загальним та спеціальним (фаховим) компетентностям. Доповідач акцентував увагу на критерії оцінювання, форми та вимоги до атестації здобувачів вищої освіти. Було запропоновано й одноголосно прийнято рішення щодо необхідності зміни назви спеціальності на «Садівництво, овочівництво і виноградарство», у зв’язку з тим, що сучасна назва «Садівництво і виноградарство» не в повній мірі розкриває спеціалізації з овочівництва.
     В обговоренні взяли участь професори Забалуєв В.О., Бикін А.В., доценти Цизь О.М., Іванюк М.Ф., які піднімали питання щодо календарних термінів затвердження нового стандарту, про механізм зміни назви спеціальності, про мобільність навчання у різних вузах вищої освіти, про компетентності, які формує кожний вуз і про його прерогативи. Професор Копілевич В.А. акцентував увагу, що нові стандарти мають базуватися на компетентному підході та бути гармонізовані до європейських стандартів, що викладені у матеріалах за результатами виконання проекту «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in Europe).

     

      Про підготовку до державної атестації випускників ОС «Магістр» денної форми навчання проінформував декан Забалуєв Віктор Олексійович. Доповідач наголосив про нове «Положення про підготовку і захист магістерської роботи в НУБіП України» (затверджено 17.06.2016 р.), вимоги якого мають дотримуватись студенти магістратури та наукові керівники. Однією з основних умов допуску до захисту магістерської роботи є її апробація, в т.ч. на загальноуніверситетській студентській конференції. Такий захід на агробіологічному факультеті відбувся 3-5 листопада. Було представлено 20 доповідей, інші магістерські випускові роботи були представлені у вигляді постерів. За результатами конференції члени методичної комісії факультету визначили кращі доповіді. Це Крохіна Олександра – 75 балів (керівник доц. Шевчук Н.В.), Лотовський Владислав – 67 балів (керівник доц. Бобер А.В.), Антонюк Дмитро – 63 бали (керівник проф. Булигін С.Ю.), Мохно Ілля – 63 бали (керівник доц. Дмитришак М.Я.).
       Доповідач довів до відома інформацію щодо пропозиції призначення голів екзаменаційних комісій: зі спеціальності «Плодоовочівництво і виноградарство» - професора кафедри овочівництва, академіка НААН, Заслуженого діяча науки і техніки Харебу Володимира Васильовича; за спеціальностями напряму «Агрономія» - професора кафедри рослинництва, старшого наукового співробітника Рахметова Джамала Бахлуловича.
     В обговоренні взяли участь професори Бикін А.В., Подпрятов Г.І.; доценти Гонтар В.Т., Башкірова Н.В., які відзначили юридичне регулювання захисту випускних робіт магістрів, що не пройшли апробацію наукових досліджень; про необхідність апробації наукових досліджень для магістрів освітньо-наукової програми підготовки, які ще продовжують навчання. Заступники декана агробіологічного факультету Завгородній В.М. та Іванюк М.Ф. звернули увагу на нові підходи перевірки магістерських робіт на плагіат та необхідність подачі в деканат магістерських робіт до 1 грудня.     

    Інформацію щодо планування педагогічного навантаження на 2017/2018 н.р. представив заступник декана Завгородній Володимир Миколайович. Доповідач представив розрахунок кількості годин навчальної роботи студентів-заочників на одну сесію, контингент студентів ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» на 2017-2018 н.р. Звернув увагу на навчальні дисципліни, які пропонуються для студентів 1, 2 курсу ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» освітньо-професійної та освітньо-наукової програм підготовки фахівців зі спеціальностей «Садівництво і виноградарство» та «Агрономія».

     Володимир Миколайович акцентував увагу на проблеми формування контингенту за спеціалізаціями ОС «Магістр», які виникають згідно із затвердженням нового «Положення про підготовку і захист магістерської роботи в НУБіП України», за яким кожна магістерська програма має включати не менше 15 осіб. Це може призвести до об’єднання деяких спеціалізацій, в т.ч. «Овочівництва» і «Садівництва» в одну спільну.

     В обговоренні взяли участь професори Бикін А.В., Демидась Г.І.; доцент Цизь О.М., які відзначили необхідність врахування пропозицій кафедр щодо уточнення навчальних планів, розподілу дисциплін та поділу лабораторних занять на підгрупи. Виступаючі акцентували увагу на необхідність детального ознайомлення кафедр з навчальними планами на 2017-2018 н.р. для уточнення та обговорення.
    Виникла дискусія щодо пропозиції професора Копілевича В.А. збільшити у навчальних планах кількість годин на вивчення хімічних дисциплін та необхідність відновлення дисциплін «Вища математика» та «Фізика» для підготовки фахівців зі спеціальностей «Агрономія» та «Садівництво і виноградарство». Водночас декан агробіологічного факультету Забалуєв В.О. відзначив особливості нових навчальних планів щодо акценту на формування фахових компетенцій при вивченні фундаментальних дисциплін, які повинні забезпечити необхідні для агрономів знання, уміння і навички.     

    Секретар науково-методичної комісії агробіологічного факультету доцент Бобер Анатолій Васильович представив навчально-методичні розробки, які після розгляду та обговорення ухвалили рекомендувати до видання та затвердили подані навчально-методичні комплекси з дисциплін, які читаються НПП агробіологічного факультету.
     Одноголосно було ухвалено рішення щодо рекомендації вченій університету внести зміни до штатного розпису кафедри загальної хімії, посаду асистента, к.б.н. Кравченко О.О. замінити на посаду старшого викладача кафедри загальної хімії.
     Рекомендовано для затвердження вченою радою університету наукову монографію «Агротехнологічні та організаційні засади функціонування підприємств закритого ґрунту». Автори: д.ек.н., професор Приліпка О.В., к.с.-г.н., доцент Цизь О.М.

 

Секретар вченої ради,
доцент Бобось І.М.

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook