Наукова бібліотека запрошує на книжкову виставку нових надходжень

17 листопада 2016 року

     З нагоди відзначення Дня працівників сільського господарства, наукова бібліотека запрошує на виставку нових надходжень літератури.
Усі бажаючі можуть ознайомитися з новинками навчальних та наукових видань, що надійшли до бібліотеки, в інформаційно-бібліографічному відділі (4 корпус, кім. 41)

   Загалом, на книжковій виставці представлено 123 видання, серед них – підручники, навчальні посібники і монографій, матеріали конференцій та наукові журнали.
Книжкова виставка нових надходжень триватиме до 25 листопада 2016 р.

      До Вашої уваги опис декількох книг з цієї виставки, що знаходяться в фонді наукової бібліотеки.

   

    Булигін С. Ю. Агрогенез чорнозему : монографія / С. Ю. Булигін, В. А. Величко, О. В. Демиденко. – К. : Аграрна наука, 2016. – 356 с.

   Монографія присвячена питанню відтворення природної родючості чорноземів типових в агроценозах за різних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Показано, що наростання деградаційних процесів при інтенсивному використанні чорноземів Лівобережного Лісостепу зменшує статті водного балансу: надхідні за рахунок неповного на 25-35 % поглинання зимових опадів, а витратні збільшуються за рахунок підвищення на 25-30 % фізичного випаровування, що призводить до аридизації ґрунтових умов.
 

 

 

 

    Актуальні проблеми м'ясопереробної галузі : підручник / Л. В. Баль-Прилипко [та ін.] ; За ред. Л. В. Баль-Прилипко. - 2-ге вид., виправ. та доп. – К. : ЦП "Компринт", 2016. – 423 с.

     У підручнику висвітлено проблеми сучасного стану м’ясної промисловості України, розглянуто основні властивості речовин, які входять до складу сировини та готової продукції, а також закономірності проходження процесів з їх використанням на усіх стадіях виробничого циклу. Наведено порівняльні характеристики традиційних і сучасних технологій виробництва м’ясних продуктів.
 

 

 

 

 

 

 

    Ветеринарна мікробіологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності "Ветеринарна медицина" / В. Г. Скибіцький [та ін.] ; За ред.: В. Г. Скибіцького, В. В. Власенка. – 2-ге вид., змінене і доп. – К. : ЦП Компринт, 2016. – 420 с.

   У підручнику викладено сучасні дані щодо систематики, морфології, фізіології та екології мікроорганізмів, поширення у природі корисних та шкідників видів; описано збудники найбільш актуальних хвороб тварин. Охарактеризовано фактори патогенності мікроорганізмів, механізм розвитку (патогенез) мікробних інфекцій та суть протимікробного захисту.

 

 

 

 

 

   

     Деркач О. П. Еволюція сільськогосподарської техніки : монографія / О. П. Деркач. – К. : ЦП "КОМПРИНТ"; К. : НУБіП України, 2016. – 376 с.

    У монографії простежується розвиток сільськогосподарської техніки від найпростіших знарядь обробітку ґрунту до надскладних сучасних машин, охарактеризовано особливості конструкцій машин та подано тенденції їх розвитку. Текст доповнюється оригінальними фотографіями, кресленнями та рисунками машин.

 

 

 

 

 

 

   

    Основи біоетики та біобезпеки : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / О. М. Ковальова [та ін.]. – К. : ВСВ "Медицина", 2016. – 392 с.

     У підручнику викладено основні теми навчальної дисципліни «Основи біоетики та біобезпеки». У першій частині висвітлено історію, основні поняття, термінологію, етичні, медичні та правові аспекти біоетики. У другій частині підручника представлено термінологічні визначення та категорії біологічної небезпеки, біологічного ризику, біологічної зброї, біологічної безпеки. Висвітлено досягнення та ризики сучасної біотехнології, генної терапії.

 

 

 

 

 

   

      Зайченко І. В. Педагогіка : підручник / І. В. Зайченко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : "Ліра-К", 2016. – 608 с.

   Підручник відповідає Державному стандарту вищої освіти для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів і спрямований на забезпечення теоретичних основ і практичної підготовки майбутніх педагогів до науково-обґрунтованого й творчого здійснення педагогічного процесу в навчальних закладах різного рівня акредитації.

 

 

 

 

 

  

  Третяк А. М. Землевпорядне проектування: організація землекористування структурних елементів екомережі України на місцевому рівні : навчальний посібник для студентів ВНЗ : Ч. 4 / А. М. Третяк, В. М. Третяк, Л. А. Гунько  ; ред. А. М. Третяк . – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2016. – 184 с.

   Викладено теоретико-методичні засади формування екомережі України в контексті розвитку природоохоронного землекористування, інституціонального забезпечення формування екомережі України, стан і тенденції розвитку екомережі в Україні. Розглянуто засади формування екологічних відносин власності на землю та інші природні ресурси у сфері природокористування.

 

 

 

 

Головний бібліограф
наукової бібліотеки
Світлана Родіонова

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook