На юридичному факультеті розпочала свою роботу Державна екзаменаційна комісія

8 листопада 2016 року

     07 листопада 2016 року на юридичному факультеті розпочала свою роботу Державна екзаменаційна комісія із прийняття іспиту студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» з напряму підготовки 7.030401 «Правознавство».

     До початку роботи Державної екзаменаційної комісії зі студентами-випускниками проведено консультацію щодо складання іспитів і захисту дипломних робіт. Спочатку студентів було ознайомлено з Положенням «Про організацію освітнього процесу в Національному університеті біоресурсів і природокористування України» від 27.03.2015 р. На зборах було зазначено, що Державна атестація на юридичному факультеті проводиться у формі державного іспиту з дисциплін «Аграрне право» і «Земельне право», а потім захисту дипломного проекту. Студентам було представлено орієнтовний перелік питань, які виносяться на іспит для якісної підготовки до написання кваліфікаційного іспиту.

    Уся процедура захисту дипломної роботи триває близько 20 хвилин. Для викладу змісту роботи студент готує доповідь, розраховану на 5–8 хвилин. Як правило, вона будується в тій же послідовності, у якій виконана робота. Однак основну частину виступу повинні складати актуальність теми, поставлені завдання в дипломній роботі і висновки автора. У процесі доповіді можуть використовуватися заздалегідь написані тези та ілюстративні матеріали (презентації), які рекомендується демонструвати впродовж захисту дипломної роботи.

   Після доповіді присутні члени Державної екзаменаційної комісії задають студенту запитання, на які він дає короткі, чітко аргументовані відповіді. Потім зачитується відгук наукового керівника і рецензія на роботу, з якими студент знайомиться заздалегідь
   Після закінчення публічного захисту члени Державної екзаменаційної комісії на закритому засіданні обговорюють результати захисту і більшістю голосів виносять рішення про оцінку роботи.

Секретар Екзаменаційної комісії,
ст. викладач кафедри цивільного та господарського права,
кандидат юридичних наук
Юлія Канарик

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook