Підбито підсумки загальноуніверситетської конференції магістрів 2-го року навчання

4 листопада 2016 року

 4 листопада 2016 р. в ННІ лісового і садово-паркового господарства згідно затвердженого графіку відбулася заключна загальноуніверситетська конференція, під час якої презентували свої здобутки 100 магістрів 2-го року навчання, зокрема 49 магістрів спеціальності «Лісове господарство», 29 – «Садово-паркове господарство», 11 – «Мисливське господарство» та 11 – «Технології деревообробки». Робота конференції була організована за п’ятьма секціями: поновлення та розведення лісу, захист лісу та мисливське господарство, ландшафтне будівництво та декоративне розсадництво, технології деревообробки, стале лісівництво та лісова меліорація, які дозволили повною мірою врахувати особливості досліджень студентів магістратури інституту. 

 
На заході були присутні: директор ННІ лісового і садово-паркового господарства д.с.-г.н., проф. П. Лакида, заступник директора д.с.-г.н., проф. Р. Василишин, завідувач кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій  проф. В. Маурер, завідувач кафедри лісової таксації та лісовпорядкування проф. О. Гірс, завідувач кафедри декоративного садівництва та фітодизайну проф. С. Попович, завідувач кафедри технології деревообробки проф. О. Пінчевська, завідувач кафедри ботаніки проф. Б. Якубенко, завідувач кафедри технології лісогосподарського виробництва проф. В. Гриб, завідувач кафедри ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва доц. І. Сидоренко, завідувач кафедри дендрології та лісової селекції доц. Ю. Марчук, завідувач кафедри біології лісу та мисливствознавства доц. Н. Пузріна, завідувач кафедри лісового менеджменту доц. Г. Домашовець, в.о. завідувача кафедри лісівництва доц. С. Сендонін. Активно до роботи конференції долучилися також проф. В. Юхновський та доценти інституту А. Кушнір, В. Тищенко, С. Дударець, М. Білоус, А. Оборська, О. Курдюк, І. Іванюк, А. Пінчук, О. Кайдик, А. Виговський, А. Спірочкін, Л. Матушевич, а також керівники магістерських робіт.
 
Виступи магістрів супроводжувалися постерними презентаціями, які були розташовані у приміщеннях роботи секцій: ауд. 51, 97 та 108 у 1-му навчальному корпусі та 101 у 17-му навчальному корпусі. Кожен студент представив результати своєї роботи, відповідав на питання членів комісії та присутніх.  Конференція носила дискусійний характер. 
 
На конференції було розглянуто актуальні питання функціонування лісогосподарського виробництва та відтворення лісів, розвитку мисливського господарства та захисту лісових екосистем від шкідників і хвороб, впровадження нових технологій у меблевому виробництві та деревообробці, а також будо представлено студентські напрацювання у галузі ландшафтної архітектури, декоративного розсадництва та садівництва.
 
 
 
 
 
 
 
В продовження роботи конференції із представлення результатів досліджень одного із найчисельніших факультетів - економічного - взяли участь 76  студентів магістратури денної форми навчання спеціальності «Фінанси і кредит» та «Оподаткування», із яких 33 особи  виконували магістерські дослідження під керівництвом викладачів кафедри фінансів, 14 – кафедри банківської справи та 29 – кафедри оподаткування і страхування. На заході були присутні: декан економічного факультету д.е.н., професор А. Діброва, завідувач кафедри фінансів д.е.н., професор Н.Давиденко, завідувач кафедри банківської справи д.е.н., доцент О.Олійник, завідувач кафедри оподаткування і страхування Л.Худолій, к.е.н., доценти кафедри фінансів: А.Буряк, Л.Олійник, Ю.Негода, Г.Скрипник, І.Титарчук; к.е.н., доценти кафедри банківської справи: О.Калівошко, Л.Аврамчук; к.е.н., доценти кафедри оподаткування і страхування Л. Березовська,  І.Долженко, Р.Мамчур, Н.Мрачковська.
 
Виступи магістрів супроводжувалися постерними презентаціями, які були розташовані в холі другого поверху навчального корпусу № 10. Кожен студент представив результати своєї роботи, відповідав на питання членів комісії та присутніх.
 
Конференція носила дискусійний характер, де порушувались питання удосконалення та розвитку методів управління приватними та державними фінансами, прийняття науково обґрунтованих фінансових управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування  та оподаткування; впровадження та організації системи фінансового планування на підприємствах; прогнозна та аналітична діяльність на основі використання сучасних інформаційних технологій; забезпечення інформаційної та фінансової безпеки держави та суб’єктів господарювання, державної фінансової підтримки сільського господарства; депозитної політики банків та розвитку фінансового ринку України, кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств, актуальні питання розвитку грошово-кредитних відносин, фінансового аналізу та фінансового консалтингу,  питань розробки системи оподаткування та страхування в АПК, механізму спрощення оподаткування аграрних товаровиробників та сільського населення, розвитку обов’язкового і добровільного страхування природно-виробничих ризиків у сільському господарстві.
 
На думку учасників конференції та професорсько-викладацького складу економічного факультету проведення конференції надає можливість студентам здійснити обмін досвідом з виконання науково-дослідних робіт, підвищити науковий рівень фахового спрямування, вести публічні дискусії та підготуватися до захисту магістерської роботи.
 
 
 
На факультеті аграрного менеджменту конференція відбулася за участю понад 90 студентів спеціальностей «Маркетинг», «Адміністративний менеджмент», «Менеджмент організації і адміністрування» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», які представили на розгляд комісії постерні презентації проведених досліджень за темами своїх випускних магістерських робіт, що супроводжувалися доповідями. На заході були присутні: заступники декана факультету к.е.н., доц. О. Новак та к.е.н., асист. Л. Денисенко, т.в.о. зав. кафедри менеджменту ім.. проф. Й.С. Завадського д.е.н., проф. Л. Забуранна, к.е.н., проф. Т. Балановська, к.е.н., доц. О. Гогуля,  д.е.н., проф. кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Т. Мостенська, проф. кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Р. Буряк, зав. кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, д.е.н., проф. В. Галушко, к.е.н., доц. О. Файчук, к.е.н., доц. О. Костюк.
 
Під час доповідей студенти магістратури акцентували увагу на результатах своїх досліджень, науковій новизні і практичній значущості. Заступник декана Олександр Новак наголосив на тому, що дана конференція націлена на підготовку до процедури захисту дипломних проектів, дозволяє завчасно виявити окремі недоліки в роботі та внести відповідні правки.
 
 
 
 
 
В ННІ післядипломної освіти результати своїх досліджень представили студенти магістратури денної форми навчання спеціальностей «Управління інноваційною діяльністю» та «Дорадництво». Магістерські дослідження  виконуються під керівництвом викладачів кафедри менеджменту інноваційної діяльності. На заході були присутні: директор ННІ к.е.н., професор М. Кулаєць, заступник директора Т. Микицей, завідувач кафедри менеджеру інноваційної діяльності д.е.н., професор О. Витвицька, завідувач кафедри аграрного консалтингу та сервісу д.е.н., професор Т. Кальна-Дубінюк, доценти обох кафедр Н. Демешкант, В. Скрипниченко, Б. Вишнівська, В. Самсонова, І. Кудінова, С. Мосіюк, Л. Рибак, О. Локутова та інші.
 
Кожен магістр представив результати свого дослідження у вигляді постерних презентацій (вони були розташовані в холі другого поверху навчального корпусу № 10). Конференція носила дискусійний характер, де порушувались питання інноваційного розвитку аграрних підприємств, розвитку дорадництва, в сільському господарстві України та формування підходів до їх  відповідності потребам галузі та сільської місцевості.
 
 
 
Конференція на базі факультету інформаційних технологій була представлена у складі комісії: декана факультету інформаційних технологій О.Глазунової, заступників декана к.е.н., доцент Н.Клименко, к.т.н., доцента О.Ткаченко, завідувачів кафедр д.е.н., професор А.Скрипника, к.е.н. М.Швиденко, к.п.н. Д.Касаткін, д.е.н. Попрозман Н.В. викладачів кафедр та представника служби проректора із навчальної і виховної роботи Д.Заїчко. 
 
Результати досліджень в рамках підготовки магістерських робіт представили 40 студентів-магістрів 2 року навчання:
- 16 студентів спеціальності «Економічна кібернетика»;
- 12 студентів спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології»;
- 12 студентів спеціальності «Комп`ютерний еколого-екомічний моніторинг».
 
Виступи студентів супроводжувалися постерними презентаціями (інфографікою). Під час доповідей студенти торкались актуальних питань розробки інформаційних систем, впровадження новітніх інформаційних технологій в галузях природокористування, обговорювали питання інвестиційного клімату в Україні та оцінки ризиків в природокористуванні.
 
В обговоренні представлених доповідей активну участь взяли викладачі кафедр економічної кібернетики, комп'ютерних систем і мереж, інформаційних і дистанційних технологій, інформаційних систем та кафедри комп’ютерних наук.
 
Студентам було надано поради щодо вдосконалення магістерських робіт на етапі їх завершення. Викладачі відмітили високий рівень продемонстрованих робіт та наукову і виробничу цінність отриманих студентами результатів дослідження. 
 
Загалом, результати конференції показали широкий спектр проблем досліджень та наявність завершених розробок. Проведення загальноуніверситетської конференції для студентів магістратури 2 року навчання в майбутньому дозволять підвищити рівень дипломних проектів та допоможуть магістрам краще підготуватись до захисту.
 
 
 
 
 
Студенти магістратури 2-го року навчання механіко-технологічного факультету представили результати своїх досліджень у вигляді постерних презентацій. Оцінку якості доповідей і рівень наукової та професійної підготовки магістрів проводила комісія у складі заступників декана факультету з навчальної та виховної роботи І. Сівака, Т. Білько, заступника декана з наукової діяльності І. Роговського та представника навчально-методичного відділу А.Блозви, якою було заслухано 117 студентів зі спеціальностей: «Механізація сільського господарства», «Організація і регулювання дорожнього руху», «Організація перевезень і управління на транспорті», «Транспортні технології та засоби у АПК».
 
Доповіді студентів були присвячені питанням вдосконалення сучасних технологій, технічних засобів та процесів в аграрній галузі, логістичного забезпечення та оптимізації транспортних мереж України і Європи, розробки програм для керування механізованими процесами на тваринницьких і ремонтних підприємствах. Сама конференція носила формат діалогу між доповідачем, комісією та іншими студентами, що надавало їй дискусійного характеру.
 
 
 
 
 
Слід зазначити, що студентів переповнювало відчуття гордості за наукові результати своїх магістерських робіт, які вони відстоювали у щирій полеміці, доводячи необхідність реалізації саме ними запропонованих рішень.
 
Отже, залишається побажати майбутнім магістрам вдалого попереднього захисту на кафедрах та основного захисту перед ЕК їхніх магістерських робіт.
 
Наталія Міняйло,
Тетяна Шатець
відділ магістерських програм
 
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook