Продовжує роботу загальноуніверситетська конференція магістрів 2-го року навчання

3 листопада 2016 року

Економічний факультет згідно затвердженого графіку продовжив  роботу конференції із представлення результатів досліджень за участі 85  студентів магістратури денної форми навчання спеціальності «Облік і аудит», із яких 67 осіб  виконували магістерські дослідження під керівництвом викладачів кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, 18 – кафедри статистики та економічного аналізу. На заході були присутні: декан економічного факультету д.е.н., професор А. Діброва, заступник декана А. Шиш, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту д.е.н., професор Є. Калюга, завідувач кафедри статистики та економічного аналізу д.е.н., професор В. Савчук, к.е.н., доценти кафедри бухгалтерського обліку і аудиту: Т. Гуренко,С. Дерев`янко, Н. Кузик, І. Мельниченко, В. Литвиненко, С. Тивончук, К. Шевчук, старші викладачі Г.Германчук, Л. Миськів; доценти кафедри статистики та економічного аналізу А. Музиченко, О. Макарчук.  

 
Виступи магістрів супроводжувалися постерними презентаціями, які були розташовані в холі другого поверху навчального корпусу № 10. Кожен студент представив результати своєї роботи, відповідав на питання членів комісії та присутніх.  Конференція носила дискусійний характер, де порушувались питання гармонізації вітчизняного обліку до міжнародних стандартів, обліку, контролю, аналізу та оподаткування суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм.
 
 
 
 
 
На агробіологічному факультеті відбулася конференція за участю 55 студентів магістратури спеціальності «Агрономія», 15 - спеціальності «Агрохімія і ґрунтознавство», 8 - спеціальності «Селекція і генетика с.-г. культур» та 16 - спеціальності «Плодоовочівництво і виноградарство».
 
Відкриваючи конференцію, директор НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого природокористування проф. Г. Ковалишина привітала учасників та побажала доповідачам успішних виступів та плідної роботи. На заході були присутні: завідувачі випускових кафедр зазначених спеціальностей проф. Г. Подпрятов, проф. Т. Кондратенко, проф. Г. Демидась,  проф. С. Танчик, доц. В. Жемойда, доценти О. Цизь, Н. Бикіна, А. Бобер, М. Косолап, П. Ковбасюк, Н. Башкірова, О. Скринник, В. Завгородній, М. Іванюк, С.Вітвіцький, М. Дмитришак, В. Кутовенко, а також наукові керівники магістрів.
 
Виступи студентів магістратури супроводжувалися мультимедійними презентаціями та постерними презентаціями, які були розміщені в холі другого поверху навчального корпусу № 4. 
 
На конференції було піднято широкий спектр наукових питань з рослинництва, землеробства, кормовиробництва, зберігання та переробки продукції рослинництва, селекції, насінництва, овочівництва, плодівництва, агрохімії, ґрунтознавства, які на сьогодні потребують вирішення. У доповідях магістрів відчувалися знання ними предмету і об’єкту дослідження, вміння відстоювати отримані результати досліджень. Під час конференції прозвучали слушні пропозиції виробництву, була відмічена активність при обговоренні доповідей, не байдужість до почутого і побаченого. І це свідчить про досить широкий діапазон знань учасників конференції з агрономії та з плодоовочівництва, бажання пізнати нове і наявність серед студентів магістратури  агробіологічного факультету потенціалу молодих науковців. 
 
 
 
 
 
 
На факультеті тваринництва та водних біоресурсів конференція відбулася за участі 46 студентів магістратури спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» і 30 студентів магістратури спеціальності «Водні біоресурси». 
 
На заході були присутні: декан факультету В. Кондратюк, директор НДІ технологій та якості продукції тваринництва І. Чумаченко, начальник відділу магістерських програм О. Колеснікова, начальник науково-дослідної частини університету В. Отченашко, завідувачі та науково-педагогічні працівники факультету тваринництва та водних біоресурсів. 
 
Студенти магістратури у своїх доповідях продемонстрували високий рівень знань та практичної підготовки, висвітлюючи актуальні питання за науковими напрямами: аквакультура; гідробіологія та іхтіологія; генетика, розведення та біотехнологія тварин; годівля тварин та технологія кормів; технології виробництва продукції тваринництва. 
 
 
 
 
 
 
 
Магістри 2 року навчання факультету землевпорядкування презентували постерні доповіді за результатами своїх досліджень. У заході прийняло участь 52 магістри. Було створено 5 робочих груп на чолі з  завідувачами кафедр, які за визначеними критеріями оцінювали доповідь кожного.
 
Так, магістрів кафедри земельного кадастру оцінювала робоча група на чолі з д.т.н., доцентом С.Кохан. Проблематика досліджень дипломників цієї кафедри торкається питань оцінки землі та нерухомого майна, інвентаризації земель, територіального планування населених пунктів і т.д.
 
Кафедра землевпорядного проектування представила свої результати робочій групі на чолі з д.е.н., професором О.Дорош. Магістри цієї спеціалізації досліджують еколого-економічне обґрунтування організації та використання сільськогосподарських угідь, земельно-господарський устрій земель та процес відведення земельних ділянок, тощо.
 
Робоча група на чолі з деканом факультету Тарасом Євсюковим почула, що ж нове та цікаве присутнє у магістерських роботах випускників кафедри управління земельними ресурсами. Дослідження яких стосується переважно сфери охорони земель, управління земельних ресурсів на всіх рівня, обґрунтування обмежень та обтяжень на землях і т.д.
 
С.н.с., д.е.н. В.Заяць очолював робочу групу, що заслухала представників кафедри геодезії та картографії, які досліджують картографічне забезпечення землеустрою, картографування природних ресурсів, методологію геоінформаційного моделювання трансформаційних процесів у землекористуваннях.
 
А д.геогр.н., професор Іван Ковальчук був керівником робочої групи, яка оцінювала досягнення магістрів кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі. Їх теми стосуються переважно впровадження сучасних фундаментальних  і прикладних застосувань геоінформаційних технологій, методів обробки даних ДЗЗ, прикладної геостатистики.
 
На семінарі були присутні усі наукові керівники виступаючих, які теж долучалися до обговорень і дискусій.
 
 
 
 
 
 
На факультеті конструювання та дизайну конференція відбулася за участі студентів освітньо-наукової та освітньо-професійної програм підготовки фахівців спеціальностей: «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», «Обладнання лісового комплексу» та «Промислове та цивільне будівництво». Для проведення конференції було сформовано дві комісії, які очолили д.т.н., проф. В. Ловейкін  та д.т.н., проф. О.Давиденко, представництво викладацького складу в комісіях було досить широке, а саме: декан факультету к.т.н., доц. З.Ружило, д.т.н., доц. Ю.Ромасевич, к.т.н., доц. А.Новицький, к.т.н., доц. В.Онищенко, к.т.н., доц. В.Рибалко, к.т.н., доц. О.Деркач, к.т.н., доц. М.Давиденко. Всіма студентами факультету без виключень були підготовлені змістовні презентаційні постери. Доповіді були спрямовані на висвітлення результатів проведених досліджень та виконаних розробок в галузі машинобудування та будівництва. Досить практичними виявились роботи, що були виконанні в напрямку удосконалення параметрів робочих органів сільськогосподарської та лісогосподарської техніки, також відмічались роботи по проектуванню та реконструкції будівельних споруд. Всього у конференції прийняло участь 64 студента.
 
 
 
 
Результати своїх досліджень в рамках загальноуніверситетської конференції представили магістри 5 року навчання інтегрованої магістратури Ветеринарного факультету. Всього участь узяли 50 студентів, 12 з яких виступили з доповідями, а 38 осіб оформили результати своїх досліджень у вигляді постерних доповідей. В своїх доповідях студенти висвітлювали проблеми акушерської патології продуктивних тварин, патоморфологічної діагностики хвороб заразної та незаразної етіології, в окремих доповідях було розкрито питання щодо ринку фармацевтичних препаратів в Україні, виробництво, реєстрація та розповсюдження лікарських засобів.
 
В обговоренні представлених доповідей активну участь узяли декан факультету ветеринарної медицини професор Микола Цвіліховський, професор В.Любецький, професор В.Духницький, доцент С.Голопура, доцент В.Данілов, доцент В.Мельник та інші керівники магістерських робіт. 
 
Виступаючі відмітили високий рівень продемонстрованих робіт та наукову і виробничу цінність отриманих студентами результатів дослідження.
 
 
 
 
 
 
 
 
Олена Колеснікова,
начальник відділу магістерських програм
 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook