На економічному факультеті успішно пройшла акредитацію підготовка магістрів спеціальності 8.18010024 «Прикладна економіка»

3 листопада 2016 року

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 167-А від 25.10.2016 року в університеті впродовж 1-3 листопада працювала експертна комісія з метою проведення перевірки відповідності державним акредитаційним вимогам стану кадрового, навчально-методичного, матеріального та організаційного забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності 8.18010024 «Прикладна економіка».

 
У склад комісії були задіяні відомі в Україні доктори наук із Київського національного університету імені Тараса Шевченка – Ірина Мазур, завідувач кафедри підприємництва та Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету – Віктор Коваль, завідувач кафедри прикладної економіки.
 
Члени експертної комісії провели зустріч із ректором Станіславом Ніколаєнком, проректором з навчальної і виховної роботи Сергієм Квашею та деканом економічного факультету Анатолієм Дібровою.
 
У ході зустрічі Станіслав Миколайович пригадав характеристику нашого університету, яку міністр освіти і науки Лілія Гриневич дала під час минулого засідання вченої ради: ми – на сьогодні вищий навчальний заклад України, який найдинамічніше розвивається. 
 
 
Ректор провів паралелі з іншими навчальними закладами, які не мають потреби мати величезну матеріально-технічну базу, тому їм легше змагатися за високі позиції в рейтингах. Проте, ми, незважаючи ні на що, входимо до десятки найкращих в Україні. Звісно маємо і чимало проблем. 
 
 
 
 
Проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша зупинився на особливостях положення про захисти магістерських робіт. Зауважив, що нині закріплена відповідальність за академічний плагіат та уточнені терміни виконання таких робіт. Крім того, було обговорено питання якості навчання студентів спеціальності 8.18010024 «Прикладна економіка» та перспективи розвитку випускової кафедри. 
 
 
Також Сергій Миколайович зосередив увагу на участі представників університету в шостому форумі Асоціації природничих університетів, який був присвячений підготовці фахівців для глобальної економіки.
 
Керівництвом економічного факультету були створені всі необхідні умови для роботи експертної комісії. Анатолій Діброва звернув особливу увагу на те, що для підвищення якості підготовки фахівців функціонує Рада роботодавців економічного факультету, а навчальні плани адаптуються до системи вищої освіти провідних країн світу.
 
Також члени експертної комісії відвідали бібліотеку університету та оглянули аудиторії, навчальні лабораторії економічного факультету.
 
   
       
    
 
 

 
 
Після офіційних зустрічей експерти працювали з матеріалами акредитаційної справи.
 

 
 
Висновок комісії одностайний: в Національному університеті біоресурсів і природокористування України витримані всі вимоги щодо акредитації підготовки фахівців зі спеціальності 8.18010024 «Прикладна економіка». 
  
 
 
Відповідно до результатів попередньої експертизи акредитаційних матеріалів Міністерства освіти і науки України від 11.10.2016 року експертна комісія звернула увагу на навчальний план та інформацію про наявність бібліотеки для забезпечення  навчального процесу з надання освітніх послуг з підготовки фахівців зі спеціальності 8.18010024 «Прикладна економіка» та дійшла висновків: стан наявності бібліотеки та її інформаційне забезпечення навчального процесу за кількісними та якісними показниками відповідає державним акредитаційним вимогам щодо підготовки магістрів; навчальний план підготовки фахівців відповідає вимогам освітньо-професійної програми, складений за типовою формою і містить цикли обов’язкових і вибіркових дисциплін. 
 
 
 
                                                                                     
 
Разом з тим, експертами були висловлені свої побажання і зауваження, які не впливають на рішення про акредитування, але сприятимуть покращенню якості підготовки фахівців: замінити вибіркові навчальні дисципліни навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності 8.18010024 «Прикладна економіка» «Управлінський консалтинг» та «Міжнародний поділ праці»; приділити увагу набору на дану магістерську програму, посиливши профорієнтаційну діяльність шляхом створення центру профорієнтаційної роботи; запровадити викладання навчальних дисциплін з аграрної політики, глобальної економіки, прикладної економіки англійською мовою; запрошувати професорів іноземних вищих навчальних закладів для читання лекцій; розпочати роботу по запровадженню подвійного дипломування з іноземним вищим навчальним закладом; з метою навчально-методичного забезпечення необхідно розробити і впровадити у навчальний процес електронні навчальні підручники та навчальні посібники; постійно поповнювати фонди бібліотеки сучасними підручниками і навчальними посібниками українською та англійською мовами.
 
За результатами роботи експертною комісією було підписано позитивний експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010024 «Прикладна економіка» у НУБіП України.
                                   
 
 
 
Оксана Зазимко, 
начальник навчального відділу,

Наталія Вдовенко,
завідувач кафедри глобальної економіки
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook