Загальноуніверситетська конференція: магістри 2 року навчання представили результати досліджень в рамках підготовки магістерських робіт

2 листопада 2016 року

     02 листопада 2016 р. відповідно до розпорядження проректора з навчальної і виховної роботи С. Кваші від 26.09.2016 р. № 55 на базі гуманітарно-педагогічного, економічного, юридичного факультетів та ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження відбулася загальноуніверситетська конференція для студентів магістратури 2 року навчання.
     Метою конференції визначено представлення результатів досліджень студентів в рамках підготовки магістерських робіт задля підвищення їх якості, недопущення дублювання тем та уникнення плагіату. Варіантом представлення обрано постерні презентації як засіб зручного наочного висвітлення проведених досліджень та лаконічних доповідей їх авторів. Наступним кроком передбачено розгляд магістерських робіт на випускових кафедрах у період за два тижні до захисту робіт перед екзаменаційними комісіями із обов’язковою наявністю готових роздрукованих робіт.

     Отож, згідно затвердженого графіку першим розпочав роботу конференції гуманітарно-педагогічний факультет за участі 18 студентів магістратури спеціальності «Переклад», 18 студентів магістратури спеціальності «Педагогіка вищої школи», 15 студентів спеціальності «Управління навчальним закладом» та 14 студентів «Соціальної педагогіки». На заході були присутні: начальник відділу магістерських програм, к.е.н, доцент О.Колеснікова, заступники декана д.п.н., професор В. Ковальчук та к.п.н., доцент І. Буцик завідувачі кафедр романо-германських мов і перекладу, д.п.н., професор О.Малихін, кафедри іноземної філології і перекладу, д.п.н., професор С.Амеліна, кафедри педагогіки д.п.н., доцент Р.Сопівник, кафедри методики навчання та управління навчальними закладами д.п.н., професор М.Пригодій та кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті д.п.н. Л. Вікторова.

    Виступи студентів супроводжувалися постерними презентаціями. Під час доповідей студенти торкались актуальних питань перекладу, акцентували увагу на результатах своїх досліджень, їх актуальності, науковій новизні, практичній значущості робіт. Студентам було надано корисні поради щодо вдосконалення магістерських робіт на етапі їх завершення.

     Досить жвава наукова дискусія відбувалася на конференції студентів спеціальності «Педагогіка вищої школи», де обговорювалися актуальні проблеми сучасної вищої освіти. На конференції магістранти вдало представили не тільки постерні презентації, але й розгорнуті змістовні доповіді, власні педагогічні моделі та пропозиції. Основна увага молодих науковців була присвячена проблемам: вихованню громадянської відповідальності, патріотизму, естетичному вихованню, самовихованню лідерських якостей студентів, формуванню екологічної та розвитку професійної компетентності, шляхам формування педагогічної майстерності, методиці викладання дисциплін, підготовці студентів ВНЗ до сімейного життя.

     

Изображение
 

     

     

     

      

     На економічному факультеті конференція відбулася за участі 30 студентів магістратури спеціальності «Економіка підприємства», 17 студентів магістратури спеціальності «Біржова діяльність». На заході були присутні: проректор з навчальної і виховної роботи, д.е.н., професор С.Кваша, декан економічного факультету, д.е.н., професор А.Діброва, завідувачі кафедр: економіки підприємства ім. І.Н. Романенка, д.е.н., професор С.Рогач, організації агробізнесу д.е.н., професор М.Ільчук, економіки праці та розвитку сільських територій, д.е.н., професор О.Єрмаков, біржової діяльності к.е.н., професор М.Солодкий

    Виступи студентів супроводжувалися постерними презентаціями, які були розташовані в холі навчального корпусу № 10. Кожен студент представив результати своєї роботи, відповідав на питання, які ставили йому члени комісії та студенти магістратури.  

     На юридичному факультеті конференція відбувалася за участю 24 студентів магістратури спеціальності «Право», які представили результати своїх досліджень в постерному форматі. 5 найкращих студентів виступили з доповідями. 
     На заході були присутні декан юридичного факультету к.ю.н., доцент О.Яра, заступник декана О. Улютіна, завідувачі кафедр: адміністративного та фінансового права д.ю.н., професор В.Курило, аграрного, земельного та екологічного права д.ю.н., професор В.Єрмоленко.

     

     ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження провів конференцію за участю понад 120 магістрів спеціальностей «Автоматизація технологічних процесів», «Електрифікація і автоматизація сільського господарства», «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Енергетика сільськогосподарського виробництва», які виконують проекти на п'яти випускових кафедрах ННІ. Також в роботі конференції взяли участь завідувачі кафедр, представники відділу магістерських програм. 

     Директор ННІ ЕАЕ Володимир Козирський зупинився на процедурі проходження захисту магістерського дипломного проекту, зокрема на питанні перевірки проектів на плагіат. Завідувачі кафедр ННІ коротко окреслили питання, які є характерними для дипломних проектів кафедр. 

     Магістри представили основні положення своїх проектів у вигляді постерів та мультимедійних презентацій, відповіли на питання присутніх. 
     Загалом, всі присутні зійшлись на думці, що такі конференції дозволять підвищити рівень дипломних проектів та допоможуть магістрам краще підготуватись до захисту.


Олена Колеснікова,
начальник відділу магістерських програм
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook