Засідання навчально-методичної ради НУБіП України

24 жовтня 2016, 14:00
Корпу №10 (наукова бібліотека)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання навчально-методичної ради НУБіП України
яке відбудеться у понеділок 24 жовтня 2016 року
у приміщенні наукової бібліотеки 10 навч. корпусу о 1400 годині

1. Про правила прийому до НУБіП України у 2017 н.р. (доповідає – голова приймальної комісії Шевчук В.М.).

2. Про створення цифрового видавництва НУБіП України (доповідає - декан факультету інформаційних технологій Глазунова О.Г., Касаткін Д.Ю.)

3. Про висунення підручників на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року (лист МОН України від 07.10.2016 № 1/12-4789) (доповідає – голова ради Кваша С.М.).

4. Про застосування державної мови в університеті (на виконання доручення МОН України лист від 07.10.2016 р. №1/9-542) (доповідає – начальник навчального відділу Зазимко О.В.).

5. Про участь працівників університету у міжнародній виставці сільськогосподарської техніки та обладнання "ІнтерАГРО 2016" 8-11 листопада 2016 року у виставкому центрі "КиївЕкспоплаза" та студентів у "марафоні співбесід" для молодих фахівців "Твій професійний старт" 11 листопада 2016 року (в рамках виставки) (доповідає – начальник навчального відділу Зазимко О.В.).

6. Про підготовку проектів робочих навчальних планів на 2017-2018 н.р. (доповідає – начальник навчального відділу Зазимко О.В.).

7. Розгляд «Положення про випускну бакалаврську роботу в НУБіП України» і «Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників НУБіП України у провідних підприємствах, організаціях, установах та навчальних закладах України» (доповідає − начальник навчально-методичного відділу Кліх Л.В.).

8. Розгляд збірника «Навчальні плани підготовки магістрів. Рік вступу – 2016» (доповідає − начальник відділу магістерських програм Колеснікова О.М.).

9. Про розгляд ліцензійної справи за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» підготовки фахівців ОС «Магістр» з ліцензійним обсягом 75 осіб (доповідає – завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи професор Якубчак О.М.).

10. Про розгляд ліцензійних справ ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж» з надання освітніх послуг, пов’язаних із здобуттям професійної освіти за наступними професіями:
7231 Слюсар з ремонту автомобілів другого розряду;
8211 Токар другого розряду;
7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарський машин та устаткування 1-2 розряду;
7212 Електрозварник 2 розряду;
8331 Тракторист - машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1;
8159 Лаборант хімічного аналізу;
8322 Водій автотранспортних засобів «В»;
6112 Садовод третього розряду;
7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних;
7241 Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) 2 розряду;
4112 Оператор комп’ютерного набору 2 категорії;
4115 Секретар керівника (організації, підприємства, установи)
.
    (Доповідає – начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання Єресько О.В.).

11. Про розгляд акредитаційних справ ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальностями:
8.03050401 Економіка підприємства(за видами економічної діяльності);
8.03050901 Облік і аудит;
8.10010103 Електрифікація та автоматизація сільського господарства;
8.10010201 Процеси машини та обладнання агропромислових підприємств
.
     (Доповідає – заступник директора Русиняк М.О.).

12. Про розгляд акредитаційних справ ВП НУБіП України «Немішаєвський агротехнічний коледж» з підготовки фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальностями:
 5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва; 
5.10010102 Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі;
5.09010103 Виробництво і переробка продукції рослинництва;
5.11010101 Ветеринарна медицина;
5.09010201 Виробництво і переробка продукції тваринництва
.
     (Доповідають – начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання Єресько О.В., т.в.о. директора коледжу Лазаренко П.В.).

13. Про розгляд акредитаційної справи щодо діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» з підготовки фахівців за напрямом підготовки 208 «Агроінженерія» (доповідає – директор ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» Лукач В.С.).

14. Про надання освітніх послуг ВП НУБіП України «Ніженський агротехнічний інститут» з підготовки громадян України до вступу до вищих навчальних закладів. (доповідаютьЛукач В.С., директор ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», Дьяченко Л.А. – доцент ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»).

15. Розгляд навчально-методичною радою університету для підтримання клопотання щодо надання рекомендації вченої ради НУБіП України до друку навчальній літератури поданих рукописів та необхідних супровідних документів навчальних посібників (доповідає – секретар навчально-методичної ради Касаткін Д.Ю.):
підручник «Математичні методи і моделі в землеустрої» (автори – доцент, д.е.н., Мартин А.Г., доцент, к.е.н. Чумаченко О.М., к.е.н., доцент Кривов’яз Є.В.);
підручник «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків» (автори – професор, д.е.н., Рогач С.М., доцент, к.е.н. Мірзоєва Т.В., к.е.н., доцент Томашевська О.А., д.е.н., доцент Герасимчук Н.А.);
підручник «General Zoology» (Загальна зоологія англійською мовою) (автори – професор, д.б.н. Захаренко М.О., доцент, к.б.н. Курбатова І.М.);
навчальний посібник «Екоадаптаційне відтворення лісів» (автори професор, к.с.-г.н., Маурер В.М., доцент, к.с.-г.н. Кайдик О.Ю.);
навчальний посібник «Управління якістю землевпорядних робіт» (автори – доцент, д.е.н., Мартин А.Г., доцент, к.е.н. Гунько Л.А., асистент Колганова І.Г.);
навчальний посібник «Практикум з основ наукових досліджень в економіці» (автори – професор, д.е.н., Єрмаков О.Ю., доцент, к.е.н Ярковий А.О., асистент, к.е.н. Нагорний В.В.);
навчальний посібник «English for Innovation Managment» (автори – завідувач кафедри англійської філології Харчук Н.С., старший викладач Данькевич Л.Р.);
навчальний посібник «Practical English for International Exam» (автори – старший викладач Ямнич Н.Ю., старший викладач Данькевич Л.Р.);
навчальний посібник «Асинхронні машини підвищеної енергоефективності» (автори - професор, д.т.н. Заблодський М.М., доцент, д.т.н., Жильцов А.В., доцент, к.т.н. Чуєнко Р.М.);
навчальний посібник «Матеріали фізичної електроніки» (автори – доцент, к.фіз.-мат.н. Бойко В.В., доцент, д.т.н. Лопатько К.Г.);
навчальний посібник «Технологія конструкційних матеріалів» (автори – професор, д.т.н. Афтанділянц Є.Г., доцент, к.т.н. Зазимко О.В., доцент, д.т.н. Лопатько К.Г., доцент, к.пед.н. Іванова О.В.);
навчальний посібник «Контрольно-вимірювальні прилади систем керування» (автори – Лукінюк М.В., Лукін В.Є., Шворов С.А., Гладкий А.М., Гунченко Ю.О., Ємельянов П.С.);
навчальний посібник «Гігієна молока та молочних продуктів» (автори – доцент, к.вет.н. Джміль В.І. доцент, к.вет.н. Яхновська О.В.);
навчальний посібник «Гігієна та особливості транспортування тварин» (автори – доцент, к.т.н. Поліщук В.М., професор, д.вет.н. Засєкін Д.А.);
навчальний посібник «Моделювання та прогнозування стану довкілля» (автори – професор, д.фіз.-мат.н. Ясковець І.І., доцент, к.пед.н. Касаткін Д.Ю., доцент, к.пед.н. Осипова Т.Ю., доцент, к.с.-г.н. Протас Н.М.);
навчальний посібник «Вакцинопрофілактика захворювань птахів» (автор – доцент, к.вет.н. Литвиненко В.М.);
навчальний посібник «Утримання та догляд собак» (автори – професор, д.б.н. Захаренко М.О., професор, д.вет.н. Шевченко Л.В., к.вет.н. Поляковський В.М., доцент, к.вет.н. Михальська В.М., доцент, к.с.-г.н. Малюга Л.В., доцент, к.вет.н. Соломон В.В.);
навчальний посібник «Охорона праці на будівельних об’єктах АПК» (автори – доцент, к.т.н. Войналович О.В., доцент, к.т.н. Кофто Д.Г., доцент, к.т.н. Мотрич М.М.);
навчальний посібник «Основи менеджменту» (автори – професор, к.е.н. Балановська Т.І., доцент, к.е.н. Гогуля О.П., доцент, к.е.н. Троян А.В.);
навчальний посібник «Фармакогнозія» (автор – доцент, к.вет.н. Гальчинська О.К.);
навчальний посібник «Лінгвістичні основи професійної комунікації» (автори – доцент, к.філол.н. Личук М.І., доцент, к.філол.н., доцент Харченко С.В., доцент, к.ю.н. Шинкарук О.В.);
навчальний посібник «Buisness English for Finance and Taxation» (автори – доцент, к.філол.н. Пастернак Т.А., старший викладач Люлько М.Є.);
навчальний посібник «Master course for technical English» (автори – доцент, к.пед.н. Мудра С.В., старший викладач, к.пед.н. Пономаренко О.Г.);
навчальний посібник «Філософія науки» (автори – професор, д.філ.н. Гоян І.М., доцент, д.філ.н. Сторожук С.В., асистент, к.філ.н. Матвієнко І.С.);
навчальний посібник «Менеджмент і адміністрування. Практикум» (автори – професор, д.е.н. Горьовий В.П., доцент, к.е.н. Гогуля О.П., старший викладач, к.е.н. Харчекно Г.А.);
навчальний посібник «Ієрсиніози тварин» (автор – доцент, к.вет.н. Козловська Г.В.);
навчальний посібник «Реовірусні інфекції тварин» (автор – професор, д.вет.н. Скибицький В.Г., доцент, к.вет.н. Козловська Г.В.);
навчальний посібник «Економетрика» (автори – професор, д.е.н. Скрипник А.В., доцент, к.е.н. Негрей М.В.);
навчальний посібник «Практикум з мікробіології» (автори – професор, д.вет.н. Скибицький В.Г., доцент, к.вет.н. Ібатулліна Ф.Ж., доцент, к.вет.н. Козловська Г.В., доцент, к.вет.н. Мельник М.В.);
навчальний посібник «Технологія виробництва продукції свинарства» (автори – професор, д.с.-г.н. Засуха Ю.В., доцент, к.с.-г.н. Томін Є.Ф., доцент, к.с.-г.н. Грищенко С.М., старший викладач, к.с.-г.н. Грищенко Н.П.);

- навчальний посібник "Реєстрація прав власності" (автори - д.е.н., доцент Мартин А.Г., г.с-г.н., доцент Тихенко О.В.)

- навчальний посібник "Агрохімія" для ОКР Молодший спеціаліст (автори - к.с.-г.н., доцент Павлюк С.Д., к.с.-г.н., доцент Генгало О.В., к.с.-г.н., викладач Євпак І.В., викладач Манішевська Н.М.)

- навчальний посібник "Моніторинг і оцінка якості грунтів та земель" (автори - д.с.-г.н., академік Булигін С.Ю., к.с.-г.н., доцент Вітвіцький С.В.)

- навчальний посібник "Технології прісноводної аквакультури" (автори -  д.с.-г.н., професор Вовк Н.І., к.б.н., доцент Андрющенко А.І.)
тлумачний словник «Українсько-російського тлумачного словника етологічних термінів» (автори – професор, д.б.н. Захаренко М.О., професор, д.вет.н. Шевченко Л.В., доцент, к.вет.н. Поляковський В.М., доцент, к.вет.н. Михальська В.М., доцент, к.с.-г.н. Малюга Л.В.);

- тлумачний словник "Тлумачний словник основних термінів інформаційної культури" (автор - к.пед.н., доцент Гуменний О.Д.)
словник «Словник-довідник з менеджменту» (автори – професор, к.е.н. Балановська Т.І., доцент, к.е.н. Гогуля О.П., доцент, к.е.н. Троян А.В.)

14. Різне.

С. Кваша,
голова навчально-методичної ради 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook