ПРОФЕСОР АНАТОЛІЙ СТРОЧИНСЬКИЙ – ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ-ТАКСАТОР УКРАЇНИ

12 жовтня 2016 року

7 жовтня 2016 року в Навчально-науковому інституті лісового і садово-паркового господарства відбувся науково-методичний семінар «Життєвий шлях видатного вченого-таксатора А. А. Строчинського: наукова та освітня діяльність», присвячений 70-річчю від народження член-кореспондента НААН України, професора Строчинського Анатолія Адольфовича (1946–2011).

Участь у семінарі взяли відомі вчені-лісівники, співробітники ВО «Укрдержліспроект», дійсні члени Національної академії аграрних наук України. На семінарі було розглянуто історичні аспекти розвитку лісотаксаційної науки та особистий внесок професора А. А. Строчинського у створення наукового забезпечення лісовпорядкування та лісової таксації в Україні.

Життєвий шлях професора Строчинського Анатолія Адольфовича (1946-2011)

Народився 7 жовтня 1946 року на Вінниччині, українець. У 1969 році закінчив лісогосподарський факультет Української сільськогосподарської академії. Пройшов підготовку в очній аспірантурі на кафедрі лісової таксації УСГА.

Кандидатську дисертацію захистив у 1976 році. У 1983 році йому присвоєно вчене звання доцента.

 У 1988 році Строчинського А.А. обирають завідувачем кафедри лісової таксації та призначають керівником проблемної науково-дослідної лабораторії “Комплексного обліку та використання лісосировинних ресурсів”, яка була створена в Національному агарному університеті за клопотанням колишніх Мінлісгоспу і Мінлісдеревпрому України.

У 1990 році за цикл наукових праць з методичного та інформаційного забезпечення системи обліку лісів та комплексного використання лісосировинних ресурсів Строчинському А.А. у складі авторського колективу була присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки.

У 1992 році захистив докторську дисертацію, у цьому ж році йому було присвоєно вчене звання професора.

У 1993 році обирається членом-кореспондентом Української академії аграрних наук і дійсним членом Лісівничої академії наук України.

Понад 30 років здійснює навчальний процес, на високому науково-методичному рівні з використанням сучасних  досягнень лісівничої науки та передового виробничого досвіду читає курс лекцій.

Протягом 1993-1998 рр. обирався деканом лісогосподарського факультету НАУ, в 2001 р. призначений директором НДІ лісівництва та декоративного садівництва НАУ.

Професор Строчинський А.А. – провідний вчений з питань обліку лісів та лісокористування, представником і продовжувачем української наукової таксаторської школи, автором близько 200 наукових і науково-методичних праць. Переважну кількість наукових робіт відзначає високий теоретичний рівень, узагальнення значної вихідної інформації, практичне спрямування наукових результатів. Головний напрям наукової діяльності – удосконалення методичного та нормативно-інформаційного забезпечення системи комплексного обліку лісів. Такі капітальні роботи як “Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии” (К., 1987, 560 с.); ”Модели роста и продуктивность оптимальных древостоев” (К., 1992, 144 с.); “Сортиментные таблицы для таксации молодняков и средневозрастных древостоев” (К., 1993, 460 с.); ”Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обміру та визначення об’ємів. Лісоматаріали круглі. ДСТУ 4020-20-2001” (К., 2001, 70 с.), Лісотаксаційний довідник (К., 2013, 496 с. (посмертно)) входять до системи офіційних нормативних матеріалів з обліку лісів та лісової продукції, широко впроваджені в практику лісового господарства.

Брав активну участь у організації та проведенні Міжнародних науково-практичних конференцій.

Виконував значну науково-організаційну роботу. Був членом НТР Держкомлісгоспу України та ВО ”Укрдержліспроект”, членом НТР Національного наукового центру “Лісове господарство”, членом Президії НТК з лісового і садово-паркового господарства Міністерства освіти і науки України, членом Президії Товариства лісівників України, членом редколегії Наукового вісника НАУ та наукового журналу “Аграрна наука і освіта”, членом президії ЛАНУ, головою спеціалізованої вченої докторської ради із спеціальностей лісівничого спрямування, членом Наукової ради з проблем навколишнього середовища та сталого розвитку НАН України, членом секції “Екології та захисту природного середовища” Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

З метою вивчення передового світового досвіду в організації лісівничої освіти і науки, а також для участі у виконанні міжнародних освітянських проектів проф. Строчинський А.А. перебував у службових відрядженнях за кордоном: 1993 р. – університет штату Пенсільванія (США), 1995 р. - університет штату Айова (США), 1997 р. - університет ім. Гумбольдта (Німеччина).

За вагомий особистий внесок у розвиток аграрної науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, впровадження наукових розробок у виробництво Указом Президента України Строчинському А.А. присвоєно почесне звання “Заслужений працівник народної освіти України”, він нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України та відзнакою Держкомлісгоспу України “Відмінник лісового господарства України”.

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook