Міжнародна співпраця факультету землевпорядкування з університетами Польщі

3 жовтня 2016 року
В рамках міжнародної співпраці між університетами України, Польщі і Росії,  започаткованої 20 років тому, в м. Бидгощ (Польща) з 06.09.2016 р. по 10.09.2016 р. відбулася чергова Міжнародна наукова конференція, присвячена 20-річчю Інституту Географії Університету Казимира Великого в Бидгощі на тему «Procesy korytowe rzek Eurazji a ingerencja człowieka» (Руслові процеси в річках Євразії і вплив на них діяльності людини). Від України в конференції брали участь проф. І.Ковальчук (НУБіП України), проф. О.Ободовський, асп. Ю.Ободовський (КНУ імені Тараса Шевченка), доц. В. Смірнова (Полтавський університет економіки і торгівлі). Крім участі у роботі конференції, делегація обговорювала також питання співпраці в освітній і науковій галузях між університетами Польщі й України.
         Програмою роботи конференції передбачалися пленарне і секційні засідання, а також сесія, присвячена проблемам відновлення міжнародних водних шляхів (судноплавних каналів), які б з’єднали Західну і Східну, Північну, Центральну, Східну і Південну Європу, та проблемам, які створюють активізовані діяльністю людини на водозборах і в руслах річок русловим процесам, які ускладнюють умови судноплавства. Ця сесія відбувалася у польових умовах (на кораблі, який плив рікою Вісла від м. Грудзєндза до гирла - місця впадіння Вісли в Балтійське море) і поєднувала наукові доповіді, дискусії, польові дослідження геоекологічних і руслових проблем, які ускладнюють умови судноплавства на цій великій водній артерії Польщі.
         Професор Іван Ковальчук виступив з доповіддю «Assesment of minor rivers flood-plain and stream-way complex condition (case study of the Berezhnytsya River, Dniestr basin)» prof. dr Ivan P. Kovalchuk, doc. O. I. Mykytchyn, doc.Yu. M. Andreychuk, doc. E. A. Ivanov, doc. B. S. Zhdanyuk, присвяченою дослідженню та обґрунтуванню шляхів  вирішення геоекологічних проблем річково-басейнових систем за допомогою створення інформаційно-аналітичних інструментів - тематичних карт, які є складовою частиною геоекологічного атласу річково-басейнової системи.
 
Фоторепортаж про цю конференцію та її програма подається нижче.

                                    

Доповідає професор Іван Ковальчук

 

 

 

Українська делегація на Міжнародній конференції в Університеті Карла Великого в м. Бидгощ (Польща, 06 -09.09.2016 р.)

 

 

В залі пленарного засідання Міжнародної конференції (в центрі - українська делегація).

 

 

            Ось така вона, річка Вісла, у нижній течії. На другому плані піщані острови - основна загроза для судноплавства. Що робити, щоб вони йому не заважали - саме це питання було головним під час польового етапу конференції.

 

Гирло річки Вісла. Вихід у Балтійське море, початок перспективного водного шляху «Балтика - Чорне море».

 
Програма міжнародної конференції

 

Komitet Organizacyjny:

dr Michał Habel

dr Sergey R. Chalov

dr Svetlana Ruleva

mgr Dawid Szatten

dr Danuta Szumioska

dr Piotr Gierszewski

dr Hubert Rabant

dr Marcin Hojan

dr Mirosław Rurek

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Zygmunt BABIOSKI (UKW w Bydgoszczy)

Prof. dr Roman S. CHALOV (Paostwowy Moskiewski Uniwersytet)

dr Sergey R. CHALOV (Paostwowy Moskiewski Uniwersytet)

Prof. dr hab. Paweł JOKIEL (UŁ Łódź)

Prof. dr hab. Kazimierz KRZEMIEO (UJ Kraków)

Prof. UW dr hab. Artur MAGNUSZEWSKI (UW Warszawa)

Prof. dr hab. Michael MÄRKER (Uniw. we Florencji, Uniw. w Tybindze)

Prof. dr Rachid NEDJAI (Uniwersytet w Orleanie)

Prof. dr Marian VARBANOV (Bułgarska Akademia Nauk w Sofii)

Prof. UKW dr hab. Zbigniew PODGÓRSKI (UKW Bydgoszcz)

Prof. UKW dr hab. Zbigniew ŚNIESZKO (UKW Bydgoszcz) Prof. dr hab. Mirosław BŁASZKIEWICZ (IGiPZ PAN w Warszawie)

Prof. dr Oleksandr OBODOWSKIY (Paostwowy Kijowski Uniw., Ukraina)

Prof. dr Gienady GLADKOV (Uniw. Floty Morskiej i Rzecznej, St. Petersburg)

Prof. dr Gienady BARYSHNIKOV (Ałtajski Paostwowy Uniw. w Barnaule)

Prof. Christian Bernhofer (UniwersytetTechniczny w Dreźnie)

Prof. dr Jana Chmieleski (Hochschule für nachhaltige Entwicklung w Eberswalde)

Dr. Daniel Karthe (Instytut Helmholtz Center for Environmental Research w Lipsku)

Prof. dr Yurii Nabyvanets (Instytut Hydro.-Meteo w Kijowie)

Thomas Pluntke (Uniwersytet Techniczny w Dreźnie)

 

Program szczegółowy:

Środa 07.09.2016

Miejsce obrad: budynek Biblioteki ul. Karola Szymanowskiego 3, Bydgoszcz

10.00 Powitanie gości i przemówienia okolicznościowe:

przedstawicieli władz rektorskich

pana Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej Zdrowia i Turystyki prof. dr. hab. Zygmunta Babioskiego,

pana Dyrektora Instytutu Geografii prof. UKW, dr. hab. Zbigniewa Podgórskiego

inicjatorki utworzenia ośrodka geograficznego w Bydgoszczy pani dr. hab. Aleksandry Kowalczyk

10.30 Przemówienia innych zaproszonych gości

11.15 Przerwa kawowa (podczas przerwy odbędzie się prezentacja posterów pracowników Instytutu Geografii i kół naukowych)

11.45 Wykłady okolicznościowe

- prof. dr hab. Zygmunta Babioskiego, pt. 45 lat badania Wisły

- Prof. dr hab. Jan Falkowski, pt. Współczesne problemy geografii społeczno - ekonomicznej

- Prof. dr hab. Jan Szupryczyoski, pt. Polskie badania polarne

13.00 Przerwa kawowo-kanapkowa

13.30 Otwarcie międzynarodowej konferencji naukowej „Procesy korytowe rzek Eurazji, a ingerencja człowieka”

- przemówienia organizatorów, partnerów i sponsorów

14.00 – Specjalna sesja referatowa

Современные проблемы исследований русловых процессов для обеспечения водных путей на свободных реках (Issues of channel processes research for the waterways maintenance at unconfined river channels of Russia) prof. dr Roman S. Chalov (Moskiewski Panstwowy Uniwersytet im. Łomonosowa, Rosja)

Transport rumowiska wleczonego dolnej Wisły prof. dr hab. Zygmunt Babinski, dr Michał Habel (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)

Conséquences de l’évolution de l’occupation des sols sur les lacs et les rivières d’un bassin versant de moyenne montagne : application au bassin versant de l’Ain (Consequences of changes in land use on the lakes and rivers of a medium mountain watershed: application to watershed Ain R.) prof. dr Rachid Nadjai (Uniwersytet w Orleanie, Francja)

Mountain river dominant formative discharge evaluation prof. dr Oleksandr G. Obodovskiy (Paostwowy Kijowski Uniwersytet im. Tarasa Szawczenki, Ukraina)

Niżówki dolnej Wisły (Low-flows of the lower Vistula River) prof. dr hab. Edmund Tomaszewski (Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Hydrologiczna; Uniwersytet Łódzki, Polska)

Index assessments of the river water quality prof. dr Marian Varbanov, dr Kristina Gartsiyanova (Bułgarska Akademia Nauk, Narodowy Instytut Geofizyki, Geodezji I Geografii w Sofii, Bułgaria)

Внутренние водные пути России: современное состояние и основные инфраструктурные ограничения судоходства (Russian inland waterways: actual status and major infrastructural limitations of shipping) prof. dr Gennnady L. Gladkov (Uniwersytet Floty Morskiej i Rzecznej w St. Petersburgu, Rosja)

Transformacje koryt dolnej Wisły w wyniku funkcjonowania stopnia wodnego "Włocławek" – dr Piotr Gierszewski1, dr hab. Jacek Szmaoda2, dr Małgorzata Luc3 (1Polska Akademia Nauk w Warszawie i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 3 Uniwersytet Jagiellooski w Krakowie)

Сток наносов и русловые процессы на крупнейших реках Евразии dr Sergey R. Chalov (Moskiewski Panstwowy Uniwersytet im. Łomonosowa, Rosja)

16.30 Zakooczenie specjalnej sesji referatowej

17.30 Spacer po starówce (organizator mgr Dawid Szatten)

19.00 Uroczysta kolacja (restauracja „Przystao Bydgoszcz” na Wyspie Młyoskiej w Bydgoszczy, ul. Tamka 1)

Rejestracja na kolację – kontakt: [email protected]

 

Czwartek 08.09.2016

Warsztaty terenowe „Kaskada dolnej Wisły” w trakcie rejsu po Wiśle statkiem ms. Wanda na trasie z Grudziądza do ujścia – Organizator Urząd Marszałkowski w Toruniu - Buro ds. dróg wodnych

Organizator:

7.00 – wyjazd autokarem z Bydgoszczy do Grudziądza (zbiórka przy ul. Sportowa 2 – budynek Wydziału)

20.30 – powrót z Gdaoska do Bydgoszczy autokarem (przybliżona godzin powrotu – zależnie od warunków nawigacyjnych na Wiśle)

Piątek 09.09.2016

8.00 Wyjazd autokarem do Nakła nad Notecią, miejsce obrad: Przystao Powiatu Nakielskiego, ul. Notecka 4, Nakło nad Notecią

9.00 – 10.30 Sesja referatowa nr I

Восстановления водного пути на Нижней Катуни (Restoration of the Katun River navigable waterways) prof. dr Roman S. Chalov, dr Svetlana Ryleva (Moskiewski Paostwowy Uniwersytet im. Łomonosowa, Rosja)

The development of the river channel and valley’s bottom in the context of geological structure and tectonics (Orkhon river, Mongolia) dr Danuta Szumioska1, dr hab. Katarzyna Machowiak2, mgr Sebastian Czapiewski1 (1Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2Politechnika Poznaoska)

Геолого-геоморфологические условия прохождения катастрофических паводков на реках Алтая (Geological–geomorphological background of cataclysmic debris flooding in the Altai mountain rivers) prof. dr Gennady J. Baryshnikov (Paostwowy Ałtajski Uniwersytet w Barnaule)

Peculiarities of the slope river runoff transformation and its influence on the activation of the erosion and fluvial processes, development – prof. dr Aufar M. Gareev (Baszkirski Panstwowy Uniwersytet w Ufie, Rosja)

Assesment of minor rivers flood-plain and stream-way complex condition (case study of the Berezhnytsya River, Dniestr basin) prof. dr Ivan P. Kovalchuk, O. I. Mykytchyn, Yu. M. Andreychuk, E. A. Ivanov B. S. Zhdanyuk (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine w  Kijowie, Ukraina)

Revisiting the time of last mass straightening bends on the upper Kama river prof. dr Nikolay N. Nazarov, doc. dr Irina V. Frolova (Paostwowy Permski Uniwersytet w Permie, Rosja)

Динамика овражной эрозии в речных бассейнах prof. dr Ivan I. Rysin (Udmurtski Paostwowy Uniwersytet w Iżewsku, Rosja)

О лимитирующих судоходных глубинах Нижнего Дона; становление и развитие гидротехнической научной школы юга России prof. dr. Wiktor А. Volosukhin (Akademia Budownictwa Wodnego w Nowoczerkawsku, Rosja)

Условия и механизм образования заваленных излучин – prof. dr Viera Smirnowa (Pułtawski Paostwowy Universytet, Ukraina)

Соотношение теоретического и современного продольного профиля реки Оки prof. dr Konstanti M. Berkovich (Moskiewski Paostwowy Uniwersytet im. Łomonosowa, Rosja)

Влияние водности рек на интенсивность русловых деформаций (по результатам стационарных наблюдений) dr Aleksandr Zavadsky, prof. dr Anatoly Chernov (Moskiewski Paostwowy Uniwersytet im. Łomonosowa, Rosja)

Тематическое моделирование динамики поведения системы «судно - водный путь - русло» (Mathematical modeling of dynamics of the system “ship-waterways” behavior) prof. dr Igor B. Lipatov (Nadwołżaoski Uniwersytet Transportu Wodnego, Rosja)

10.45 – 12.15 Sesja referatowa nr II

Niedopasowanie regulacji hydrotechnicznych do koryt żwirodennych w polskich Karpatach dr Elżbieta Gorczyca, prof. dr hab. Kazimierz Krzemieo, mgr Mateusz Sobucki (Uniwersytet Jagiellooski w Krakowie)

Wpływ wyboru „kryterium stop” na liczbę sezonów hydrologicznych delimitowanych metodą Warda na przykładzie rzek z obszaru środkowej Polski) dr Przemysław Tomalski (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Cechy litologiczne rumowiska wleczonego dolnej Wisły dr Michał Habel (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

О проекте речной доктрины России - dr Aleksei А. Beliakov (Instytut Demografii, Migracji i Przestrzennego Zagospodarowania w Moskwie, Rosja)

Моделирование вертикальных русловых деформаций на участке р.Вислы в районе г. Торуня dr Pavel Golovlev (Moskiewski Paostwowy Uniwersytet im. Łomonosowa, Rosja)

Przykłady bioerozji poniżej Zbiornika Włocławskiego na rzece Wiśle dr Mirosław Rurek, dr Marcin Hojan (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Влияние местных расширений русла на формирование и режим перекатов dr Nadezda M. Mikhaylova (Moskiewski Paostwowy Uniwersytet im. Łomonosowa, Rosja)

12.30 – 13.30 Sesja referatowa nr III

Dynamika transportu rumowiska zawieszonego na odcinku Dolnej Wisły mgr Dawid Szatten, dr Michał Habel (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Экстремальные горизонтальные деформации разветвленных полугорных рек Камчатки Shkolnyi Danila (Moskiewski Paostwowy Uniwersytet im. Łomonosowa, Rosja)

Регулирование водного режима рек противопаводковыми плотинами (River water regime regulation by deteation dambs) Nataliia B. Selezneva (Uniwersytet Floty Morskiej i Rzecznej w St. Petersburgu, Rosja)

Warunki hydrologiczne i nawigacyjne na Noteci Dolnej mgr Grzegorz Nadolny (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Многолетняя динамика изменчивости факторов, влияющих на развитие эрозионных процессов Petr Zaitsev (Paostwowy Baszkirski Uniwersytet w Ufie, Rosja)

Projekt budowy kanału obejściowego Bydgoszczy – Karol Mieczkin (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

13.30 Obiad14.00

Sekretariat konferencji:

Kontakt: mgr Marcin Theil

e-mail: [email protected] tel.: +48 52 323 67 53

Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych - Instytut Geografii

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. Mioska 15, 85-428 BYDGOSZCZ

 

Іван Ковальчук, завідувач кафедри геодезії та картографії,

доктор географічних наук, професор

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook