Наукова бібліотека запрошує ознайомитись із новими надходженнями навчальної та наукової літератури

19 вересня 2016 року

Запрошуємо усіх бажаючих ознайомитися з новинками навчальної та наукової літератури, що надійшли до бібліотеки.

На книжковій виставці представлено всього 214 видань, серед них – підручники, навчальні посібники і монографій, матеріали конференцій та література ФАО.

 

  

 

Ресурсозберігаючі технології в харчових і переробних виробництвах : підручник / Ю. Г. Сухенко [та ін.] ; За ред. О. О. Серьогіна ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : ЦП "Компринт", 2016. - 338 с.

Викладено теоретичні основи, напрями та інноваційні технології переробки вторинної сировини та відходів харчових і переробних виробництв АПК у енергоносії, корми, добрива, харчові добавки, будівельні матеріали та інші товари народного споживання, що створює передумови для повного використання природних ресурсів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплінарно-деліктне право України : навчальний посібник / Т. С. Аніщенко [та ін.] ; за заг. ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова ; Запорізький національний університет. - К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2016. - 464 с.

У навчальному посібнику розглядається дисциплінарно-деліктне право як складова службового права України, поняття, принципи та види дисциплінарної відповідальності. У систематизованому вигляді подається характеристика дисциплінарної відповідальності різних категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування в Україні.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський зелений туризм : навчальний посібник для підвищення кваліфікації фахівців сфери сільського зеленого туризму / Т. П. Кальна Дубінюк [та ін.]. - К. : Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 640 с.

У навчальному посібнику розкрито основні поняття зеленого туризму, нормативно-правова база регулювання, організаційні засади створення та діяльності сільських зелених садиб з постачальниками туристичних послуг, етика туристичного бізнесу, міжнародний та вітчизняний досвід розвитку сільського зеленого туризму, особливості його бізнес-планування та маркетингу, розвиток сільського зеленого туризму для людей з інвалідністю.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рябченко В. Вища школа України в загальноцивілізаційному контексті (соціально-філософський аналіз з позицій світоглядно-компетентісного підходу) : монографія / В. Рябченко ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти. - К. : Фітосоціоцентр, 2015. - 674 с.

У монографії уточнено сучасну місію вищої школи України. Визначено перелік найбільш небезпечних соціальних хвороб, якими системно уражені суспільство і вища школа. Обґрунтовано необхідність розв’язання проблеми компетентності з позицій багатовимірності. Актуалізовано світоглядну компетентність як визначальний чинник загальної компетентності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якубчак О. М. Аналіз біологічних ризиків під час виробництва сирого товарного молока : монографія / О. М. Якубчак, Л. О. Оленіч, Т. В. Таран ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : ЦП "Компринт", 2016. – 189 с.

У монографії наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі з аналізу мікробіологічних та паразитологічних ризиків під час виробництва сирого товарного молока, їх оцінки та розробки превентивних заходів. Запропоновано новий підхід до  атестації технологічного процесу отримання товарного молока належної якості.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ловейкін В. С. Динаміка і оптимізація режимів руху мостових кранів : Монографія / В. С. Ловейкін, Ю. О. Ромасевич. - К. : ЦП "Компринт", 2016. – 315 с.

Монографія написана на основі теоретичних та експериментальних досліджень режимів роботи механізму переміщення мостових кранів. На основі апробованих математичних моделей проведено динамічний та енергетичний аналіз режимів роботи механізму переміщення крана із вантажем на гнучкому підвісі. Виконано синтез оптимальний режимів руху крана із вантажем на гнучкому підвісі у вигляді програмного керування та у вигляді зворотного зв’язку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація землекористування структурних елементів екомережі України на місцевому рівні : монографія / А. М. Третяк [та ін.]. - К. : ЦП "Компринт", 2016. – 163 с.

Досліджено теоретико-методологічні засади формування екомережі України в контексті розвитку природокористування, інституціональне забезпечення формування екомережі України, стан та тенденції розвитку екомережі України. Розглянуто пріоритети формування екологічних відносин власності на землю та інші природні ресурси в сфері природокористування.

 

 

 

 

 

 

 

 

Лариса Сідько,

завідувач інформаційно-

бібліографічного відділу


Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook