Коротко про розширене засідання вченої ради факультету

3 вересня 2016 року

30 серпня 2016 р. на факультеті ветеринарної медицини відбулося розширене засідання вченої ради факультету на яку завітав ректор університету Станіслав Ніколаєнко та очільник ради роботодавців факультету Сергій Ничик.
З об’єктивними, вагомими доповідями на заході виступили декан факультету ветеринарної медицини Микола Цвіліховський та директор НДІ здоров’я тварин Дмитро Засєкін. Зокрема в промовах наголошувалося на тому, що на факультеті ветеринарної медицини навчається 1172 студенти, з них на програмах підготовки бакалаврів 813, магістрів – 359. На контрактній основі проходять підготовку 405 (35 %) студентів. За результатами 2 семестру 2015-2016 н.р. показник успішності складає – 97,6 %, на «4» і «5» навчається 52 % студентів, відраховано 28 студентів (2,4 %).

Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який нараховує 4 академіки і член-кореспонденти НАН України та НААН України та 14 академіків і член-кореспондентів інших громадських академій, 32 доктори наук, професори, 84 кандидатів наук, доцентів, старших викладачів та асистентів і 8 асистентів без наукового ступеня. Ними у 2015 р. видано 6 підручників, 28 навчальних посібників, 8 словників, довідників, брошур, 138 (639,74 д.а.) методичних вказівок (у т.ч. 5 − англійською мовою) для забезпечення навчального процесу студентів напряму підготовки «Ветеринарна медицина» ОС «Бакалавр» та «Магістр».

Відсоток відвідування занять студентами становить 80-95% залежно від курсу навчання.
У 2015-2016 н.р. колективом факультету підготовлено і випущено 454 фахівці, у т.ч. 270 магістрів та 184 бакалаври.
Науково-педагогічні працівники факультету активно співпрацюють з регіональними ВНЗ І-ІІ р.а. − Немішаївським агротехнічним та Мукачівським аграрним коледжами, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю 5.110101 «Ветеринарна медицина» і випускники яких продовжують навчання на факультеті ветеринарної медицини.

Ведеться активна співпраця з радою роботодавців. З метою підвищення якості клінічної підготовки студентів та наукових досліджень укладені угоди про стратегічне партнерство та науково-технічне співробітництво факультету з державними та приватними клініками ветеринарної медицини, Українською молочною компанією, Центром сучасної ветеринарної медицини, «Зоолюкс», «Алден-Вет», ТОВ «Магнат», державним НДІ лабораторної діагностики та ветсанекспертизи, регіональними лабораторіями ветеринарної медицини, інститутом ветеринарної медицини НААН, Німецько-Українською НВФ «Бровафарма», центром сучасної ветеринарної діагностики та ін.

Активізовано участь студентів у наукових заходах та олімпіадах: два 2-х і одне 3-тє місце, проти одного 3-го в минулому році, у II Міжнародній конференції студентів-ветеринарів, (Варшава, Польща), 3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з ветеринарної медицини, 2 командне місце, проти 3-го в минулому році, у Всеукраїнській олімпіаді з ветеринарної медицини. ННВ Клінічний центр «Ветмедсервіс» факультету визнано кращою клінічною базою підготовки лікарів ветеринарної медицини (1 місце серед 10 факультетів ветеринарної медицини України).
У складних умовах нинішньої вступної кампанії в нинішньому році на факультет прийнято 383 вступники, у т.ч. 133 магістрів та 250 бакалаврів. Це на 70 вступників (3 студентські групи) більше, порівняно з 2015 роком. Ліцензійний обсяг ОС «Бакалавр» спеціальності «Ветеринарна медицини» заповнено на 100 %. На контрактну форму підготовки за ОС «Бакалавр» та «Магістр» на 1-й курс прийнято 148 осіб, що становить майже 39 % від числа всіх вступників.
У 2015-2016 н.р. виконувались 48 наукових тем, у т.ч. 12 бюджетних і 2 госпдоговірні на загальну суму 1286 тис. грн. (у 2014 р. – 1092 тис. грн.), що становить 10,6 тис. грн. на 1 НПП (в середньому по університету – 19,5 тис. грн.).
Науковцями факультету видано 18 монографій, 11 науково-практичних рекомендацій, 823 наукових статей та тез доповідей конференцій, у т.ч. 107 у міжнародних виданнях, що входять до Міжнародної бази SCOPUS та інших наукометричних баз, одержано 19 патентів.
У 2015-2016 н.р. на базі факультету було проведено 9 Міжнародних науково-практичних конференції, 3 Всеукраїнських та 1 внутрівузівський науково-практичних семінарів.
На факультеті за 11 науковими спеціальностями проходять підготовку 54 аспіранти і 6 докторантів; функціонує 4 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. У 2015-2016 н.р. працівниками факультету захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук і 10 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науково-педагогічні працівники та аспіранти впродовж навчального року брали участь у багатьох Міжнародних заходах за кордоном, а саме: засіданні Бюро експертів з питань сказу по Близькому Сходу і Східній Європі за участю представників ВООЗ, ФАО і МЕБ (Ліон, Франція), стажуванні в Люблінському та Вроцлавському природничих університетах (Польща), університетах ветеринарної медицини та фармації (Брно, Чехія; Кошице, Словаччина), університеті ветеринарної медицини (Ганновер, Німеччина), Європейській ветеринарній конференції з реанімації та інтенсивної терапії тварин (Ліон, Франція). Здійснювалась підготовка до видання спільних підручників та навчальних посібників і проведення наукових досліджень у рамках Міжнародної наукової кооперації.
Згідно з додатком до угоди з Вроцлавським природничим університетом третій рік поспіль забезпечується двотижнева навчальна практика студентів на факультетах ветеринарної медицини НУБіП України та Вроцлава (Польща).

З 2003 р. на факультеті здійснюється підготовка студентів напряму «Ветеринарна медицина» англійською мовою. Кількість студентів у англомовних групах навчання на всіх курсах сьогодні становить 10 % від усього контингенту. У 2015-2016 н.р. започатковано підготовку студентів у англомовній групі за магістерською спеціалізацією «Ветеринарне забезпечення здоров’я собак і котів».
Виховна робота на факультеті спрямована на виховання студентів у кращих традиціях національної та світової культури, соціально зрілої, фізично здорової людини, підготовленої до життя і діяльності у сучасних умовах. На факультеті діє інститут наставників, розроблено та реалізується річний план культурно-виховної і спортивно-масової роботи; створено сприятливе середовище для розкриття таланту кожного студента в різних художніх колективах кафедри культурології, клубах за інтересами, що функціонують у гуртожитках.
Традиційно на факультеті проходить конкурс «Дебют першокурсника». У 2015-2016 н.р. здійснено випуск трьох номерів газети студентської організації «PUNCTUM OPTIMUM», проведено круглий стіл за участю Святійшого Патріарха УПЦКП Філарета «Духовність і патріотизм». Команди факультету з ігрових видів спорту беруть активну участь у спартакіаді «Здоров’я» з отриманням призових місць.
У гуртожитку № 6, де проживають студенти факультету, у 2015-2016 н.р. здійснено заміну всього газового обладнання та газових плит, встановлені столи під плити, відсікачі газу, закуплено твердий інвентар (ліжка, тумбочки, столи), проведено капремонт правого стояка місць загального користування, косметичний ремонт коридорів, спортзалу, благоустрій території.

У навчальному корпусі № 12 замінено плоский профіль покрівлі у блоках «А», «В, «Е» та приміщені бойлера загальною площею 4780 м2; завершується ремонт покрівлі у блоці «Б» (1100 м2). Проведено капітальний ремонт приміщень кафедри терапії і клінічної діагностики та косметичний ремонт перехідної галереї блоку «Б», коридору та окремих аудиторій блоку «Е», що були пошкоджені внаслідок протікання покрівлі; ремонт вестибюлю 12 навчального корпусу (металопластикові конструкції, вікна, двері запасних виходів); облаштування 12 аудиторій кафедр та стаціонару для продуктивних тварин енергозберігаючими лампами та обладнання лекційних аудиторій № 101 та № 404 мультимедійним обладнанням. Колектив факультету залучив на рахунок благодійного фонду «Голосіївська ініціатива − 2020» понад 214 тис. грн. для встановлення теплопункту у 12 навчальному корпусі.
Співробітники і студенти факультету брали активну участь у заходах з благоустрою і озеленення території, закріпленої за факультетом, та суботниках з відбудови 3-го навчального корпусу університету.

Водночас вчена рада звернула увагу на те, що в роботі колективу факультету ветеринарної медицини є значні резерви, а також мають місце проблеми, що пов’язані з:
• недостатньою активністю колективу щодо посилення зв’язків із бізнесом, виробничниками;
• необхідністю кардинального покращення клінічної підготовки студентів, що потребує невідкладної розбудови і оновлення матеріально-технічного забезпечення ННВ Клінічного центу «Ветмедсервіс» та його клінік;
• відновленням фахової приналежності віварію;
• необхідністю реорганізації окремих структурних підрозділів кафедр, які є малоефективними або ж дублюють функції інших лабораторій;
• зміцненням матеріально-технічної бази, реалізацією програми енергозбереження;
• несвоєчасністю розміщення та оновлення поточної інформації на сайті факультету окремими кафедрами, малою кількістю наповнених електронних навчальних курсів, у тому числі атестованих;
• посиленням вимогливості до окремих викладачів, завідувачів кафедр, недопущення порушень дисципліни, нестатутних відносин;
• підвищенням ефективності підготовки аспірантів, що в 2015-2016 н.р. склала 62,2 %.
В обговоренні доповідей взяли участь Микола Захаренко − завідувач кафедри гігієни тварин та санітарії ім. проф. А.К. Скороходька, Володимир Духницький − завідувач кафедри фармакології та токсикології, Олег Мельник − завідувач кафедри анатомії тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка, Сергій Ничик – директор Інституту ветеринарної медицини НААН України, Станіслав Ніколаєнко – ректор НУБіП України. Всі виступаючі одобрили основні положення, що містилися у звітах декана факультету і директора НДІ та висловили свої побажання на новий 2016-2017 навчальний рік.

Директор НДІ здоров’я тварин Дмитро Засєкін

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)