Координаційна рада: завершився перший етап конкурсного відбору проектів НДР на 2017 р.

25 серпня 2016 року

     Перше у цьому навчальному році засідання Координаційної ради з питань науково-технічної діяльності відкрив ректор університету Станіслав Ніколаєнко. Очільник університету зупинився на основних завданнях у сфері наукової діяльності, зокрема щодо активізації наукових публікацій науково-педагогічних працівників у міжнародних наукометричних базах SCOPUS, Web of Science з посиленням уваги до індексу Гірша, створення сучасних навчально-науково-виробничих центрів, лабораторій. Крім того, він акцентував увагу на більш економному використанні енергоресурсів та води.

     

     Голова ради – академік Ігор Ібатуллін детально зупинився на результатах експертизи проектів фундаментальних та прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок. Зокрема, для участі в першому етапі конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт для фінансування Міністерством освіти і науки України в 2017 р. було подано 123 проекти на суму 45 516 тис. грн. (39 фундаментальних проектів, 80 прикладних та 4 науково-дослідних розробки), що на 32 % вище за проектну активність підрозділів у 2015 році.

     

     Всі проекти були проекспертовані відповідно до критеріїв, які виставляє МОН України до фундаментальних і прикладних досліджень, а саме: 

  • змістовні показники (до 30 балів) (актуальність проекту; повнота, оригінальність і обґрунтованість основних ідей; науково-практична новизна очікуваних результатів; практична цінність і конкурентоспроможність наукових результатів на вітчизняному та світовому ринках);
  • наукометричні показники авторів проекту (до 20 балів) (h-індекс керівника і виконавців проекту по базах даних Scopus, Web of Science (Google Scholar для соціо-гуманітарних наук); кількість цитувань наукових публікацій керівника і виконавців проекту по по базах даних Scopus, Web of Science (Google Scholar для соціо-гуманітарних наук);
  • науковий потенціал і досвід авторів по тематиці проекту (до 40 балів) (опубліковані статті в журналах, що входять в науково-метричні бази даних Scopus, Web of Science (або Index Сореrnicus для соціо-гуманітарних наук); статті в журналах, що входять до переліку фахових видань України; монографії та розділи монографій у напрямку проекту, опубліковані в зарубіжних видавництвах на офіційних мовах Європейського Союзу; монографії у напрямку проекту, опубліковані в Україні, захист авторами проекту дисертацій; наукові гранти (стипендії), наукові стажування за кордоном, госпдоговірна тематика;
  • очікувані результати за тематикою проекту (до 10 балів) (будуть опубліковані статті в журналах, що входять в науково-метричні бази даних Scopus, Web of Science (або Index Сореrnicus для соціо-гуманітарних наук); в журналах, що входять до переліку фахових видань Україна; монографії та розділи монографій у напрямку проекту, опубліковані в зарубіжних видавництвах на офіційних мовах Європейського Союзу та мовами, які не належать до мов Європейського Союзу; захист авторами проекту дисертацій; впровадження наукових результатів.

     Проекти були подані на 14 профільних секцій наукової ради МОН України. Порівняно з 2015 р., коли 93% проектів подавалися університетом на профільну секцію МОН «Агропромисловий комплекс, лісове і садово-паркове господарство, ветеринарія», у 2016 році, у зв'язку з переглядом паспортів секцій, тільки 50,5% наукових проектів піде на експертизу на секцію «Наукові проблеми сільського, лісового і садово-паркового господарства, ветеринарії».
     Найбільша кількість проектів подана науковцями гуманітарно-педагогічного факультету (13 проектів), факультету захисту рослин, біотехнології та екології (12 проектів), ветеринарної медицини (12 проектів), агробіологічного (9 проектів). 
     Середня оцінка поданих проектів 48 балів. Проекти, що отримали високий бал (76 і вище) – 8 шт. або 7%, середнього рівня (41-75 балів) – 67 проектів або 57%, низького рівня (нижче 41 балів) – 43проекти або 36%.

     Отже, за результатами першого етапу конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт на 2017 рік для участі у другому етапі конкурсного відбору до Міністерства освіти і науки України рекомендовано від базової установи НУБіП України 52 наукових проекти на суму 20 393,2 тис. грн.: Боярська дослідна станція надсилає 2 проекти на суму 560 тис. грн., Науково-дослідний інститут стандартизації технологій екобезпеки та органічної продукції – 2 проекти на суму 900 тис. грн., Бережанський агротехнічний інститут – 1 проект на суму 470 тис. грн.

     26 вересня результати першого етапу конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт, поданих для фінансування Міністерством освіти і науки України в 2017 р. будуть розглянуті на вченій раді університету. Далі рекомендовані проекти вносяться в єдину інформаційну систему МОН України «Наука в університетах» та передаються в МОН України для участі в другому етапі конкурсного відбору наукових тематик. Протягом вересня-жовтня, подані проекти будуть проходити експертизу на профільних секціях наукової ради МОН України. Про результати конкурсу проектів наукових досліджень на 2017 рік університет буде поінформовано до 31 жовтня.

     Начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко проінформував присутніх про результати конкурсу Міністерства освіти і науки України з відбору проектів молодих вчених. Серед 79, рекомендованих конкурсною комісією до фінансування – два наші проекти під керівництвом Катерини Шаванової та Андрія Білоуса.

     Начальник науково-організаційного відділу Вікторія Самсонова оголосила результати атестації наукових робіт стипендіатів Кабінету Міністрів України 2016 року та рекомендувала винести на затвердження на вченій раді їх звіти. Також вона винесла на обговорення шість кандидатур для участі у конкурсі на здобуття цієї ж стипендії, це Марина Галат, Олександр Колодяжний, Максим Павленко, Олена Паренюк, Юрій Ромасевич, Катерина Шаванова. Вікторія Володимирівна акцентувала увагу, що наразі підготовлено проект наказу щодо діяльності студентських наукових гуртків у 2016-2017 н.р. До нього включені гуртки, про діяльність яких вчасно подані звіти та створені WEB-сторінки.

     Також на засіданні були обговорені та рекомендовані на затвердження вченою радою університету монографії та розглянуті інші питання. 

Костянтин Махно,
молодший науковий співробітник  

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook