Проект Плану роботи вченої ради університету на 2016-2017 навчальний рік

15 серпня 2016 року

Шановні члени вченої ради!

     Просимо Вас ознайомитися з проектом плану роботи Вченої ради на 2016-2017 навчальний рік. Пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну адресу секретаріату вченої ради: [email protected]
 

П Л А Н
роботи Вченої ради Національного університету біоресурсів і
природокористування України на 2016-2017 н.р.

№ п/п

Дата проведення

Порядок денний

Доповідачі

Примітки

1.

26.08.2016 р.

Про підсумки діяльності науково-педагогічного колективу Університету в 2015/2016 навчальному році та завдання на новий навчальний рік

Доповідає ректор, д.пед.н., професор Ніколаєнко С.М., проректори, члени ректорату

 

Про формування проектів фундаментальних і прик-ладних науково-дослідних робіт на 2017 р.

Доповідає начальник науково-дослідної частини, д.с.-г.н., доцент Отченашко Володимир Віталійович

 

Про проведення свята «День знань» 1 вересня 2016 р.

Доповідає директор Навчально-наукового центру виховної роботи та соціального розвитку, к.с.-г.н., доц. Коваленко Віталій Петрович

 

2.

28.09.2016 р.

Наукова доповідь на тему: «Земельні відносини та децентралізація управління сільськими територіями в Україні»

Доповідає завідувач кафедри землевпорядного проектування, д.е.н., доц., Мартин Андрій Геннадійович

 

Про стан навчальної, наукової та виховної роботи на факультеті конструювання та дизайну у руслі виконання заходів реалізації Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива - 2020» на 2016 рік

Доповідає декан факультету конструювання та дизайну к.т.н., професор Ружило Зиновій Володимирович

 

Звіт про стан та перспективи розвитку ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж»

Доповідає директор ВП НУБіП України «Бережан-ський агротехнічний коледж» к.філол.н., доцент Пилипишин Світлана Ігорівна

 

3.

26.10.2016 р.

Наукова доповідь на тему: «Хвороба Лайма – проблема ХХІ століття»

Доповідає завідувач кафедри паразитології та тропічної ветеринарії, д.вет.н., проф. Сорока Наталія Михайлівна

 

Про діяльність ННІ лісового і садово-паркового господарства  та  реалізацію Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива - 2020»

Доповідає директор ННІ лісового і садово-паркового господарства  д.с.-г.н., професор Лакида Петро Іванович

 

Про організацію навчального процесу та розвиток матеріально-технічної бази ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж» в світлі виконання заходів реалізації Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива - 2020» на 2016 рік

Доповідає директор ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»,
к.с.-г.н. Альохін Володимир Ілліч

 

4.

23.11.2016 р.

Наукова доповідь на тему: «Концептуальні основи механізму формування процесів відновлення і управління родючістю грунтів»

Доповідає завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття,

д.с.-г.н., професор Патика Микола Володимирович

 

Про навчально-виховну  та наукову роботу  економічного факультету в процесі реалізації Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива - 2020» на 2016 рік

Доповідає декан  економічного факультету, д.е.н.,  професор Діброва Анатолій Дмитрович

 

Про план заходів щодо реалізації програми «Голосіївська ініціатива – 2020» на 2017 рік

Доповідає проректор з навчальної і виховної роботи, д.е.н., професор, академік НААН України Кваша Сергій Миколайович

 

5.

21.12.2016 р.

Наукова доповідь на тему: «Екологізація землекористування в контексті розвитку агролісомеліорації»

Доповідає завідувач кафедри лісової меліорації і оптимізації лісоаграрних ландшафтів, д.с.-г.н., професор Юхновський Василь Юрійович

 

Про роботу науково-педагогічного колективу ННІ післядипломної освіти з підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки фахівців з наданням другої вищої освіти

Доповідає директор ННІ післядипломної освіти к.е.н.,  професор Кулаєць Марія Михайлівна

 

Про результати фінансово-виробничої діяльності НДГ НУБіП України

Доповідає начальник відділу інноваційної діяльності та трансферу технологій Туринський Василь Михайлович, директори НДГ

 

6.

25.01.2017 р.

Наукова доповідь на тему: «Енергетичні рослинні ресурси»

Доповідає професор кафедри рослинництва, д.б.н  Рахметов Джамал Бахлулович

 

Звіт проректора з навчальної і виховної роботи за 2016 р.

Доповідає проректор з навчальної і виховної роботи, д.е.н., професор, академік НААН України Кваша Сергій Миколайович

 

Звіт проректора з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської  діяльності за 2015 рік

Доповідає проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської  діяльності, к.т.н., доцент Іщенко Валерій Васильович

 

7.

22.02.2017 р.

Наукова доповідь на тему: «Про інтеграцію дослідницької і навчальної складових підготовки інженерів сільського господарства»

Доповідає професор кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки, д.т.н Аніскевич Леонід Володимирович

 

Звіт про підсумки наукової та інноваційної діяльності університету за 2016 р. та затвердження плану науково-дослідних робіт НУБіП України на 2017 рік

Доповідає перший проректор, д.с.-г.н., професор, академік НААН України Ібатуллін Ільдус Ібатуллович

 

Про затвердження річного фінансового звіту та фінансового плану університету

Доповідають проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку к.е.н., доцент Ткачук Вадим Анатолійович, начальник планово-фінансового відділу к.е.н. Бронін Олег Володимирович, головний бухгалтер Кондрицька Тетяна Павлівна

 

Лютий 2017 р.

Конференція трудового колективу:

звіт ректора НУБіП України про підсумки за 2016 р.

8.

22.03.2017 р.

Наукова доповідь на тему: «Перспективи застосування сучасних генетичних методів оцінки племінної цінності тварин в Україні»

Доповідають завідувач кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин, д.с.-г.н. Гетя Андрій Анатолі-йович і д.с.-г.н. Вім Вісманс (Голландія)

 

Про  стан науково-дослідної роботи, якість підготовки фахівців та розвиток матеріально-технічної бази ННІ  енергетики, автоматики і енергозбереження

Доповідає  директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, д.т.н., професор Козирський Володимир Вікторович

 

 

 

Про діяльність ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж» по  реалізації Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива - 2020»

Доповідає директор ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж» Садварі Юрій Юрійович

 

9.

26.04.2017 р.

Наукова доповідь на тему: «Проблеми кондиціювання питної води макро- і мікроелементами»

Доповідає професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, д.хім.н., Максін Віктор Іванович

 

Про якість підготовки фахівців, виховну  та наукову роботу  на  юридичному факультеті  у руслі виконання заходів реалізації Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива - 2020» на 2015/2016 рік

Доповідає декан  юридичного факультету к.ю.н., доцент  Яра Олена Сергіївна

 

Про стан виховної роботи та розвиток студентського самоврядування в університеті

Доповідає директор Навчально-наукового центру виховної роботи та соціального розвитку,
к.с.-г.н., доц. Коваленко Віталій Петрович та голова  Студентської організації університету

 

10.

24.05.2017 р.

Наукова доповідь на тему: «Про новітні технології переробки відходів жирів в паливомастильні матеріали»

Доповідає завідувач кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК, д.т.н. Сухенко Юрій Григорович

 

Про виконання Закону «Про вищу освіту» колективом факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК  щодо підвищення якості навчально-виховної та наукової роботи

Доповідає декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК  д.т.н., професор Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна

 

Звіт про стан та перспективи розвитку ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

Доповідає директор ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» Лукач Василь Степанович

 

11.

21.06.2017 р.

Наукова доповідь на тему: «Психолого-педагогічні аспекти виховання особистості майбутнього фахівця агропромислової галузі»

Доповідає завідувач кафедри педагогіки д.пед.н., доцент Сопівник Руслан Васильович

 

Про міжнародну діяльність  університету в  у рамках реалізації Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива - 2020»  в 2016-2017 навчальному році

Доповідає  проректор науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку к.е.н., доцент Ткачук Вадим Анатолійович

 

Звіт про стан та перспективи розвитку ВСП «Рівненський коледж НУБіП України»

Доповідає директор ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» Корсун Ярослав Петрович

 

Про виконання плану роботи та рішень Вченої ради за 2016-2017 н. р.

Доповідає учений секретар, к.е.н., доцент Барановська Оксана Дмитрівна

 

О. Барановська,
Учений секретар

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook