Візит співробітників ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» до Інституту лісу Національної Академії Наук Білорусі

2 липня 2016 року
м.Гомель, Білорусь

З 13 до 17 червня 2016 р. відбувся робочий візит директора НДІ лісівництва та декоративного садівництва НУБІП України, д. с.-г. н., доц. Василишина Р.Д. та завідувача науково-дослідної лабораторії біотехнології рослин ВП НУБіП України “Боярська лісова дослідна станція”, к. с.-г. н. Чорнобров О.Ю. до Інституту лісу Національної академії наук Білорусі.

Колектив Інституту лісу НАН Білорусі здійснює науковий супровід галузі лісове господарство, направлений на збереження, примноження і раціональне використання безцінного національного скарбу – лісів. Головними напрямами наукової роботи співробітників інституту є розробка технологій відтворення лісів; методів підвищення їх продуктивності та екологічної стійкості; раціонального багатоцільового використання лісів і збереження їх біорізноманіття; способів реабілітації лісових земель на забруднених радіонуклідами територіях і ведення лісового господарства; застосування біотехнології для промисловості, сільського та лісового господарства, медицини і охорони навколишнього середовища. Майже вся нормативно-технічна база для ведення лісового господарства Білорусі розроблена співробітниками інституту або за їх участі. Інститут лісу складається із 6 лабораторій  і 3 лісових баз.

Візит до інституту розпочався із відвідування бібліотеки, де заступник директора з наукової роботи Інституту лісу НАН Білорусі, д. с.-г. н., проф. Усеня В.В. ознайомив із науковими здобутками вчених.

На особливу увагу у інституті заслуговую дослідження, які проводять в лабораторії генетики та біотехнології, що містить надсучасне обладнання, а співробітники проходять стажування у передових лабораторіях Польщі, Німеччини, Австрії, Литви тощо. Основні напрями досліджень направлені на збереження цінних генотипів деревних рослин з використанням біотехнологічних методів, вирощування мікроклонально розмноженого садивного матеріалу деревних рослин, створення колекції культур in vitro лісових видів, молекулярно-генетичний аналіз, популяційно-генетичну оцінку, паспортизацію клонів, генно-географічне картування, моніторинг стану генетичного різноманіття, оцінку генетичного потенціалу селекційних об’єктів.

Під час стажування у лабораторії освоєно новітні біотехнології розмноження деревних рослин, зокрема способи стерилізації експлантатів багатовікових деревних рослин, методи їх культивування та підвищення регенераційної здатності.

Фото на пам’ять із колективом лабораторії генетики та біотехнології рослин на чолі із завідувачем д. б. н. Падутовим В.Є.

Після одержання рослин-регенерантів їх адаптовують до умов закритого ґрунту у спеціальній теплиці із туманоподібними пристроями. Осільки нині немає універсального способу адаптації рослин після in vitro до умов довкілля, тому ознайомлення із способами пришвидшеної адаптації рослин-регенерантів (інокуляцією мікоризними грибами; укоріненням ex vitro; зниженням кількості вуглеводів і мінеральних речовин у живильному середовищі) досить актуально.

Мікроклонально розмножені рослини-регенеранти цінних форм тополі тремтячої та берези карельської проходять адаптацію до умов відкритого ґрунт

Тільки після проходження всіх етапів мікроклонального розмноження з адаптованих рослин-регенерантів створюють плантації.

Плантації, створені із мікроклонально розмножених цінних форм берези карельської (зліва) та тополі тремтячої (справа)

При лабораторії генетики та біотехнології функціонує генетичний банк насіння лісових деревних видів Білорусі та фітопатологічний центр лісових деревних видів. Генетичний банк насіння забезпечує вилучення насіння із шишок, обезкрилювання насіння і їх очистку, додаткову очистку насіння, висушування і пакування насіння, зберігання у холодильній й морозильній камері, рентгенографію насіння та оцінку лабораторною схожості.

На значну увагу заслуговує відвідування сектору харчових і лікарських ресурсів лісу інституту, де ознайомилися із колекцією штамів грибів, які є науковим об’єктом і складають національне багатство республіки. Основними напрямами наукових досліджень сектору є розробка наукових основ відтворення харчових і лікарських ресурсів лісу, їх раціональне використання і охорона, розробка науково-методичної бази визначення довгострокового прогнозування ресурсів дикорослих ягід і грибів.

Вивченням дії радіоактивного забруднення на стан лісових екосистем і механізмів прискорення їх очищення від аварійних дозоутворюючих радіонуклідів займається лабораторія проблем ґрунтоведення і реабілітації антропогенно порушених лісових земель на чолі із завідувачем к. с.-г. н. Булко Н.І.

На території дослідно-виробничого об’єкту Коренівська експериментальна лісова база зібрані колекційні культури цінних форм берези карельської.

За результатами стажування сторони домовилися про співробітництво з метою виконання спільних наукових програм, впровадження результатів наукових досліджень у практику, вдосконалення наукових методів дослідження й підвищення кваліфікації наукових співробітників.

Висловлюємо щиру вдячність директору Інституту лісу НАН Білорусі Ковалевичу А.І. та заступнику директора з наукової роботи Усені В.В. за запрошення, теплу зустріч й стажування у стінах інституту! Бажаємо всьому науковому колективові зберігати та примножувати свій науковий й освітній потенціал!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook