Засідання вченої ради факультету від 19 квітня

20 квітня 2016 року

        Чергове засідання вченої ради агробіологічного факультету 19 квітня розпочалось із приємної події. За результатами заключного туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Плодоовочівництво і виноградарство», яка проходила в Уманському національному університеті садівництва, перемогу у всіх номінаціях отримала магістр 1 року навчання агробіологічного факультету Олександра Крохіна, яка нагороджена дипломом I ступеня. Водночас команда нашого університету, до складу якої увійшли також Наталія Гаврилюк та Ганна Образцова посіла почесне друге місце.
           Грамотами були нагороджені також студенти агробіологічного факультету за перемогу у спартакіаді студентів НУБіП України, а саме: Глущенко Аліна за I місце, Кусько Людмила – II місце, Бондар Дмитро та Лихошерст Михайло за III місце з важкої атлетики.

       Слухали інформацію завідувача кафедри рослинництва, д.-с.-г.н., професора Каленської Світлани Михайлівнипро навчальну, наукову та методичну роботу кафедри рослинництва. Доповідач відзначила, що підготовку фахівців забезпечує 2 науково-дослідні, 3 навчально-наукові лабораторії, ННВЛ «Рослинництво», закладені колекційні розсадники з лікарських та фітоенергетичних культур. Продуктивно на кафедрі ведеться видавнича й наукова робота, залучаються кошти за госпдоговірною тематикою. Відзначено плідну міжнародну діяльність - кафедра рослинництва виграла міжурядовий грант з енергетики та енергоефективності спільно з Литовським університетом Олександра Стулгінського “Виробництво біопалива з нових ресурсів біомаси”.

       Голова експертної комісії професор БалаєвА.Д. відмітив високий рівень кадрового забезпечення, дав аналіз діяльності кафедри рослинництва. Комісія визначила високі результати навчальної, наукової та методичної роботи кафедри рослинництва й запропонував звіт схвалити та зауважив про необхідність проведення ремонтних робіт в приміщеннях, які цього потребують та розширення аудиторного фонду для облаштування сучасної лекційної аудиторії в навчальному корпусі №7.

        В обговоренні прийняли участь професор Забалуєв В.О., доценти Марчук І.У., Бобось І.М., які відзначили про високий рівень всіх видів діяльності кафедри рослинництва, тісну співпрацю з іншими кафедрами агробіологічного факультету та звернули увагу на необхідність підготовки докторів наук і розпоряджатися коштами, які надходять з державних і госпдоговірних тематик самим кафедрам, в іншому разі втрачається мотивація залучення позабюджетних коштів. Після обговорення звіт кафедри рослинництва схвалили та одноголосно рекомендували вченій раді університету продовжити роботу професора Каленської С.М. на посаді завідувача кафедри рослинництва.

      Про ліцензування наукових спеціальностей для набуття ступеня доктора філософії доповіла директор НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого природокористування, д.с.-г.н., професор Ковалишина Ганна Миколаївна, яка довела до відома присутніх щодо особливостей підготовки ліцензійних справ. Доповідач наголосила про необхідність підготовки освітньо-наукових програм і навчальних планів з ліцензування наукових спеціальностей «Агрономія» та «Садівництво і виноградарство» для затвердження на Вченій раді університету.

       В обговоренні прийняли участь професори Забалуєв В.О., Хареба В.В., які проінформували про ключові зміни навчання в аспірантурі згідно з Постановою № 261 «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)». Зокрема, зміни, які будуть впроваджені з новим порядком полягають в тому, що підготовка доктора філософії здійснюється в аспірантурі, яка включає у себе денну, вечірню та заочну (дистанційну) форми навчання, а також поза аспірантурою – для здобувачів, які поєднують наукову та науково-педагогічну діяльність, зарахування здійснюватиметься лише за один тур. Підготовка доктора наук здійснюється тільки за денною формою навчання або шляхом самостійної підготовки дисертаційного дослідження. Водночас змінюється термін навчання в аспірантурі денноїта заочної форми навчання – 4 роки, а для підготовки та перебування в докторантурі цей термін складає 2 роки.

     Доцент Бобось І.М. наголосила у вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання включити в кожну із наукових спеціальностей фахівців, які закінчили другий (магістерський) рівень за спеціальностями 201 Агрономія та 203 Садівництво та виноградарство, щоб не обмежувати їхнє бажання у виборі спеціалізації в аспірантурі. 
      Про підготовку до державних атестацій випускників ОКР «Магістр» та «Бакалавр» виступив заступник декана Завгородній Володимир Миколайович. Доповідач довів до відома голів екзаменаційних комісій агробіологічного факультету на 2016 рік; дати проведення державної атестації магістрів заочної форми навчання; графіки проведення консультацій; державних комплексних кваліфікаційних екзаменів та захисту дипломних робіт для студентів заочної і денної форми навчання напряму підготовки «Агрономія» за спеціалізаціями «Агрономія», «Агрохімія і ґрунтознавство», «Селекція і генетика с.-г. культур», «Плодоовочівництво і виноградарство».

     

        Водночас було запропоновано до державного комплексного кваліфікаційного екзамену підготувати тестові завдання трьох рівнів складності (базовий, середній, високий), які б оцінювались за єдиною шкалою та містили 30 питань, в т.ч. 18 – з обов’язкових дисциплін та 12 – з вибіркових. Доповідач озвучив кількість питань у тестових завданнях за різним ступенем складності з обов’язкових та вибіркових дисциплін за кожною спеціалізацією. Пропозицію заступника декана з навчальної роботи Завгороднього В.М. одноголосно підтримали члени вченої ради та вирішили до 06 травня надати питання до тестових завдань за новими вимогами.
           Про створення навчально-наукової лабораторії «Фізико-хімічні методи аналізу природних об’єктів та засобів хімізації сільського господарства» на підставі рішення кафедри органічної, фізичної і колоїдної хімії та хімії пестицидів (протокол № 9 від 13.04. 2016 року) слухали інформацію голови вченої ради агробіологічного факультету, д.с.-г.н., професора Забалуєва Віктора Олексійовича. В обговоренні взяли участьзавідувач кафедри органічної, фізичної і колоїдної хімії та хімії пестицидів, д.т.н., доцент Нестерова Л.О., завідувач кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули,д.с.-г.н., професор Балаєв А.Д., професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, д.х.н., професор Максін В.І., які зауважили про необхідність створення зазначеної навчально-наукової лабораторії з метою проведення наукових досліджень на основі використання сучасних фізико-хімічних методів аналізу та покращення рівня практичної підготовки студентів і підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Після обговорення було одноголосно вирішено клопотати перед вченою радою НУБіП України про створення навчально-наукової лабораторії «Фізико-хімічні методи аналізу природних об’єктів та засобів хімізації сільського господарства».

         Наступною була пропозиція кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка (протокол №9 від 19.04.2016 р.) про доцільність перейменування навчально-дослідного поля (НДП) «Плодоовочевий сад» на навчально-дослідне поле (НДП) «Плодоовочевий сад ім. П.З. Шеренгового». В обговоренні прийняли участь професори Забалуєв В.О., Демидась Г.І., Подпрятов Г.І., доценти Мазур Б.М., Бобось І.М., які відзначили, що Петро Захарович Шеренговий є одним з найвідоміших в Україні та за її межами селекціонерів садових культур. Ним створено понад 80 сортів різних садових культур, в т.ч. смородини (чорної, золотистої), порічки, аґрусу, ожини, малини, суниці, абрикоса, аличі, персика, сливи, черешні, вишні, груші, яблуні. З 1998 до 2014 рр. Петро Захарович очолював проблемну науково-дослідну лабораторію з селекції плодових і ягідних культур та технології їхнього вирощування в НДП «Плодоовочевий сад». Враховуючи заслуги та для вшанування пам’яті видатного селекціонера Петра Захаровича Шеренгового прийнято рішення про перейменування навчально-дослідного поля (НДП) «Плодоовочевий сад» на навчально-дослідне поле (НДП) «Плодоовочевий сад ім. П.З. Шеренгового» про що клопотатись перед вченою радою університету.     

     Для обговорення та рекомендації на затвердження вченою радою університету на засіданні також була розглянута наукова монографія «Гуміфікація рослинних решток і гною в чорноземах Лісостепу та Степу України», автор: доцент, к.с.г.н. Вітвіцький С.В. на підставі рішення кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули (протокол № 9 від 15.03. 2016 року).

Секретар вченої ради, к.с-г.н., доцент Бобось І.М.

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook