Вчена рада розглянула наукову доповідь про ринок землі в Україні, проаналізувала якість підготовки фахівців на факультеті ветеринарної медицини і в Заліщицькому аграрному коледжі та повернула незаконно виділені землі

20 квітня 2016 року

     20 квітня відбулося чергове засідання вченої ради університету. Спектр питань, що розглядалися на ньому, видався доволі широким: звіт про виконання програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива  2020» на факультеті ветеринарної медицини та у Заліщицькому аграрному коледжі ім. Є. Храпливого, наукова доповідь, присвячена земельним питанням, роль студентського самоврядування у житті вишу, рекомендації до присудження іменних стипендій молодим ученим, друку навчально-методичної літератури, наукових видань, а також те, чим жив виш протягом місяця. 

     Традиційно на початку засідання ректор Станіслав Ніколаєнко коротко проінформував про діяльність університету за минулий місяць. Злободенним питанням, але таким, що постійно перебуває у полі зору ректорату, залишається відновлення третього навчального корпусу. Наразі всі зусилля спрямовуються на отримання доручення прем’єр-міністра відповідними міністерствами про виділення коштів із резервного фонду на його відбудову. 

     Напруженою назвав Станіслав Ніколаєнко ситуацію з бюджетом університету. Так, у зв’язку з підвищенням заробітної плати з 1 травня на 6% маємо дефіцит. Тож ректор поставив завдання для всіх госпрозрахункових підрозділів – активніше залучати кошти до спеціального фонду. 

     Упродовж місяця ректоратом проводилися підготовчі роботи з нагоди відзначення Дня університету 27 травня. До цієї дати, зазначив Станіслав Миколайович, на Алеї слави будуть встановленні чотири погруддя видатним науковцям, змонтована в’їзна стела, завершені ремонти в аудиторії 79 першого корпусу, що слугуватиме конференц-залом, упорядковано новий вхід до ботанічного саду. Вже розроблена і внесена до Верховної Ради України постанова про святкування 120-ї річниці університету у травні 2018 року.

     Станіслав Ніколаєнко поінформував про входження 13 науково-педагогічних працівників до складу науково-методичних комісій сектору вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Проведено атестацію педагогічних працівників восьми відокремлених підрозділів, а також підготовлені ліцензійні та акредитаційні справи у Боярському коледжі екології і природних ресурсів.

     Маємо і наукові досягнення. Зокрема, вчені і викладачі ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження виграли конкурс на науково-технічну продукцію та отримають державне фінансування на суму понад 800 (!) тисяч гривень.

     За підтримки університету стартував міжнародний проект ГЕФ ЮНЕП щодо збереження, посилення та управління запасами вуглецю та біорізноманіття з метою сприяння сталому розвитку у Чорнобильській зоні відчуження.
     Завершився короткий звіт станом господарських справ у відокремлених підрозділах. Триває комплекс весняно-польових робіт, зокрема, з підживлення озимих, внесення мінеральних добрив у ґрунт, закриття вологи, підготовки ґрунту. Ранніми ярими культурами засіяні вже 93% запланованих площ

    

     З науковою доповіддю, присвяченою формуванню ціни на землі сільськогосподарського призначення, виступив завідувач кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Валерій Галушко. На основі популярної у США моделі оцінки, що може бути адаптована до умов нашої держави, він назвав сім основних факторів, що впливають на її утворення. Йдеться про витрати на виробництво продукції, віддаленість від інфраструктурних об’єктів і мереж, майбутня вартість, бонітетна оцінка, фактор дисконту та інші. Відповідно до цієї методики, вартість одного гектара землі сільськогосподарського призначення в Україні складає близько 17 тисяч доларів. Але ринок землі, на думку професора, не можна запроваджувати допоки не буде подолана фінансово-економічна криза в державі. 

    

     Заявлена доповідь викликала жваву дискусію серед членів вченої ради. Так, професор Микола Стародуб зауважив, що формула, за якою обліковуватиметься вартість земель, не повинна враховувати банківський відсоток і потребує корегування у бік збільшення ваги інших факторів. Професор Анатолій Балаєв висловив припущення, що саме відсутність ринку землі є одним із факторів, які спричинили кризу в країні. Декан факультету землевпорядкування Тарас Євсюков поцікавився, чи можна адаптувати зазначену методику для визначення вартості земель іншого призначення. Ректор Станіслав Ніколаєнко зауважив, що непродуманий механізм обігу земель може призвести до продажу середовища проживання людей. 

     Наступні два питання були своєрідним звітом для факультету ветеринарної медицини та Заліщицького аграрного коледжу ім. Є. Храпливого. Спершу про якість підготовки фахівців та матеріально-технічну базу у контексті виконання заходів реалізації програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива 2020» доповів декан Микола Цвіліховський. За його словами, кадровий потенціал факультету є досить потужним. А за контингентом студентів факультет є одним із найбільших в університеті. До речі, майже третина тут навчається за контрактом. Факультет працює над розширенням. Про це свідчать підготовлені ліцензійні справи за новими спеціальностями. З 2015 року на замовлення Міноборони України здійснюється підготовка курсантів за магістерською спеціалізацією «Ветеринарне забезпечення військ (сил)». 

     Потім доповідач зупинився на співпраці очолюваного ним підрозділу. А вона представлена угодами про стратегічне партнерство з Українською молочною компанією, Центром сучасної ветеринарної медицини, «Зоолюкс», «Алден-Вет», ТОВ «Магнат», Німецько-Українською НВФ «Бровафарма», центром сучасної ветеринарної діагностики та ін. 
     Науково-дослідна тематика тільки у минулому році виконувалася за 48 науковими тематиками. Серед них 12 за бюджетним фінансуванням, ще дві – госпдоговірні.
     Колектив працює спільно з господарськими службами над поліпшенням матеріально-технічної бази. Багато вже зроблено і ще тривають ремонтні роботи в навчальному корпусі №12 та гуртожитку №6, де навчаються і мешкають студенти факультету.
     Разом із тим, Микола Цвіліховський виокремив ряд проблем. Передусім, він назвав необхідність кардинального покращення практичної підготовки студентів, використання за функціональним призначенням віварію. Слід провести реорганізацію та ліквідацію окремих структурних підрозділів кафедр. Переоснащення потребують навчальні лабораторії кафедр фундаментальної та клінічної підготовки. Резервом для зростання є нарощення контингенту слухачів післядипломної освіти – лікарів ветеринарної медицини, підсумував Микола Цвіліховський.

     Проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша поцікавився у доповідача, чи відома йому точка зору аналогічних факультетів країни на цьогорічні правила прийому. Стратегія у всіх єдина, прозвучало у відповідь. Ректор Станіслав Ніколаєнко запитав, наскільки студентська організація факультету переймається навчальним процесом. На що Микола Цвіліховський зазначив, що більшість про це турбується. На запитання першого проректора Ігоря Ібатулліна про стан роботи із залучення на навчання іноземних студентів декан зазначив, що на порядку денному – співпраця з Еквадором та запевнив: англійською мовою їх є кому навчати. 

     Начальник навчального відділу Оксана Зазимко відзначила факультет як один із тих, що майже заповнює ліцензійні обсяги, і, до речі, з року в рік збільшується кількість вступників із високим рівнем знань. А потім конкретніше зупинилася на результатах перевірки. Не дивлячись на декілька дрібних зауважень, і лекції, і практичні, лабораторні заняття члени вченої ради оцінили як такі, що проведені на високому науково-метоичному рівні, зазначила вона. Високий тут і відсоток відвідування студентами занять. Як належить проводиться виховна робота. Однак є зауваження до наповнення електронного освітнього середовища. І, якщо веб сторінка факультету постійно оновлюється, то ситуація на окремих кафедрах – протилежна. Потребує активізації робота з наповнення і сертифікації електронних навчальних курсів. Традиційно під час перевірки проводилося соціологічне опитування студентів. Найбільше їх турбують, за словами Оксани Зазимко, особисте матеріальне становище. Половина опитаних не задоволена викладанням іноземних мов, роботою університетських їдалень і буфетів, соціально-побутовими умовами в гуртожитками. Ще третина висловилася за покращення практичного навчання. 

     Начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко відзначив позитивне в організації наукової складової факультету, а також зупинився на його можливостях. Так, обсяг фінансування на дослідництво є стабільним вже упродовж кількох років. Але в порівнянні із середніми показниками на одного науково-педагогічного працівника по університету, факультетський – вдвічі нижчий. Такою є і ситуація з підготовкою наукових кадрів. Доповідач відмітив позитивні зрушення в комерціалізації результатів наукових досліджень.

     Декан економічного факультету Анатолій Діброва підтвердив, що документація деканату ведеться відповідно до чинних вимог. А проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності Валерій Іщенко запевнив, що у цьому році нарешті завершиться капітальний ремонт покрівлі 12-го корпусу. Спільним завданням для деканату і господарських служб є встановлення у зазначеному корпусі восьми автоматизованих теплопунктів.

    Вчена рада затвердила звіт декана, зобов’язала усунути недоліки та обговорити результати перевірок, пропозиції і зауваження в колективі.

     Присутній на засіданні академік Микола Мандрига відзначив належну якість підготовки фахівців на факультеті та закликав до співпраці. Йдеться про практичну підготовку на базі інститутів Національної академії аграрних наук України.

     Про стан та перспективи розвитку відокремленого підрозділу «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» доповів його директор Володимир Глова. Він проаналізував навчальну роботу, матеріально-технічне забезпечення, основні досягнення в культурній, виховній, спортивній роботі. Директор виокремив і недоліки в роботі. Зокрема, йдеться про часткове заповнення ліцензійних обсягів, невелику кількість студентів-контрактників, дещо застарілу матеріальну базу тощо. 

     Співдоповідач із цього питання – начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання Олег Єресько – представив результати соціологічного опитування студентів коледжу. Серед першочергових проблем вони назвали недостатність сучасних підручників та застарілу матеріально-технічну базу. Майже всіх студентів задовольняє якість навчального процесу. Серед пропозицій, що їх озвучив Олег Єресько, – поліпшити підготовку з економічних і фінансових дисциплін, збільшити контингент студентів, підвищити рівень кадрового складу, ліцензувати спеціальність «Агрономія», оновити фонд літератури та комп’ютерної техніки. 

     Перший проректор Ігор Ібатуллін підняв питання ефективного використання сільськогосподарських угідь коледжу. Декан агробіологічного факультету Віктор Забалуєв зазначив, що серед проблем коледжу, – якісний склад науково-педагогічних працівників. Перспективою ж він вважає відкриття у коледжі спеціальності «Садівництво і виноградарство».

     Ректор Станіслав Ніколаєнко звернув увагу на недопущення нестатутних відносин. Тому прийнято рішення створити постійнодіючу соціологічну групу, яка здійснюватиме моніторинг цього питання.
     Вчена рада затвердила звіт Володимира Глови, доручила обговорити рішення в колективі, розробити план усунення недоліків у роботі колективу.

     Голова Студентської організації Дар’я Кендус розповіла про проведені заходи соціального, мистецького, спортивного, благодійного змісту. Доповідачка висловила підтримку започаткованим традиціям щосеместрових зустрічей керівництва університету зі студентським активом. Поза увагою не залишилися і соціальні проекти – традиційно на високому рівні відбуваються День солідарності з ВІЛ-інфікованими, День пам'яті жертв Голодомору та День боротьби з епілепсією, День донора. Студенти відвідують дитячі будинки, Голосіївський хоспіс тощо.

    

    

     Студентська організація долучалася до роботи постійно діючих комісій з поселення, моніторингу якості харчування та вносила свої пропозиції щодо поліпшення якості навчального процесу. 
     Голова об’єднаного комітету студентських рад гуртожитків Оксана Крук розповіла про заходи, які проводять студради. А керівник спортивного відділу Студентської організації Сергій Романчук прозвітував про активність молоді у спортивних заходах та повідомив про заплановані.

     Ректор Станіслав Ніколаєнко звернув увагу керівників студентського самоврядування на порядок і санітарний стан у гуртожитках.

     Вчена рада таємним голосуванням рекомендувала претендентів на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2016 році.
     Крім того, на її засіданні рекомендовано до друку навчальну літературу, монографії і наукові видання.

     За пропозицією земельного відділу вчена рада відмінила свої рішення про виділення кількох земельних ділянок із земельного фонду університету, які приймалися понад два роки тому. Члени ради жорстко виступили за дотримання земельного законодавства України і недопущення відчуження землі.

Ольга Наконечна, Денис Рудень
 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook