Наукова бібліотека запрошує на книжкову виставку нових надходжень навчально-методичної літератури

18 квітня 2016 року

Запрошуємо усіх бажаючих ознайомитися з новинками навчально-методичної літератури, що надійшли до бібліотеки. На книжковій виставці представлено всього 228 видань, серед них – підручники, навчальні посібники та монографії.

 

 

 Книжкова виставка триватиме до 25 квітня 2016 р. у навчальному корпусі № 4, кім. 41 (інформаційно-бібліографічний відділ). 

 

Представляємо також детальний опис деяких книг з виставки:

 

 

     Фітопатологія : підручник для підготовки бакалаврів напряму 6.090101 "Агрономія" у вищих аграрних навчальних закладів II-IV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України / І. Л. Марков [та ін.] ; за ред. І. Л. Маркова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : Фенікс, 2015. - 492 с.

Відповідно до навчальної програми дисципліни «Фітопатологія» висвітлено теоретичні питання, що стосуються етіології хвороб рослин, причини, закономірності виникнення, розвитку і поширення хвороб, систематика збудників хвороб, діагностичні ознаки прояву хвороб польових, овочевих та плодово-ягідних культур, біоекологічні особливості їх збудників, цикли розвитку патогенів та джерела інфекції, шкідливість хвороб. Для студентів напряму «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти.

 

 

 

 

 

 

  

  

     Методи дослідження функціонального стану печінки та біліарної системи : Навчальний посібник для підготовки студентів ВНЗ / Д. О. Мельничук [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2015. - 414 с.

 

Посібник містить інформаційний матеріал з питань лабораторних методів дослідження функціональної та регулярної діяльності печінки, жовчного міхура і жовчновивідних шляхів у нормі й при патології, що сприяє формуванню цілісного уявлення про біохімічні процеси, які обумовлюють численні функції печінки та гепатобіліарної системи та специфіку їх прояву за різних фізіологічних та патологічних умов. Предствалений теоретичний матеріал доповнено лабораторними та практичними роботами з використанням сучасних інструментальних і біохімічних методів дослідження.

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   Ольховська Н. С. Deutschsprachige Literatur Література німецькомовних країн: навчальний посібник  / Н. С. Ольховська ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : ЦП "Компринт", 2015. - 154 с.

 

Даний навчальний посібник складено для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.020303 «Філологія» відповідно до навчальної програми з дисципліни «Сучасна література країни основної іноземної мови (німецької)». Він має на меті знайомство із закономірностями та особливостями розвитку літератури Німеччини, Австрії та Швейцарії у загальноєвропейському процесі розвитку художньої культури від епохи Середньовіччя до сучасності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

   Адміністративно-правова освіта XX століття у персоналіях : довідник / Запорізький національний університет ; За ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. - К. : Ін Юре, 2016. - 262 с.  

 

У довіднику в систематизованому вигляді подаються біографії відомих учених-юристів, які сформували адміністративно-правову науку ХХ століття.

У біографії кожного вченого містяться відомості про його освіту, науковий шлях, наводяться його відомі наукові та навчальні праці, вказується тематика дисертаційних робіт, а також інформація про участь у різноманітних наукових та навчальних заходах та проектах.

Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Бреус Н. Ю. Гарноквітучі кущі у насадженнях загального користування м. Києва : монографія / Н. Ю. Бреус, Н. О. Олексійченко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Корсунь-Шевченківський : Гавришенко В.М., 2015. - 215 с.

 

У монографічній роботі узагальнено теоретичні положення та представлено результати комплексних досліджень щодо особливостей використання гарно квітучих кущів колекційних фондів ботанічних садів та насаджень загального користування м. Києва. Здійснено таксономічний, біоморфологічний, ботаніко-географічний, аутфітосозологічний, екологічний аналізи, виявлено залежність початку квітування гарно квітучих кущів від кліматичних змін в районі м. Києва, визначено ступінь їх потенційної алелопатичної активності.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

   Посудін Ю. І. Біофізика і методи аналізу навколишнього середовища : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. І. Посудін. - 2-ге вид. - К. : Поліграфічний центр Printline, 2015. - 355 с.

 

Основною метою підручника «Біофізика і методи аналізу навколишнього середовища» є ознайомлення студентів з фізичним оточенням живих організмів; вивчення впливу фізичних факторів середовища на живі організми та їх здатність сприймати ці фактори, реагувати на них і таким чином взаємодіяти з навколишнім середовищем та адаптуватися до нього; висвітлення сучасних фізичних методів контролю навколишнього середовища та принципів дії приладів, що застосовуються для вимірювання параметрів навколишнього середовища та аналізу його стану; контроль знань студентів за допомогою завдань та задач практичного характеру, запитань, тестів.

Підручник адресується студентам екологічних, сільськогосподарських, лісогосподарських, ветеринарних та інших спеціальностей; він може бути також використаний студентами біологічних, методичних та педагогічних спеціальностей.

 

 

 

 

  
    Генетика и селекция подсолнечника : международная монография / Д. Шкорич [и др.]. - Нови Сад : Сербская академия наук и искусств ; Харьков : Ассоциация: "Селекция и семеноводство подсолнечника", 2015. - 520 с.

 

Коли дослідник присвячує свою кар'єру поліпшенню однієї сільськогосподарської культури, зокрема соняшнику, то цілком природно, що він може відчувати необхідність підведення підсумків всієї своєї довгої історії спілкування з рослинами у вигляді наукової праці, яка допоможе його молодим колегам, які тільки починають дослідження в даній області, отримати користь від накопичених знань і досвіду.
Інша важлива ідея цієї книги полягала в спробі зібрати в одному місці всі результати і досягнення у вивченні соняшнику, опубліковані на різних мовах, що відображають все різноманіття досліджень світової спільноти по соняшнику.

 

 

 

 

 

 

Лариса Сідько,

завідувач інформаційно-бібліографічного відділу 


Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook