Оголошено конкурс на заміщення посад науково-педагогічного персоналу

5 квітня 2016 року

Національний університет біоресурсів і природокористування України оголошує конкурс

на заміщення посад науково-педагогічного персоналу:


професорів кафедр: патологічної анатомії (0,75); годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного (1); аграрного, земельного та екологічного права (1); української та класичних мов (0,5); педагогіки (2); методики навчання та управління навчальними закладами (1); соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті (1); біології лісу та мисливствознавства (1); електричних машин і експлуатації електрообладнання (1);комп’ютерних наук (1); інформаційних і дистанційних технологій (0,5);

доцентів кафедр: ветеринарно-санітарної експертизи (1); терапії і клінічної діагностики (1,75); епізоотології та організації ветеринарної справи (1); патологічної анатомії (1,25); генетики, розведення та біотехнології тварин (1); біології тварин (2); стандартизації та сертифікації с.-г. продукції (1); цивільного та господарського права (2); теорії та історії держави і права (1); адміністративного та фінансового права (0,75); землевпорядного проектування (1); тракторів і автомобілів (2); транспортних технологій та засобів у АПК (2); механізації тваринництва (2); охорони праці та інженерії середовища (1); історії і політології (2); філософії (1); української та класичних мов (1); культурології (2); англійської філології (2); іноземної філології і перекладу (5); англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей (2); педагогіки (1); методики навчання та управління навчальними закладами (1); соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті (1); соціальної роботи та психології (1,5); ботаніки (1); лісової таксації та лісовпорядкування (1); дендрології та лісової селекції (0,75); технології деревообробки (0,75); бухгалтерського обліку і аудиту (3); економіки підприємства ім. проф. І. Н. Романенка (1); банківської справи (0,25); статистики та економічного аналізу (2); біржової діяльності (1); фінансів (2); вищої математики ім. акад. М.П. Кравчука (2); аграрного консалтингу та сервісу (2); менеджменту інноваційної діяльності (1); електричних машин і експлуатації електрообладнання (1); вищої та прикладної математики (4); теплоенергетики (1); електроприводу та електротехнологій ім. проф. С.П. Бондаренка (0,5); конструювання машин і обладнання (1); агробіотехнологій (1); екології агросфери та екологічного контролю (1); ентомології ім. проф. М.П. Дядечка (1); загальної екології та безпеки життєдіяльності (1); радіобіології та радіоекології (1); комп’ютерних наук (1); комп’ютерних систем і мереж (1); адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності (1); маркетингу та міжнародної торгівлі (1); економічної теорії (1); землеробства та гербології (1); агрохімії та якості продукції рослинництва (2); рослинництва (1); садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка (1); закритого ґрунту (1); технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика (2); органічної, фізичної і колоїдної хімії та хімії пестицидів (0,5); аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води (3); генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського (0,25); загальної хімії (1); овочівництва (1);

старших викладачів кафедр: фармакології та токсикології (1); фізіології, патофізіології та імунології  тварин (1); технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві (1); годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного (1); конярства і бджільництва (1); процесів і обладнання переробки продукції АПК (1); цивільного та господарського права (1); теорії та історії держави і права (1); аграрного, земельного та екологічного права (1); адміністративного та фінансового права (1); тракторів і автомобілів (1); механізації тваринництва (1); технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М. П. Мамотенка (1); охорони праці та інженерії середовища (1); транспортних технологій та засобів у АПК (1); англійської філології (1); іноземної філології і перекладу (1); культурології (1); англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей (4); лісовідновлення та лісорозведення (2); ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва (1); бухгалтерського обліку і аудиту (2); фінансів (0,5); глобальної економіки (1); вищої математики ім. акад. М.П. Кравчука (1); автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І.Мартиненка  (1); електричних машин і експлуатації електрообладнання (2); ландшафтної екології і заповідної справи (1); інформаційних систем (2); фізичного виховання (5); менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського (1); землеробства та гербології (1); рослинництва (1); кормовиробництва, меліорації і метеорології (1);

асистентів кафедр: паразитології та тропічної ветеринарії (2); анатомії тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка (1,25); гідробіології та іхтіології (2); аквакультури (1); технології м’ясних, рибних та морепродуктів (2); цивільного та господарського права (1); землевпорядного проектування (1); геоінформаційних систем і технологій (2); тракторів і автомобілів (0,75); філософії (1); романо-германських мов і перекладу (1); ботаніки (1); лісової меліорації і оптимізації лісоаграрних ландшафтів (1); лісового менеджменту (1); технології деревообробки (1); оподаткування і страхування (0,75); статистики та економічного аналізу (1); організації агробізнесу (1); економіки праці та розвитку сільських територій (0,75); технологій конструкційних матеріалів і матеріалознавства (1); механіки (1); надійності техніки (1); нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну (2); фізіології, біохімії рослин та біоенергетики (1); екобіотехнології та біорізноманіття (1); екології агросфери та екологічного контролю (1); ентомології ім. проф. М.П. Дядечка (1); радіобіології  та радіоекології (1); комп’ютерних систем і мереж (1); менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського (1,25); адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності (1); маркетингу та міжнародної торгівлі (0,75); генетики, селекції  і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського (1). 

    Заяви для участі в конкурсі приймаються по 19 квітня 2016 р. включно.
 
Умови конкурсу визначені Порядком проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників Національного університету біоресурсів і природокористування України, який розміщено на сайті університету nubip.edu.ua 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook