Засідання вченої ради факультету від 14 березня 2016 р.

16 березня 2016 року

       14 березня відбулося чергове засідання вченої ради агробіологічного факультету, на якому першим питанням розглядалось затвердження навчальних планів на 2016/2017 н.р. Заступник декана Завгородній Володимир Миколайович довів до відома, що обсяги педагогічного навантаження визначаються нормативними документами, контингентом студентів та кількістю груп і підгруп студентів. Доповідач представив розрахунок кількості годин навчальної роботи студентів-заочників на одну сесію, контингент студентів ОС «Бакалавр» на 2016-2017 н.р. та навчальні дисципліни, які пропонуються для студентів 1 курсу ОС «Бакалавр» спеціальностей «Садівництво і виноградарство» та «Агрономія».
       На рішення вченої ради винесли питання щодо зміни навчальних дисциплін («Вища математика (за фаховим спрямуванням)», «Фізика з основами біофізики», «Механізація, електрифікація та автоматизація с.-г. виробництва», «Екологія (за фаховим спрямуванням)», «Радіобіологія», «Тваринництво», «Фітопатологія», «Сільськогосподарська вірусологія»), які читались у 2015-2016 н.р. на навчальні дисципліни із врахуванням специфіки фахового спрямування, а саме: «Математико-статистичні методи аналізу в агрономії», «Агрофізика», «Сільськогосподарські машини і машиновикористання у рослинництві», «Агроекологія з основами радіобіології», «Тваринництво і бджільництво», «Фітопатологія з основами вірусології». Крім того було одноголосно прийнято рішення щодо виключення навчальної дисципліни «Латинська мова» із навчальних планів.

       Доповідач також представив запропоновані спеціалізації та навчальні дисципліни для підготовки магістрів за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами для спеціальностей «Садівництво і виноградарство» й «Агрономія». Водночас акцентував увагу про доцільність об’єднання навчальних дисциплін у зв’язку з необхідністю розробки електронних курсів для ОС «Магістр» (не менше 90%).
В обговоренні взяли участь професори Бикін А.В., Балаєв А.Д., Танчик С.П., доценти Цизь О.М., Дмитришак М.Я., Марчук І.У., Гонтар В.Т., які відзначили про чималі зусилля кафедр під час розробки навчальних планів, про узагальнення, уточнення та доцільність їх затвердження. Водночас виступаючі наголосили про необхідність удосконалення графіку навчального процесу, недоцільність довготривалих зимових канікул студентів, доцільність переведення лабораторних занять на практичні та вимоги щодо контингенту магістрів (15 осіб) для кожної спеціалізації за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами.
         Декан агробіологічного факультету Забалуєв В.О. відзначив особливості нових навчальних планів щодо акценту на фахове спрямування дисциплін, які формують у студентів необхідні для агрономів знання, уміння і навички. Було наголошено також на необхідність ліцензування спеціальностей в аспірантурі, їх акредитацію та розробку навчальних планів для аспірантів.
Після обговорення навчальні плани на 2016/2017 н.р. були одноголосно затверджені.
       Про проведення I етапу всеукраїнських студентських олімпіад на агробіологічному факультеті доповів декан Забалуєв Віктор Олексійович. Доповідач акцентував увагу на значимість проведення олімпіад, за результатами яких будуть відібрані найкращі студенти для участі у II етапі всеукраїнських студентських олімпіад та про переможців, яких вже визначено за дисциплінами «Хімія» і «Грунтознавство». 16-18 березня буде проведено перший тур олімпіад за спеціальностями «Агрономія» та «Плодоовочівництво і виноградарство».
       В обговоренні питання прийняли участь професори Антрапцева Н.М., Подпрятов Г.І., доценти Єрмакова Л.М., Цизь О.М., які відзначили важливість якісного проведення I етапу всеукраїнських студентських олімпіад, що в майбутньому визначить рейтинг факультету й університету в цілому. Водночас внесли пропозицію щодо включення в організаційні комітети науково-педагогічних працівників агробіологічного факультету НУБіП України для проведення II етапу всеукраїнських студентських олімпіад.
       Про стан профорієнтаційної роботи на агробіологічному факультеті довів до відома заступник декана Іванюк Микола Федорович, який проаналізував проведення 12 березня Дня відкритих дверей. Акцентував увагу, що в заході взяли участь випускники шкіл, коледжів з усіх куточків України, які отримали детальну інформацію про спеціальності за якими здійснюється підготовка на агробіологічному факультеті, обсяги державного замовлення, умови вступу та навчання в НУБіП України. Значний інтерес у вступників викликала інформація про сучасну матеріально-технічну базу університету, агробіологічного факультету, про умови, які створюються для розкриття творчих і спортивних здібностей майбутніх абітурієнтів.
      Декан агробіологічного факультету Забалуєв Віктор Олексійович відзначив, що профорієнтаційна робота – це важливе питання сьогодення. Нам необхідно не лише забезпечити набір студентів і виконання держзамовлення. Більш важливим завданням є якісні показники. Тому необхідно направляти зусилля на профорієнтаційну роботу з обдарованою молоддю – переможцями учнівських олімпіад Малої академії наук, учнів спеціалізованих ліцеїв, гімназій, шкіл.
        Важливим джерелом отримання інформації для вступників є засоби масової інформації, адже саме через Інтернет отримують інформацію про наш факультет до 25% вступників, тому першочерговим завданням є постійне обновлення інформації на сайтах кафедри, факультету та університету. Водночас майбутні вступники отримують рекомендації від студентів, батьків, родичів, тому наше завдання постійно працювати в цьому напрямі, щоб донести важливу інформацію.
      Відкритим голосуванням одноголосно ухвалено рішення про рекомендацію д.с.-г.н., професора кафедри землеробства та гербології Танчика Семена Петровича до присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України». В обговоренні взяли участь професори Балаєв А.Д., Подпрятов Г.І., доцент Іванюк М.Ф., які високо оцінили його наукову діяльність, особисті якості, високий інтелектуальний рівень. С.П. Танчик в Національному університеті біоресурсів і природокористування України пройшов шлях від студента, асистента, доцента, заступника проректора з наукової роботи, професора, декана факультету, директора ННІ, директора НДІ, завідувача кафедри. Має 40 років науково-педагогічного стажу. Автор 240 наукових праць з питань землеробства, гербології та рослинництва, з яких 7 підручників, 8 навчальних посібників, 5 монографій, 9 науково-методичних рекомендацій виробництву. Під його керівництвом успішно захищені 1 докторська та 16 кандидатських дисертацій. Танчик С.П. за визначні результати з науково - дослідної роботи та впровадження їх у виробництво, підготовку висококваліфікованих кадрів з напряму «Агрономія» неодноразово відзначений почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики України, Президії Національної академії аграрних наук України.
      Крім того, одноголосно було ухвалено рішення щодо рекомендації вченій університету внести зміни до штатного розпису кафедри землеробства та гербології, посаду асистента, к.с.-г.н. Павлова Олександра Сергійовича замінити на посаду старшого викладача кафедри землеробства та гербології.
       Секретар науково-методичної комісії агробіологічного факультету доцент Бобер Анатолій Васильович представив навчально-методичні розробки, які після розгляду та обговорення ухвалили рекомендувати до видання.

Секретар вченої ради, к.с-г.н., доцент Бобось І.М.

 


Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015