На базі Вроцлавського природничого університету обговорено погодження змісту грантових заявок в рамках програми Горизонт-2020

16 березня 2016 року

     Зміни, що відбуваються у системі вищої освіти України, вимагають від сучасного навчального закладу своєчасного реагування, постійного вдосконалення та пошуку напрямів розвитку. Позитивне вирішення цих завдань залежить від розуміння способів їх виконання кожним співробітником навчального закладу, їх відчуттям особистої відповідальності та прагненням впровадити декларовані на високому рівні модернізаційні процеси в життя на рівні інституту, факультету, кафедри. 

     Керуючись наведеними аргументами, з 1 січня 2016 р. наказом ректора в структурі ННІ післядипломної освіти створено госпрозрахунковий навчально-консультаційний підрозділ професійного розвитку кадрів, серед завдань якого: сприяння співпраці з закордонними та вітчизняними навчальними закладами та підприємствами; організація різнопланових семінарів та закордонних стажувань для науково-педагогічних працівників; формування наукових авторських колективів з підготовки грантових заявок для участі у міжнародних конкурсах

     Налагодження роботи та функціонування нового для Університету підрозділу професійного розвитку кадрів потребує об’єднання небайдужих, ініціативних людей серед співробітників свого навчального закладу та залучення до співпраці закордонних колег.

     Власне з цією метою на початку березня делегація НУБіП України у складі директора ННІ післядипломної освіти Кулаєць М.М., декана факультету інформаційних технологій Глазунової О.Г., старшого викладача кафедри іноземної філології Данькевич Л.Р. та професора кафедри інноваційної діяльності в АПК (а також за сумісництвом виконуючу функції керівника підрозділу професійного розвитку кадрів) Демешкант Н.А. здійснили візит до Вроцлавського природничого університету - партнерського навчального закладу, який впродовж багатьох років підтримує з Університетом наукову співпрацю та дружні контакти.

   Наведемо лише невеликий факт, який вирізняє цей закордонний університет від інших, з якими НУБіП України підписав меморандум про співпрацю. Йдеться про його особисту університетську наукову стипендію ім. Станіслава Толпи (колишнього ректора і засновника на той час Вроцлавської Рольничої Академії, 1952-1954 рр.). Стипендія С. Толпи щорічно призначається молодим вченим з держав Східної Європи, які приїжджають до Вроцлавського природничого університету на 1-3 місяці для проведення наукових досліджень та розвитку професійних контактів. Цією можливістю за останні кілька років скористалися понад 30 аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету.

     Крім того керівництво та професорсько-викладацький колектив Вроцлавського природничого університету завжди прихильні до кожної конструктивної ініціативи, що надходить з боку Університету. Ось і цього разу, на нашу пропозицію підготувати спільну грантову заявку для участі у конкурсі RISE (Researchand Innovation Staff Exange) в рамках європейської програми «Горизонт-2020», було спільно організовано і проведено робочий україно-польський виїзний семінар «Партнерське погодження змісту грантових заявок в рамках програми Горизонт-2020», що відбувся 1-4 березня 2016р. на базі польського ВУЗу.

     Програма семінару передбачала ряд зустрічей та дискусій в різних підрозділах Вроцлавського природничого університету.
     Зокрема, в Центрі підвищення кваліфікації (Centrum Kształcenia Ustawicznego) обговорювалися можливості організації короткотермінових стажувань за окремими науковими напрямами та попередньо узгодженими програмами для НПП як з НУБіП України так і з інших аграрних ВНЗ України. До речі цей структурний підрозділ є повністю госпрозрахунковим і включає дві секції: секцію організації навчань і семінарів підвищення кваліфікації та заміський регіональний аграрний центр з сучасними конференційними залами і готельними кімнатами. Центром підвищення кваліфікації Вроцлавського природничого університету за останні три роки реалізовано кілька європейських грантових програм (наприклад, «Підготовка е-підручників для середніх шкіл», «Управління дидактичним потенціалом Вроцлавського природничого університету шляхом впровадження інформаційних технологій», «Курси підвищення кваліфікації – Allinclusive») із залученням кадрового потенціалу всього університету. Тобто Центр самостійно і високопрофесійно виконує менеджерську і організаційну функцію подібно до сучасних бізнес-фірм, але в структурі ВУЗу.


Кулаєць М.М. біля входу до Центру підвищення кваліфікації Вроцлавського природничого університету

     В Центрі дистанційної освіти (Centrum Kształceniana Odległość) обговорювалися питання змістової наповненості грантових заявок, погоджувалися заходи та партнери, що будуть включені до грантової заявки. Адже сама назва конкурсу RISE передбачає обміни науковцями, технічними та менеджерським персоналом, з метою збору та опрацювання матеріалів для наступної організації навчань, семінарів, тренінгів, літніх шкіл, а також створення спільної інтернет-агро-платформи.


Члени делегації в процесі робочої зустрічі в Центрі дистанційної освіти

    Важливо відмітити, що у жовтні 2016 р. відбудеться ІІІ міжнародна конференція «E-learning в природничих університетах», започаткована спільно факультетом інформаційних технологій НУБіП України та Центром дистанційної освіти Вроцлавського природничого університету, що свідчить про плідну багаторічну співпрацю та добрі наукові контакти.

     Цікавою і пізнавальною була також зустріч в деканаті природничо-технологічного факультету, в ході якої заступник декана та керівник деканату представили документацію та познайомили з принципами роботи автоматизованої системи е-деканату


Знайомство з роботою деканату природничо-технологічного факультету

Зустріч з заступником декана природничо-технологічного факультету

     Завдяки впровадженій системі електронного деканату в більшості університетів Польщі повністю відмовилися від залікових книжок, екзаменаційних відомостей та паперової документації. Акумуляція даних про студента починається з моменту його реєстрації на вступ до навчального закладу, присвоєння персонального номеру та приєднання до особистого банківського рахунку. Далі в процесі навчання вносяться підсумкові оцінки, відмічаються заборгованості, і, найголовніше, вся інформація може автоматично генеруватися у вигляді звіту до міністерства освіти. Тобто система є прозорою і зрозумілою, але звичайно вимагає єдиного управлінського центру, що поєднує в собі інформаційні системи е-деканатів, відділу кадрів, бібліотеку, бухгалтерію, АТС, всі інші підрозділи навчального закладу. До цього інформаційного «серця» університету ми теж мали змогу попасти, поспілкуватися з керівником, задати питання, і, головне, домовитися про можливість обміну досвідом, допомогу в налагодженні роботи подібної системи в Університеті.


Зустріч із директором Центру комп’ютерних систем П. Савіцким (на фото в центрі), тема зустрічі –
запровадження в університеті централізованої системи електронного управління (USOS, e-dziekanat)


Глазунова О.Г. в одному з технічних приміщень центру комп’ютерних систем

     Одним з важливих завдань відрядження було знайомство з функціонуванням відділення іноземних мов (Studium Języków Obcych) та налагодження стажувань викладачів іноземної мови Університету для обміну методиками мовної підготовки студентів та викладачів

     Про статус відділення іноземних мов як окремого структурного підрозділу, який обслуговує всі факультети університету і складається з кількох секторів (англійської, німецької, російської та латинської мов), свідчить хоча б те, що розміщується відділення в окремому корпусі в тихому місці університетського кампусу, – «Щоб сторонні звуки не змушували голосно розмовляти на занятті», – так нам пояснює його керівник Єва Хайдаш.


Данькевич Л.Р. на фоні будинку відділення іноземних мов

     На заняття з іноземних мов студенти записуються через систему е-деканату самостійно і в залежності від їх рівня володіння мовою (визначається тестом на першому курсі), часу занять та викладача, що проводить заняття в цій групі.


Розмова Л.Р. Данькевич з керівником відділення іноземних мов Е.Хайдаш


А так виглядають кабінети іноземної мови

     Звичайно візит делегації передбачав зустріч з проректором з міжнародної співпраці А. Вєлічко, яка виявила зацікавленість у організації стажувань НПП Університету на базі факультетів та кафедр Вроцлавського природничого університету та всіляко сприяла роботі делегації.


Зустріч в кабінеті проректора з міжнародної співпраці А. Вєлічко (в центрі фото)

     Знайшов час на зустріч з делегацією і ректор Р. Колач. Під час розмови йшлося про спільні зусилля з підготовки грантових заявок, організацію міжнародної літньої школи «Аграрна наука для забезпечення сталого розвитку», погодження можливостей організації стажувань для НПП НУБіП України, подвійні дипломи та підготовку on-line курсів, а на репліку ректора Р. Колача щодо небажання професорів використовувати сучасні технології, не забули похвалитися, тим, що наш ректор С. М. Ніколаєнко, щоб вмотивувати інших викладачів, розмістив свій курс на платформі Moodle.


Зустріч делегації з ректором Р. Колачем

     На сам кінець ректор Р. Колач підписав додаткову угоду про співпрацю між Центром підвищення кваліфікації Вроцлавського природничого університету та ННІ післядипломної освіти НУБіП України, висловив сподівання на подальший розвиток плідних контактів між нашими навчальними закладами та запросив з візитом на найближчу подію – свято Вроцлавського природничого університету «Дні природників», яка відбудеться в кінці травня 2016 р. І оскільки свято це передусім концерти, конкурси та виступи студентської самодіяльності, то окреме запрошення ректор переказав художнім колективам НУБіП України, талановитими виступами яких він був вражений під час свята 1 вересня 2015-2016 н.р.

     Ми, в свою чергу, запросили на свято Університету (28 травня 2016 р.) їхній гурт сальси, що буквально «запалив» серця учасників І міжнародної літньої школи в Заліщиках в липні 2015 р. Обіцяла прибути на наше свято і проректор А. Вєлічко.


Фото на згадку в кабінеті ректора Р. Колача після підписання додаткової угоди

     Підсумовуючи візит делегації до Вроцлавського природничого університету, нами підготовлено конкретні пропозиції подальшого розвитку контактів та впровадження позитивного досвіду в роботу Університету, які ми представимо на круглому столі, що відбудеться 17 березня 2016 р. о 14.00 в ауд. 307 (навч. корп. №10).

     Оскільки реалізація наших ідей вимагає спільних зусиль різних підрозділів Університету, ми запрошуємо до обговорення всіх зацікавлених та небайдужих, будемо раді конструктивному діалогу та співпраці.

(Бажана попередня реєстрація участі за тел. 0665968306)


Наталія Демешкант
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook