Наукова бібліотека запрошує на книжкову виставку нових надходжень літератури

14 березня 2016 року

Щорічно з метою забезпечення навчальних дисциплін університету, наукова бібліотека здійснює закупівлю необхідної навчально-методичної літератури, а також оприбутковує навчальні та наукові видання, що передані в подарунок від науково-педагогічних працівників університету.
Так, зокрема, у 2015 р. на закупівлю книг науковою бібліотекою університету було витрачено 144 тис. грн, тож фонд бібліотеки поповнився 1289 примірниками навчальних підручників та посібників, і 164 примірниками навчально-методичних рекомендацій.
На книжковій виставці нових надходжень представлено всього 219 видань, із них 26 видань з мовознавства (англійська, німецька, латинська мова), 15 видань навчальної та наукової літератури, що видані англійською мовою, 27 видань наукових праць інших аграрних вузів України (Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, Херсонського державного аграрного університету, Дніпропетровського державного агротехнічного університету) і Білорусії (Білоруської сільськогосподарської академії) та 30 видань сучасної художньої літератури.

Книжкова виставка нових надходжень навчальної та наукової літератури до бібліотеки триватиме до 17 березня 2016 р. в інформаційно-бібліографічному відділі (навч. К. № 4, кім. 41).

До Вашої уваги представляємо декілька книг з цієї виставки, що знаходяться в фонді наукової бібліотеки.

 

 Парниковий ефект і зміни клімату в Україні: оцінки та наслідки / За ред. В. І. Лялька. – Київ: НВП «Видавництво “Наукова думка” НАН України», 2015. – 283 с.

На Землі відбуваються масштабні просторово-часові кліматичні зміни глобального і регіонального характеру – так званий парниковий ефект. Це зумовило необхідність проведення різноманітних досліджень з метою виявлення природи цих змін, причини виникнення та прогнозування перебігу таких процесів у майбутньому. В монографії викладено сучасний стан досліджень з проблеми визначення парникового ефекту в світі. Наведено результати експериментальних визначень балансу вуглекислого газу та оцінки розбіжностей у визначенні цього показника за методикою Національного кадастру та супутниковими вимірами. Оцінено можливий еколого-економічний вплив цих процесів на природу та суспільство. Визначено напрями подальших досліджень з метою раціонального природокористування та сталого економічного розвитку України.


 

 

 

  

Екологічні проблеми київських водойм і прилеглих територій / [Романенко О. В., Арсан О. М., Кіпніс Л. С., Ситник Ю. М.] - К. : Наукова думка, НАН України , 2015 . - 192 с.

У монографії розглянуто складові урбаекосистеми Києва і чинники її техногенної трансформації. Описано джерела речовин-забруювачів у місті та шляхи її поширення. Проаналізовано особисті гідромережі Києва і чинники її формування. Викладено дані щодо екологічного стану різних за генезом водних об’єктів і шляхів впливу на них чинників урбанізації. Наведено відомості щодо розвитку й поширення рослин, тварин, мікроорганізмів, у водних об’єктів і шляхів впливу на них чинників урбанізації.

 

 

 

 

 

 

 

Мартин А. Г. Земельний кадастр : навчальний посібник  для студентів напряму підготовки "Геодезія, картографія та землеустрій" вищих навчальних закладів / А. Г. Мартин, О. В. Тихенко, Л. В. Паламарчук. - К. : Медінформ, 2015. - 550 с.
Висвітлені аспекти історичних та соціальних передумов розвитку земельного кадастру. Розглянуто теоретичні основи земельного кадастру, методи, напрями та механізми ведення системи Державного земельного кадастру, оцінки та їх ефективності. У навчальному посібнику розкрито роль Державного земельного кадастру в системі обміну інформацією не лише із Державним реєстром прав, але й з іншими відомствами, а також враховані ті зміни, які відбулися у системі Державного земельного кадастру.

 

 

 

 

Система забезпечення якості освіти в дослідницькому університеті : навчальний посібник / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; уклад. О. В. Зазимко [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2015. - 344 с.

У виданні представлено систему забезпечення якості освіти в дослідницькому університеті, глосарій основних термінів та додатки, що покликані полегшити розробку та реалізацію методологічної документації для підтримки розробленого гнучкого підходу до забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в НУБіП України.

 

 

 

 

 

 Танчик С. П. Наукові основи систем землеробства : монографія / С. П. Танчик, О. А. Цюк, Л. В. Центило ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. - 314 с.

В монографії вперше наведено теоретичне обґрунтування та експериментальне розв’язання наукової проблеми підвищення родючості чорноземів типових за допомогою систем землеробства, обробітку ґрунту в умовах Лісостепу України. Встановлено закономірності зміни родючості чорнозему типового середньо суглинкового залежно від систем землеробства і систем основного обробітку ґрунту, розроблено основні параметри ґрунтової родючості, мікробіологічних показників ґрунту, балансу поживних речовин, комплексного впливу на фітосанітарний стан полів, вміст пестицидів, важких металів та якісних показників продукції тваринництва.

 

 

 

 

 

 

 

Костенко В. І. Фізіологія лактації / В. І. Костенко, Г. Г. Хоменко. - К. : Агроосвіта, 2015. - 135 с.

Фізіологія лактації – наука, що вивчає закономірності розвитку молочної залози, її взаємодії з іншими системами організму, утворення молока і його виведення під час ссання чи доїння.
Підручник призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 8.06010201 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

 

 

 

 

Відомості про кількість примірників представлених на виставці видань та їх місце зберігання можна переглянути в електронному каталозі бібліотеки.


Кіщак Тетяна,
директор наукової бібліотеки

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook