Підсумки засідання вченої ради агробіологічного факультету

26 лютого 2016 року

      Чергове засідання вченої ради агробіологічного факультету розпочалось із приємної події. За сумлінну працю у справі підготовки спеціалістів для АПК України та з нагоди 60-річчя професора кафедри садівництва імені В.Л. Симиренка Меженського Володимира Миколайовича відзначено подякою «За заслуги перед НУБіП України».
        Відкритим голосуванням одноголосно ухвалено рішення про рекомендацію д.с.-г.н., професора кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули Булигіна Сергія Юрійовича до присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
В обговоренні взяли участь професори Балаєв А.Д., доценти Тонха О.Л., Цюк О.А., які високо оцінили його наукову діяльність, особисті якості, високий інтелектуальний рівень. Булигін С. Ю. є автором 371 наукової публікації, у тому числі 13 патентів та авторських свідоцтв, 7 монографій, 5 підручників і навчальних посібників, 27 методичних рекомендацій. Під керівництвом Сергія Юрійовича захищено 18 кандидатських і 4 докторських дисертації, він є членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій за спеціальностями «Агрогрунтознавство та агрофізика» й «Агрохімія». Широковідомий в Україні та світі фахівець із вивчення ерозії ґрунтів, інженерного формування екологічно сталих агроландшафтів. Булигін С.Ю. є дійсним членом міжнародних організацій ISCO, IFOAM. З 1996 р. – сертифікований доктор наук Служби охорони ґрунтів США.
        Наступним питанням було затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води (Підстава: рішення кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води (протокол № 6 від 11.01. 2016 року). Враховуючи актуальність тем майбутніх досліджень та високу наукову підготовку аспірантів, достатню для виконання робіт на високому методичному та експериментальному рівні були затверджені теми дисертаційних робіт: аспіранта заочної форми навчання Нестерчук Тетяни Володимирівни «Міграція цитратних комплексів біологічно активних металів в природних гетерогенних системах» та аспіранта очної форми навчання Бреславського Артура Ярославовича «Цитратні комплекси біологічно активних металів, отриманих методами нанотехнологій». Науковий керівник – д.х.н., професор Максін Віктор Іванович.
Про практичне навчання студентів на агробіологічному факультеті доповів декан Забалуєв В.О. Доповідач акцентував увагу на вимоги виробників щодо доцільності проведення нерозривних виробничих практик, у зв’язку з чим існує проблема навчальних практик і удосконалення графіку практик. Забалуєв В.О. також наголосив, що в нинішніх умовах випусковим кафедрам необхідно мати зв'язок із базовими агропідприємствами та заключати з ним Договори про співпрацю.
       В обговоренні прийняли участь професори Танчик С.П., Бикін А.В., Балаєв А.Д., які відзначили важливість якісної практичної підготовки студентів. На жаль, сьогодні університетські НДГ не можуть бути сучасними базами для практичного навчання, тому важливу роль відіграють бази роботодавців.
        Декан Забалуєв В.О. довів про результати зимової екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання. Завідувачам кафедр було поставлено завдання провести глибокий аналіз успішності, активізувати роботу кураторів, щоб в майбутньому не допустити низький рівень знань та відрахування студентів.
Заступник декана Завгородній В.М. представив навчальні плани 2016/2017 рр. ОС «Бакалавр» спеціальностей «Садівництво і виноградарство» та «Агрономія». Для кожної із спеціальностей представлено дисципліни обов’язкові (всього 3630 год.), за вибором університету (900 год.) та студента (1500 год.). Для ОС «Бакалавр» визначені дисципліни за спеціалізаціями «Агрономія», «Агрохімія і ґрунтознавство», «Селекція і генетика с.-г. культур». Доповідач також представив дисципліни обов’язкові (всього 1350 год.), за вибором університету (330 год.) та студента (600 год.) для ОС «Магістр». За спеціальністю «Садівництво і виноградарство» визначені спеціалізації «Садівництво» та «Наукова та інноваційна робота у садівництві та виноградарстві»; за спеціальністю «Агрономія» - «Сучасні системи землеробства», «Органічне виробництво в агрономії», «Енергоощадні технології в рослинництві та кормовиробництві», «Виробництво та логістика продукції рослинництва», «Агрохімсервіс та управління якістю ґрунтів», «Використання біологічного різноманіття для створення сучасних сортів та гібридів, їх ідентифікація». Водночас серед запропонованих трьох варіантів наукової спеціалізації обрано «Менеджмент технології в агрономії».
      В обговоренні взяли участь професори Бикін А.В., Балаєв А.Д., Подпрятов Г.І., доцент Жемойда В.Л., які відзначили, що навчальні плани потребують узагальнення та уточнення, після чого можуть бути затверджені.
     Секретар науково-методичної комісії агробіологічного факультету доцент Бобер А.В. представив навчально-методичні розробки, які були подані науково-педагогічними працівниками. Після розгляду та обговорення ухвалили рекомендувати до видання навчально-методичні розробки в наступній редакції:
     1. Навчальний посібник «Методологія, методи і методика досліджень в агрономії» для виконання самостійних робіт студентами зі спеціальності 201 «Агрономія» у вищих навчальних закладах ІІІ–IV рівнів акредитації за освітнім ступенем «Бакалавр» під час вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень в агрономії» та «Статистичний аналіз результатів агрономічних досліджень», освітнім ступенем «Магістр» – дисциплін «Методи і організація досліджень в агрономії» і «Методи і організація досліджень з землеробства», а також для аспірантів – дисципліни «Методика дослідної справи». Автори: д. с-г. н., професор Манько Юрій Прокопович, д. с-г. н., доцент Цюк Олексій Анатолійович, к. с.-г. н., асистент Павлов Олександр Сергійович.
       2. Конспект лекцій до вивчення дисципліни «Агрохімія» для підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 202 – «Захист рослин» заочної форми навчання. Автор: к.с.-г.н., доцент Ященко Людмила Анатоліївна.
3. Методичні вказівки: «Генетика. Методичні вказівки до вивчення дисципліни і завдання для контрольних робіт для студентів-заочників спеціальності 201 – Агрономія». Автори: доценти Башкірова Н.В., Альохін В.І. та асистент Дмитренко Ю.М.
       4. Робочий зошит та методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни аналітична хімія для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності – 201 – «Агрономія». Автори: д.х.н., проф. Копілевич В.А., к.х.н., доц. Ущапівська Т.І., к.х.н., доц. Савченко Д.А.
        5. Робочий зошит для лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія» для студентів спеціальності – 162 «Біотехнологія та біоінженерія». Автори: д.х.н., проф. Копілевич В.А., к.х.н., доц. Ущапівська Т.І., к.х.н., доц. Прокопчук Н.М.
        6. Робочий зошит з неорганічної хімії «Workbook on Inorganic Chemistry» for bachelor students specialty – 162 «Biotechnology and Bioengineering». Автори: д.х.н., проф. Копілевич В.А., к.х.н., доц. Ущапівська Т.І., к.х.н., доц. Прокопчук Н.М.

Секретар вченої ради, к.с-г.н., доцент Бобось І.М.

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook