Збори трудового колективу гуманітарно-педагогічного факультету

5 лютого 2016 року

 4 лютого 2016 року відбулися збори трудового колективу гуманітарно- педагогічного факультету. На цьому заході кафедру англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей представили к.пед.н., доц. О. Іванова, к.пед.н., доц. Н. Яременко, к.філол.н., ст. викладач С. Поліщук, ст. викладач Л. Поліщук, к.філол.н., ст. викладач Ю. Дем’янова, асистент К. Якушко, асистент Н. Глуховська та ст. лаборант кафедри І. Тригуб.

Після виголошення деканом звіту про роботу факультету за 2015 рік та перспективи на поточний рік – першого питання порядку денного – відбулася жвава дискусія щодо досягнень колективу за звітний період, наявних проблем та шляхів їх вирішення. До обговорення долучилися завідувачі кафедр, викладачі та студенти.

Від кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей виступила к.філол.н., ст. викладач Ю. Дем’янова, яка висловила узагальнену думку кафедри підтримати й затвердити звіт д.філол.н., проф. В. Шинкарука й наголосила на тих досягненнях, що стосуються інноваційної діяльності факультету в напрямку розширення доступу, підвищення статусу та збільшення наукометричних показників «Наукового вісника НУБіП» серії «Філологічні науки» та «Педагогіка, психологія, філософія».

Викладач підкреслила важливість поставлених на 2016 рік завдань щодо заохочення членів факультету до публікації в міжнародних виданнях, які індексуються в авторитетних базах даних світового рівня, необхідності забезпечення оприлюднення показників публікаційної активності та показників цитованості праць науково-педагогічних працівників з метою забезпечення більшої об’єктивності оцінювання результативності їх наукової діяльності. Після затвердження зборами трудового колективу факультету звіту про роботу у 2015 році та схвалення перспективних завдань було обрано делегатів на конференцію трудового колективу університету. Кафедру англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей на цьому заході представлятимуть к.пед.н., доц. О. Іванова та к.філол.н., ст. викладач Ю. Дем’янова. 

Юлія Дем’янова
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook