На вченій раді прозвітували факультет аграрного менеджменту та навчально-дослідні господарства

23 грудня 2015 року

     23 грудня відбулося останнє в цьому році засідання вченої ради. Хоча офіційні звіти ще попереду, лейтмотив сьогоднішнього зібрання – підбиття підсумків діяльності за календарний рік і планування роботи на наступний. Про це і говорив ректор Станіслав Ніколаєнко у своєму традиційному вступному слові. Станіслав Миколайович зазначив, що ректорат ретельно протягом місяця займався стратегічними питаннями. Так, поки що вдалося не допустити передачі наших коледжів на місцеві бюджети, введення норми обмеження оплати праці науковцям пенсійного віку. 

     У грудні університет приймав президію Академії наук вищої освіти України. 14 грудня відбулася зустріч ректора із студентським самоврядуванням та старостами академічних груп. Це була чесна і принципова розмова з молоддю, за результатами якої вже вживаються відповідні заходи. Станіслав Ніколаєнко звернувся до керівників факультетів і інститутів з тим, щоб вони не переривали діалог зі студентством, бо частина питань, озвучених під час зустрічі, виникли саме через відсутність контактів. Протягом місяця в університеті серйозно працювали над удосконаленням навчально-методичного забезпечення. Після проведення атестації електронних навчальних курсів маємо сертифікованих вже 283, а це 17-18% до потреби. Таку роботу продовжуватимемо і надалі. Протягом звітного місяця працювала комісія з оцінки рівня знань викладачів з іноземної мови. Новими надходженнями – друкованими примірниками та їх електронними копіями – поповнилася наукова бібліотека. За грудень у спецрадах університету захищено 30 дисертацій, 4 з яких докторські. Не зупинялася і міжнародна діяльність. Продовжувалися також ремонтні роботи в навчальних корпусах і гуртожитках.

     Потому начальник відділу кадрів Микола Михайліченко представив претендентів на посади професорів та завідувачів кафедр. Вчена рада таємним голосуванням обрала завідувачами кафедр фінансівНадію Давиденко, банківської справиОлену Олійник, інтегрованого захисту та карантину рослинАнатолія Бабича, ентомології ім. проф. М.П.ДядечкаЯрослава Лікаря.
     З інформацією про структуру, навчально-педагогічну, виробничу базу та рішення колективу Рівненського державного аграрного коледжу про входження до складу НУБіП на правах відокремленого підрозділу виступив його директор Ярослав Корсун. Вчена рада одноголосно підтримала клопотання трудового колективу коледжу і доручила ректорату здійснити всі передбачені законодавством дії.

     Наступні два питання порядку денного були присвячені науковим доповідям. Спершу про інноваційні рішення та наукове обґрунтування регіональних інтегрованих систем управління природними пожежами в Україні доповів професор кафедри лісівництва Сергій Зібцев. Вплив припинення ведення сільського господарства на мільйонах гектарів, масовий відтік сільського населення, зменшення фінансування лісового господарства, пожежних служб, зміни клімату призвели до збільшення площ та кількості природних пожеж по всій Україні в десятки та сотні разів. У роки пожежних максимумів площа природних пожеж в Україні перевищує 200-250 тис. га. Неконтрольовані природні пожежі наносять прямі економічні збитки знижуючи родючість ґрунтів, знищуючі товарну деревину. Дим від пожеж негативно впливає на здоров’я мільйонів людей, забруднює територію України та сусідніх країн радіонуклідами.

     Довготермінові лісопірологічні наукові дослідження, впровадження інноваційних та інформаційних технологій, засоби боротьби з пожежами, освіта та тренування є єдиним шляхом уникнення зростання втрат для суспільства та економіки від природних пожеж. З цією метою у ННІ лісового і садово-паркового господарства була створена група науковців, в тому числі аспірантів, яка спеціалізується на проблемі природних пожеж та заклала численні експериментальні об’єкти в лісах України. В інституті функціонує перша та єдина в Україні науково-дослідна лабораторія лісової пірології, готується відкриття центр підготовки пожежних на базі Боярської ЛДС. Сергій Зібцев звернувся до вченої ради з проханням знайти можливість зберегти штатний кадровий потенціал лабораторії лісової пірології, яка у 2016 році може призупинити свою діяльність через відсутність фінансування.
     Проблема, піднята у доповіді, зацікавила членів вченої ради. Активну участь в обговоренні взяли директор ННЦ виховної роботи і соціального розвитку Віталій Коваленко, професор Іван Ковальчук та ін. Вони адресували доповідачеві запитання про причини виникнення пожеж, їхній вплив на хімічний склад повітря та, як практично попередити пожежі або ж, у разі виникнення, управляти ними. Крім відповідей на них, Сергій Зібцев ще й додав: відповідні рекомендації напрацьовані, розробки є, але, щоб впровадити все це, потрібен запит і згода іншої сторони.

     Увазі вченої ради була представлена ще одна наукова доповідь «Від цілей розвитку тисячоліття до сталого розвитку суспільства» професора Володимира Боголюбова. В основу заявленої теми він поклав цілі Кліматичного саміту, який відбувся 12 грудня у Парижі. Баченням на заявлену проблематику поділився професор Олег Мельник. Він поставив під сумнів практичне вирішення проблем через виконання зазначених цілей. За його словами, вони абсолютно не впливають на зміну клімату. Більше того, як свідчить історія, глобальне потепління закінчується глобальним похолоданням. Але якби то не було, підсумував Станіслав Ніколаєнко, кафедри разом із студентами мають розглянути можливість вивчення цієї проблеми в рамках відповідної дисципліни.

      Про навчально-виховну та наукову роботу факультету аграрного менеджменту в процесі реалізації Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива - 2020» на 2015 рік доповів декан Анатолій Остапчук. Колективом факультету протягом минулого року проведено значну роботу з удосконалення навчального процесу, його навчально-методичного, кадрового забезпечення, розвитку наукових досліджень, зміцнення матеріально-технічної бази, поліпшення якості підготовки фахівців, налагодження міжнародної співпраці.

     На кафедрах факультету функціонують 2 навчальні лабораторії, 1 проблемна (міжфакультетська), 3 навчально-наукові лабораторії та комп’ютерний клас. На залучені спонсорські кошти проведено капітальний ремонт в навчальних аудиторіях та облаштовано їх мультимедійним обладнанням. В лекційній аудиторії 233 встановлено мультимедійний проектор, а протягом зимових канікул буде проведено косметичний ремонт за рахунок спонсорської допомоги Індустріальної молочної компанії.

     У 2015 році науково-педагогічні працівники факультету захистили 5 кандидатських дисертації. В аспірантурі та докторантурі навчаються відповідно 34 та 2 здобувачі.
     Факультет започаткував співпрацю із Словацьким аграрним університетом (м. Нітра, Словаччина) щодо розробки моделі навчання студентів факультету аграрного менеджменту з можливістю отримання подвійних дипломів за програмами «Agrarian Marketing and Trade» та «Business Economics». Відновлена робота щодо підготовки моделі навчання для студентів факультету аграрного менеджменту з можливістю отримання подвійних дипломів за програмою «Management, Economics and Consumer Studies» в Університеті Вагенінген (Нідерланди).

     Ректор Станіслав Ніколаєнко поцікавився попитом серед абітурієнтів на спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Анатолій Остапчук зазначив, що конкурс невеликий, тому є необхідність у проведенні активної рекламної та профорієнтаційної роботи. Друге запитання стосувалося проведення та врахування в роботі соціологічних опитувань серед студентів факультету. Декан запевнив у тому, що керівництво факультету дослухатиметься до думки студентів, проте наразі таких зрізів деканат не робив.
     Звертаючись до всіх керівників структурних підрозділів, Станіслав Ніколаєнко зауважив, що у звітах слід акцентувати на виконанні завдань, поставлених на нарадах завідувачів кафедрами, лабораторіями, засіданнях вченої ради і ректорату.

     Декан факультету ветеринарної медицини Микола Цвіліховський звернув увагу на те, що факультету аграрного менеджменту слід підсилити викладацький склад шляхом захистів дисертацій. Варто залучати більшу кількість вступників на підготовчі курси, контрактне навчання. Начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко закцентував увагу на тому, що факультет на сьогодні має лише одну держбюджетну наукову тематику, фінансування якої спливає у 2016-му. І попри це, в цьому році колектив спромігся подати на конкурс лише один науковий проект. Не краща ситуація і з наповненням спецфонду, який має нульові показники. А ефективність підготовки наукових кадрів (вчасний захист аспірантів) факультету протягом 2012-2014 років знаходиться на рівні 23%. Ще один пріоритетний напрям роботи для колективу підрозділу, на думку Володимира Отченашка, – публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз. У свою чергу, начальник навчального відділу Оксана Зазимко представила результати соціологічного опитування студентів факультету. Серед основних проблем, про які йшлося, - незадоволеність практичним навчанням, матеріальною базою та професійним рівнем викладачів. Оксана Зазимко відмітила і позитивне. Зокрема, всі кафедри факультету, а їх налічується чотири, повністю виконали наказ ректора про розміщення на сайтах навчальних програм дисциплін. І в цілому інтернет сторінки кафедр і факультету постійно оновлюються. Непогано йде робота по створенню і наповненню електронних навчальних курсів.

     Найближчим часом відбудеться засідання вченої ради факультету, на якому будуть обговорені тези звіту, а також затверджений план подолання недоліків.

     Результати фінансово-виробничої діяльності навчально-дослідних господарств представив начальник відділу інноваційної діяльності та трансферу технологій Василь Туринський. Зокрема, у порівнянні з 2014 роком на 60% збільшилося валове виробництва зерна, наполовину – виробництво валової продукції з розрахунку на 1 працівника. У господарствах вирощено 2000 тонн зерна еліти та супереліти, що дозволяє повністю забезпечити насінням майбутні посіви. На 68% зросла урожайність ячменю та на 59% соняшнику. Через цьогорічну посуху не вдалося виконати плани з вирощування сої та кукурудзи.
      Далі мова йшла про кожне господарство окремо. Так, удвічі збільшила свої фінансові показники Боярська лісова дослідна станція. Завдяки злагодженій роботі і доброму врожаю, майже повністю ліквідована заборгованість у «Великоснітинському НДГ ім. О. Музиченка» та НДГ «Ворзель», накопичена у попередні кілька років. На майже мільйон гривень господарства придбали і відремонтували сільськогосподарську техніку.

     Разом з тим, критичними є питання законодавчого врегулювання діяльності навчально-дослідних господарств – вони не є сільгоспвиробниками і не користуються відповідними пільгами щодо оподаткування і кредитування, сплачують на загальних підставах ПДВ.
     Співдоповідачами виступили директори Боярської лісової дослідної станції Анатолій Карпук та навчально-дослідного господарства «Великоснітинське ім. О. Музиченка» Микола Журавель, які коротко проінформували про результати роботи своїх колективів.

 

     Проректор Вадим Ткачук наголосив на необхідності створення програми виходу господарств із фінансової кризи, виплати боргів. До того ж вони мають бути самоокупними і не залучати інвесторів.
     Ректор Станіслав Ніколаєнко визначив головне завдання на наступний рік – перехід від чисто виробничої діяльності до інноваційної. На виробничі практики до господарств потрібно залучити студентів усіх спеціальностей, створити загони, кооперативи, стартапи, де знайдуть своє місце майбутні інженери, агрономи, менеджери, економісти, юристи, землевпорядники та інші. Але для цього слід створити належні умови.

     Вчена рада доручила проректору Вадиму Ткачуку спільно з директорами розробити і запровадити оптимальну штатну структуру НДГ та систему стимулювання оплати праці. Господарства спільно із студентськими загонами мають вирощувати овочі та фрукти. Відділу інноваційної діяльності разом з навчальною та науково-дослідною частинами і факультетом тваринництва та водних біоресурсів доручено вивчити питання будівництва високотехнологічних навчальних ферм з виробництва та переробки продукції тваринництва.

     Традиційно таємним голосуванням вчена рада присвоїла вчені звання доцента та професора нашим колегам, рекомендувала до друку монографії. Також за рекомендацією навчально-методичної ради були затверджені склади екзаменаційних комісій базового закладу та його відокремлених підрозділів, акредитаційні, ліцензійні справи, схвалені до друку підручники і навчальні посібники.
     Вчена рада дала дозвіл на створення відділу регіональної роботи, дистанційного та заочного навчання, який очолив Олег Єресько, і затвердила звіт про роботу приймальної комісії у 2015 році.
 

     Завершилося засідання урочистим привітанням колективів кафедри культурології з прийдешніми Новим роком та Різдвом Христовим.

Ольга Наконечна,
Денис Рудень

 


Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook