Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

8 грудня 2015 року
ХНТУСГ ім П.Василенка, м.Харків
Повідомляємо, що згідно з наказом Міністерства освіти і науки України “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році” 13. 10. 2015 року № 1079 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка призначено базовим навчальним закладом із проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із напрямку “Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва”.
Запрошуємо Вас прийняти участь у конкурсі, якій включає наступні напрями досліджень:
- Дослідження технологічних процесів, а також фізико-механічних властивостей робочих середовищ з метою вибору принципу дії, розроблення конструкції, обґрунтування параметрів і режимів роботи робочих органів сільськогосподарських та меліоративних машин і обладнання, а також засобів переробки та зберігання сільськогосподарської сировини, утилізації відходів.
- Теорія, методи аналізу та синтезу структурних і кінематичних схем, конструктивних, динамічних і енергетичних параметрів, режимів роботи й навантажень сільськогосподарських машин та обладнання.
- Методи моделювання, прогнозування, оптимізації та розрахунків виробничих процесів, конструкцій машин і обладнання, їх комплексів і систем стосовно різних умов функціонування.
- Методи контролю та системи керування робочими процесами агрегатів і приводами сільськогосподарських машин та обладнання з метою забезпечення їх ефективної й надійної роботи.
- Розроблення методів прогнозування, зміни технічних параметрів, підвищення ефективності експлуатації та надійності сільськогосподарських машин і обладнання.
- Дослідження закономірностей виникнення відмов машин і обладнання, розроблення заходів їх попередження або усунення, у тому числі й шляхом ефективного використання прогресивних матеріалів, технологій і оснащення для зміцнення, відновлення та ремонту.
- Розроблення методів і засобів випробування та оцінки працездатності сільськогосподарських машин і обладнання, обґрунтування експлуатаційно-технологічних і сертифікаційних вимог, формування екологічно безпечних систем і засобів механізації сільськогосподарського виробництва.
- Розроблення методів, технологій і технічних засобів діагностування, технічного обслуговування, відновлення та ремонту вузлів і агрегатів машин.
- Розроблення науково обґрунтованих систем і нормативів технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарських машин і обладнання, функціональна оптимізація сервісних підприємств.
Наукові роботи, оформлені згідно з Положенням про Конкурс , просимо направити до 26 січня 2016 (за поштовим штемпелем) на адресу університету:
 
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
 
Голові конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку “Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва”,
проректору з наукової роботи Войтову Віктору Анатолійовичу
 
 
вул. Артема 44, м. Харків, 61002
 
Телефони для довідок
Голова комісії:
(057) 700-38-98 – Войтов Віктор Анатолійович, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи
 
Заступники голови:
(057) 732-79-22 – Науменко Олександр Артемович, к.т.н., професор, директор ННІ Технічного сервісу
(057) 732-75-33 – Харченко Сергій Олександрович, к.т.н., доцент, директор ННІ Механотроніки і систем менеджменту
 
Відповідальний секретар конкурсної комісії:
(066) 126-42-84 – Калюжний Олексій Борисович, к.т.н., доцент
 
Заступник декана з наукової роботи МТФ Іван Роговський
 
 

 

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook