Засідання навчально-методичної ради НУБіП України

21 грудня 2015, 15:00
Корпус № 10, наукова бібліотека

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання навчально-методичної ради НУБіП України,
яке відбудеться 21 грудня 2015 р.
о 1500 в науковій бібліотеці навчального корпусу №10 

1. Розгляд пропозицій до затвердження голів Екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ступенем магістра, бакалавра, спеціаліста в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на 2016 р. (доповідач – начальник навчального відділу Зазимко О.В.).

2. Розгляд пропозицій до затвердження голів Екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ступенем бакалавра, спеціаліста, молодшого спеціаліста у відокремлених підрозділах Національного університету біоресурсів і природокористування України на 2016 р. (доповідач – заступник начальника навчального відділу ЄреськоО.В.).

3. Розгляд акредитаційних справ ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» за спеціальностями 6.030504 «Економіка підприємства», 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи агропромислового виробництва», 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» та «Спеціаліст» 7.03050401 «Економіка підприємства» (за видами економічної діяльності), 7.10010203 «Механізація сільського господарства», 7.10010203 «Механізація сільського господарства» (доповідач – заступник директора з навчальної роботи Костенко Т.В.).

4. Розгляд акредитаційних справ ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж» підготовки фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси та кредит» (доповідач – заступник директора з навчальної роботи Костенко Т.В.).

5. Про введення в дію «Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників національного університету біоресурсів і природокористування України у провідних підприємствах, організаціях і установах України» (доповідає – начальник навчально-методичного відділу Кліх Л.В.).

6. Підтримання клопотання щодо надання рекомендації вченої ради НУБіП України до друку навчальній літератури (доповідач – секретар ради Касаткін Д.Ю.).
     На розгляд навчально-методичної ради університету для підтримання клопотання щодо надання рекомендації вченої ради НУБіП України до друку навчальній літератури подано рукописи та необхідні супровідні документи навчальних книг, які відповідають навчальним планам та робочим програмам дисциплін.

     Підручники:
1) підручник «Біотехнологія. Частина І. Сільскогосподарська біотехнологія» (автори – к.б.н., доцент Кляченко О.Л., д.б.н., проф. Мельничук М.Д., к.б.н., доцент Коломієць Ю.В., к.с.-г.н., доцент Антіпов І.О.);
2) підручник «Фізика» (автори – д.б.н., професор Посудін Ю.І.).

     Навчальні посібники:
1) навчальний посібник «Біотехнологія. Практикум. Частина І. Сільськогосподарська біотехнологія» (автори – к.б.н., доцент Кляченко О.Л., д.б.н., проф. Мельничук М.Д., к.б.н., доцент Коломієць Ю.В., к.с.-г.н., доцент Антіпов І.О.);
2) навчальний посібник «Основи технічної експлуатації електрообладнання і систем автоматизації» (автори – к.т.н., професор Лут М.Т., к.ф.-м.н., доцент Батечко Н.Г., к.т.н., доцент Брагіда М.В.);
3) навчальний посібник «Ґрунтознавство з основами агрохімії» (автори – к.с.-г.н., доцент Бережняк М.Ф., к.с.-г.н., доцент Пасічник Н.А.);
4) навчальний посібник «Дослідження операцій» (автори – к.е.н., доцент Галаєва Л.В., старший викладач Рогоза Н.А., старший викладач Шульга Н.Г.); 
5) навчальний посібник «Гігієна первинної переробки тварин і продуктів забою» (автори д.вет.н., професор Якубчак О.М., к.вет.н., доцент Тютюн А.І., к.вет.н., доцент Таран Т.В, к.вет.н., доцент Джміль В.І.);
6) навчальний посібник «Гігієна виробництва м’ясних продуктів» (автори – д.вет.н., професор Якубчак О.М., к.вет.н., доцент Таран Т.В.);
7) навчальний посібник «Основи теорії еволюції. Еволюція гідробіонтів» (автор – д.с.-г.н., професор Вовк Н.І.); 
8) навчальний посібник «Розведення тварин. Терміни та визначення понять. Частина І» (автор – к.с.-г.н., доцент Осадча Ю.В.); 
9) навчальний посібник «Тлумачник з понять і термінів з ветеринарної санітарії та гігієни» (автори – д.вет.н., професор Засєкін Д.А., к.вет.н., доцент Кос’янчук Н.І., к.вет.н., доцент Соломон В.В., к.вет.н., старший викладач Кучерук М.Д.);
10) навчальний посібник «Основи кооперації» (автори – д.е.н., професор Горьовий В.П., асистент Петер М.В.);
11) навчальний посібник «Комп’ютери та комп’ютерні технології» (автори – д.т.н., професор Лисенко В.П., к.т.н., старший викладач Кіктєв М.О., к.т.н., старший викладач Комарчук Д.С., к.т.н., доцент Вдовін Р.М.);
12) навчальний посібник «Електричні машини. Збірник задач» (автори – д.т.н., доцент Жильцов А.В., к.т.н., доцент Мірських Г.О., асистент Васюк В.В., асистент Мархонь М.В.);
13) навчальний посібник «Технічне діагностування електрообладнання сільськогосподарського виробництва» (автори – д.т.н., доцент Жильцов А.В., асистент Васюк В.В., к.т.н., професор Щепотьєв О.І.);
14) навчальний посібник «Електротехніка» (частина 1, частина 2) (автори – д.т.н., доцент Жильцов А.В., к.т.н., доцент Коробський В.В., к.т.н., доцент Мрачковський А.М.);
15) навчальний посібник «Теоретичні основи електротехніки. Т1, Т2, Т3» (автори – д.т.н., професор Василенко В.В., д.т.н., доцент Жильцов А.В., старший викладач Сорокін Д.С., к.т.н., старший викладач Павлюк А.В.);
16) навчальний посібник «Цивільний захист» (автори – к.с.-г.н., доцент Кудрявицька А.М., к.с.-г.н., доцент Ракоїд О.О.); 
17) навчальний посібник «Стратегія сталого розвитку» (англійською мовою) (автор – к.с.-г.н., доцент Ракоїд О.О.); 
18) навчальний посібник «Регулювання біржового ринку» (автор – к.е.н., доцент Стасіневич С.А.); 
19) навчальний посібник «Економіка навколишнього середовища» (англійською мовою), (автори – д.е.н., професор Рогач С.М., к.е.н., доцент Куцеконь Л.О.);
20) навчальний посібник «Соціально-економічний розвиток сільських територій» (автори – д.е.н., професор Терещенко В.К., к.е.н., доцент Ткачук В.А., к.е.н., доцент Морозюк Н.В.);
21) навчальний посібник «Податкова політика» (автор – к.е.н., доцент Кириченко А.В.);
22) навчальний посібник «Аналітична хімія» (для напряму «Захист рослин») (автори – д.хім.н., професор Копілевич В.А., к.хім.н., доцент Панчук Т.К., к.хім.н., доцент Савченко Д.А., к.хім.н., доцент Войтенко Л.В., к.хім.н., доцент Абарбарчук Л.М.);
23) навчальний посібник «Аналітична хімія» (для напрямів «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування» та «Біотехнологія») (автори – д.хім.н., професор Копілевич В.А., к.хім.н., доцент Ущапівська Т.І., к.хім.н., доцент Панчук Т.К., доцент Войтенко Л.В.);

24) навчальний посібник «Аналітична хімія» (для напряму «Агрономія») (автори - д.хім.н., професор Копілевич В.А., к.хім.н., доцент Савченко Д.А., к.хім.н., доцент Абарбарчук Л.М., к.хім.н., доцент Ущапівська Т.І., к.хім.н., доцент Прокопчук Н.М.);

25) навчальний посібник «Аквакультура штучних водойм. Частина 1. Ставова аквакультура» (автор – к.б.н., доцент Андрющенко А.І.);
26) навчальний посібник «Стратегічне управління інноваційним розвитком» (автор – д.е.н., професор Витвицька О.Д.);
27) навчальний посібник «Менеджмент: теорія та практика» (автори – д.е.н., професор Витвицька О.Д., к.е.н., доцент Скрипниченко В.А.);
28) навчальний посібник «Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в умовах інноваційного розвитку» (автори – д.е.н., професор Витвицька О.Д., к.е.н., професор Кулаєць М.М., к.е.н., доцент Скрипниченко В.А., д.пед.н., професор Демешкант Н.А., к.псих.н., доцент Омельченко Л.М.);

29) навчальний посібник «Політологія» (автор – к.філос.н., доцент Калуга В.Ф.).
     Довідники:
1) тематичний довідник «Економіка природокористування» (автори – д.е.н., професор Рогач С.М., к.е.н., доцент Гуцул Т.А., к.е.н., доцент Сулима Н.М.).

7. Різне.


С. Кваша,
голова навчально-методичної ради

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook