Мазуркевичу Анатолію Йосиповичу – 75 років

18 вересня 2015, 12:59
Факультет ветеринарної медицини

Сьогодні, 18 вересня 2015 року, виповнюється 75 років з дня народження доктору ветеринарних наук, професору кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин, члену-кореспонденту НААН, Заслуженому діячу науки і техніки України Мазуркевичу Анатолію Йосиповичу.
Мазуркевич А.Й. з 1971 року займається науково-педагогічною діяльністю.
Після закінчення ветеринарного відділення Новочорторийського технікуму (1954-1958 рр.) працював ветеринарним фельдшером в колгоспах ім. Сталіна (1958-1960 рр.) та «Новий шлях» (1960-1961 рр.) Попельнянського району, що на Житомирщині. З 1961 по 1966 рр. навчався на ветеринарному факультеті Української сільськогосподарської академії, який закінчив з відзнакою та отримав фах лікаря ветеринарної медицини. Працював на посаді ветеринарного лікаря-терапевта станції по боротьбі з хворобами тварин Кагарлицького р-ну Київської області (1966-1968 рр.).
Навчався в аспірантурі (1968-1971 рр.) при кафедрі фармакології і паразитології УСГА. Успішно захистив дисертацію (1972 р.) та отримав науковий ступінь кандидата ветеринарних наук.
Асистент (1971-1977 рр.), старший викладач (1977-1978 рр.), доцент (1978-1993 рр.), старший науковий співробітник (1988-1991 рр.), доцент (1991-1993 рр.) кафедри фармакології і патофізіології Української сільськогосподарської академії.
У 1993 р. захистив докторську дисертацію та отримав вчене звання професора.
Очолював кафедру фармакології і патофізіології, а згодом – новостворену кафедру нормальної і патологічної фізіології. За сумісництвом працював на посаді заступника декана.
Декан факультету ветеринарної медицини: 1984-1988 рр. та 1994-2000 рр. На посаді декана факультету ветеринарної медицини Мазуркевич А.Й. проводив глибокі дослідження і впровадження в організацію освітньо-виховного процесу актуальних питань вищої школи. За його безпосередньою участю створена навчальна, методична, матеріальна, клінічна та комп’ютерна база для підготовки і перепідготовки спеціалістів ветеринарного профілю, розроблена освітньо-професійна програма спеціальності «Ветеринарна медицина», навчальні плани і типові програми для ветеринарних факультетів вищих аграрних закладів освіти України, два Державних Стандарти вищої освіти із спеціальності «Ветеринарна медицина», проведено ряд заходів з реформування ветеринарної освіти України з метою інтеграції її в світову освітянську систему.
У 2001-2008 рр. – академік-секретар відділення ветеринарної медицини УААН та за сумісництвом – професор кафедри нормальної та патологічної фізіології НАУ. Діяльність Мазуркевича А.Й. на посаді академіка-секретаря УААН була спрямована на консолідацію зусиль наукових колективів Інститутів УААН, підпорядкованих Відділенню, а також наукових підрозділів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, Державних науково-контрольних інститутів МінАП України на здійснення наукової діяльності.
З 2008 р. по 2010 р. – директор НДІ здоров’я тварин та, а 2010-2011 рр. – проректор з наукової роботи та, за сумісництвом – професор кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин НУБіП України. З 2012 р. і по цей час – професор кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин НУБіП України. Саме на цих посадах Мазуркевич А.Й., разом із вченими ННІ ВМЯБПТ, розробив і втілив в життя програму перебудови діяльності наукових підрозділів інституту, спрямовану на підвищення актуальності наукових досліджень та ефективності фундаментальних і прикладних наукових розробок, на залучення вітчизняних і зарубіжних інвестицій.
Член-кореспондент Національної академії аграрних наук України (1995 р.). Має загальний стаж роботи 56 років, у т.ч. – науково-педагогічний стаж – 42 роки.
Мазуркевич А.Й. – провідний вчений в галузі експериментальної патології. Його роботи мають фундаментальний характер і спрямовані на вивчення реактивності організму тварин у відповідь на вплив фізичних, хімічних та біологічних чинників довкілля, виявлення біологічної активності стовбурових клітин залежно від їх видової приналежності, способів отримання, культивування та застосування у ветеринарній медицині, особливостей взаємовідношень трансплантованих стовбурових клітин з організмом тварин-реципієнтів.
Мазуркевич А.Й. автор більше 280 друкованих праць, у т.ч. 15 підручників, навчальних посібників та монографій, серед яких зокрема підручник «Патофізіологія тварин», два видання «Практикуму з патологічної фізіології сільськогосподарських тварин», «Практикум з фізіології сільськогосподарських тварин», монографія «Болезни собак и кошек», атлас-монографія «Пухлини дрібних свійських тварин: клініка, діагностика, лікування», монографія «Продукти біотрансформації нітратів та сечовини у тваринному організмі (за даними ангіостомії, біопсії)», підручник «Патофізіологія та патологічна анатомія тварин».  Мазуркевич А.Й. є співавтором Закону України «Про ветеринарну медицину», Державного стандарту вищої освіти з напряму «Ветеринарна медицина», ряду рекомендацій науково-методичного та науково-практичного змісту. Має понад 20 патентів та авторських свідоцтв, є співавтором 3 нових лікарських препаратів, зареєстрованих в Україні.
Підготовив 6 докторів та 15 кандидатів ветеринарних наук. В цей час здійснює підготовку 2 докторантів, 6 аспірантів та 2 пошукувачів.
Мазуркевич А.Й. бере активну участь в громадській діяльності. Він є головою Всеукраїнського товариства ветеринарних патологів, членом експертної ради Комітету України з державних премій, міжгалузевої ради НАН України з питань аграрного сектору; членом науково-технічної ради МінАП України, науково-методичної ради Держдепартаменту ветеринарної медицини, Міжвідомчої комісії з біоетики та біобезпеки. Член 2 спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій (НУБіП України), член Вченої ради ННІ ВМЯБП АПК НУБіП України, член редакційної ради журналу «Ветеринарна медицина України», редколегії наукового збірника «Вісник аграрної науки», міжвідомчих наукових збірників «Ветеринарна медицина», «Біологія тварин»; тривалий час був членом експертної ради ВАК України, членом колегій: Державного департаменту ветеринарної медицини при МінАП України та Управлінні ветеринарної медицини Київської міської держадміністрації, член Надзвичайних протиепізоотичних комісій: при Кабінеті Міністрів України та при Київській міській держадміністрації.
Працюючи на посаді професора кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин НУБіП України, Мазуркевич А.Й. виконує великий обсяг науково-методичної роботи з проблем вищої школи: науковий керівник проблемної лабораторії фізіології та експериментальної патології тварин із щорічним фінансуванням біля 300 тис. грн. Під його керівництвом розроблені комп’ютерні навчальні та контролюючі програми, навчальні відеофільми з патофізіології та інші методичні матеріали, які використовуються в підготовці бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів, в підвищенні кваліфікації викладачів факультетів ветеринарної медицини з технікумів.

За доброту та щирість Анатолія Йосиповича знають, люблять та поважають не лише в Україні, а й за кордоном. Тому цей день Анатолій Йосипович зустрічав веселий, усміхнений та бадьорий, адже знав, що його будуть вітати найрідніші йому люди: родина, колектив кафедри, керівництво університету та всі, хто його знає.

 


Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)