Нові надходження за 2015 рік

3 вересня 2015 року

                  Нові надходження навчально-методичної літератури до бібліотеки
     Одне з основних завдань будь-якої бібліотеки – це комплектування бібліотечного фонду сучасними навчально-методичними виданнями для забезпечення навчально-виховного процесу університету.
      Наукова бібліотека НУБіП України щорічно здійснює закупівлю нових підручників і посібників згідно заявок, що надходять від кафедр.
Тож, у 2015 р. бібліотечний фонд теж поповнився сучасними виданнями.
     Пропонуємо до Вашої уваги перелік цих видань, який періодично буде поповнюватись в залежності від їх надходжень до бібліотеки.
Відомості про кількість примірників і місце їх зберігання можна переглянути в електронному каталозі бібліотеки.
 

  Лікарські рослини: технологія вирощування та використання : підручник для студентів ВНЗ, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки "Агрономія" та "Ветеринарна медицина" / В. Г. Біленко [та ін.] ; за ред. Б. Є. Якубенка ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Житомир : Рута, 2015. - 600 с. - ISBN 978-617-581-252-5 : 250.00 грн.

У підручнику подано стислу історію лікарського рослинництва, органогенез лікарських рослин, морфологію насіння і підготовку його до сівби. Охарактеризовано фізіологічно активні речовини, що виробляють рослини. Розглянуто методику заготівлі лікарської рослинної сировини та виготовлення з неї лікарських форм.
Висвітлено агротехніку 123 основних видів (із них 14 досі не культивували в Україні у виробничих умовах). Наведено їхню стислу ботанічну характеристику, місця зростання у природних умовах, хімічний склад, побічну дію і використання лікарських рослин у медичній та ветеринарній практиці. Дано також морфологічну характеристику або лише згадано 81 близький вид лікарських рослин вітчизняної та зарубіжної флори.
Приділено увагу отруйним рослинам і охороні лікарських рослин.
Для студентів і викладачів вищих аграрних та фармацевтичних навчальних закладів. Стане в нагоді й студентам вищих медичних і учням фармацевтичних відділень середніх навчальних закладів, а також учням середніх спеціальних аграрних закладів освіти, виробничникам, широкому колу аматорів, які займаються вирощуванням лікарських рослин.

 

  Афтанділянц Є.Г., Зазимко О.В., Лопатько К.Г.
     Наноматеріалознавство
: Підручник / Є.Г. Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г. Лопатько. – Херсон : ОЛДІ – ПЛЮС, 2015. – 550 с. – ISBN 978-966-289-067-9 : 180.00 грн.

Підручник «Наноматеріалознавство» написаний для студентів технічних та технологічних напрямів підготовка та спеціальностей вищих навчальних закладів України ІІІ-ІУ рівнів акредитації.
Наведені закономірності формування нанооб’єктів у газі, рідині та твердій фазі. Представлені хімічні (осадження солей з наступним відновленням, термічне розкладення, золь-гель-технологія, синтез нанодисперсій на основі органічних водорозчинних рідин, плазмохімічний синтез, плазменно-активоване хімічне газофазне осадження) та фізичні (випаровування та конденсація, механічне розмелювання, детонаційний (вибуховий) синтез, ерозійно-вибухове та електроіскрове диспергування металів) методи отримання наноматеріалів.
Розглянуто будову та дефекти металів і сплавів у нанорозмірному стані, діаграми стану подвійних наносистем, процеси формування структури металевих нанооб’єктів та їх сполук.
Наведено класифікацію та механічні властивості нанооб’ектів та наноматеріалів. Надано ефективність застосування нанооб’єктів та наноматеріалів у агропромисловому комплексі, машинобудуванні, енергетиці, металургії, будівництві та медицині.
Показані екологічні аспекти застосування нанооб’єктів та наноматеріалів.

 

  Недосєков, Віталій Володимирович.
   Транскордонні хвороби тварин з основами стемпінг-ауту
: навчальний посібник для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації з спеціальності "Ветеринарна медицина (за видами)" / В. В. Недосєков, В. В. Мельник, В. В. Макаров ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Херсон : Вид-во Грінь Д.С., 2015. - 336 с. - ISBN 978-617-7243-73-0 : 200.00 грн.

Навчальний посібник присвячений найбільш актуальним на даний час темам - Списку МЕБ, транскордонним хворобам, епізоотологічним, економічним і технічним даним щодо найважливіших інфекцій та основному способу боротьби з ними – стемпінг-ауту. Особливу увагу приділено численним ілюстраціям клініки та патології.
Знання у цій галузі особливо необхідні студентам у зв'язку з незворотними процесами всебічної гармонізації вітчизняної освітньої і професійної діяльності згідно міжнародних вимог, стандартів, традицій (Болонська Конвенція, СОТ, МЕБ та ін.). Він буде цікавим також аспірантам та здобувачам ветеринарного профілю, слухачам ФПК, фахівцям, які цікавляться питаннями інфекційної патології та епізоотології.

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook