Захист дисертації Ніколенко Анни В’ячеславівни на тему: «Борошниста роса у посівах цукрових буряків та шляхи обмеження її шкідливості в Центральному Лісостепу України»

18 вересня 2015, 12:00
вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1, кімната 97

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.02
відбудеться прилюдний захист дисертації Ніколенко Анни В’ячеславівни
на тему: «
Борошниста роса у посівах цукрових буряків та шляхи обмеження
її шкідливості в Центральному Лісостепу України
»,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
зі спеціальності 06.01.11 «Фітопатологія».

 

Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Саблук Василь Трохимович, завідувач відділу фітопатології і ентомології Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

 

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Ковалишина Ганна Миколаївна, професор кафедри селекції і генетики Національного університету біоресурсів і природокористування України

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Афанасьєва Оксана Геннадіївна, старший науковий співробітник лабораторії імунітету сільськогосподарських рослин до хвороб Інституту захисту рослин НААН

 

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)