Комісія перевірила стан виконання дослідів на полях навчально-дослідних господарств

17 червня 2015 року

     16 червня 2015 р. по НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого природокористування, ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» та ВП НУБіП України «Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В.Музиченка» комісією у складі: Туринський В.М., начальник відділу інноваційної діяльності та трансферу технологій, д.с.-г.н. голова комісії; Коломієць Ю.В., доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття, к.б.н. секретар; Булигін С.Ю., директор НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого природокористування, д.с.-г.н.; Чумаченко І.П., директор НДІ технологій та якості продукції тваринництва, к.с.-г.н.; Василишин Р.Д., директор НДІ лісівництва та декоративного садівництва, д.с.-г.н.; Ковальчук І.П., заступник декана факультету землевпорядкування з наукової роботи, д.г.н.; Отченашко В.В., начальник науково-дослідної частини, д.с.-г.н.; Шевченко Н.Ю., начальник відділу науково-технічної інформації, к.е.н.; Мацейко Л.M., провідний науковий співробітник НДЧ, к.с.-г.н.; Поздняков І.О., головний метролог науково-організаційного відділу НДЧ, була проведена перевірка стану виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок Державного бюджету. До роботи комісії активно долучився перший проректор Ібатуллін І.І.

   

До перевірки були представлені результати науково-дослідної роботи за І півріччя 2015 р.:

  • кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна, які спрямовані на управління родючістю лучно-чорноземного ґрунту та продуктивністю польової сівозміни у Правобережному Лісостепу України;
  • кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського, які зосереджені на створенні оригінальних генотипів пшениці ярої, тритикале, кукурудзи, люцерни посівної, квасолі, адаптованих до змін навколишнього середовища; вивченні впливу елементів хімічного захисту на посівні та врожайні властивості насіння с.-г. культур; створенні вихідного матеріалу олійних культур класичними методами та методами біотехнологій. Представлено результати наукових досліджень, які присвячені вивченню генетичних ознак та характеру їх успадкування у гібридних популяцій при створенні сучасних конкурентноспроможних сортів пшениць ярих і тритикале;
  • кафедри кормовиробницва, меліорації і метеорології, які направлені на наукове обґрунтування та розробку агротехнічних заходів щодо підвищення насіннєвої продуктивності багаторічних трав та урожайності зеленої маси кормових культур в основних і проміжних посівах в умовах Лісостепу України;
  • кафедри рослинництва, які спрямовані на наукове обґрунтування та практичну реалізацію біоресурсного потенціалу польових культур за зниження впливу стресових чинників довкілля; удосконалення технології вирощування проса на чорноземах типових Правобережного Лісостепу України;
  • кафедри землеробства та гербології, які зосереджені на розробленні системи захисту посівів від бур’янів за умов органічного землеробства у Лісостепу України; впровадженні технології No-till в Україні;
  • саду нетрадиційних культур, які присвячені інтродукції, селекції та розробці технологій мікроклонального розмноження нетрадиційних плодових і декоративних культур в умовах Лісостепу України.

     Представлено результати наукових досліджень на фітоділянці, які прсвячені дослідженню ролі грунтових, аерогенних і внутріклітинних патогенів в етіології хвороб сільськогосподарських культур.

     За результатами перевірки комісією були зроблені висновки, висловлені зауваження та побажання, щодо можливостей запропонованих технологій збільшувати врожайність зернових, технічних культур; виведення сортів нашої селекції, які були б конкурентноспроможними з зарубіжними сортами; підтримати фінансово сад нетрадиційних культур, який налічує 260 цінних екземплярів; особлива увага була зосереджена на валовому зборі врожаю з дослідних ділянок, який заздалегідь прогнозований виконавцями НДР.

Булигін С.Ю.,
директор НДІ рослинництва, ґрунтознавства,
біотехнологій та сталого природокористування

 


Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook