Нові виклики підготовки фахівців з обліку і аудиту за міжнародними стандартами

4 червня 2015 року
Київський національний торговельно-економічний університет

29 травня на базі Київського національного торговельно-економічного університету відбувся Всеукраїнських круглий стіл «Підготовка фахівців з обліку і аудиту згідно з міжнародними та національними стандартами совіти та вимогами працедавців». На заході були присутні начальник відділу університетської освіти департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України А. В. Рибалко, заступник директора департаменту розвитку трудового потенціалу та корпоративної соціальної відповідальності Федерації роботодавців України А. А. Гармаш, виконавчий директор Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України В. Г. Легка, голова представництва АССА в Україні та країнах Прибалтики і Кавказу Н. І. Вовчук, член Наглядової ради з питань оціночної діяльності при Фонді державного майна України, член Президії ВГО «Асоціація фахівців оцінки» В. В. Дзюбко, представники роботодавців та вищих навчальних закладів. Наш університет представляла в. о. завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Тетяна Григорівна КАМІНСЬКА. Для обговорення були винесені питання розвитку професійної компетенції фахівців з обліку і аудиту в умовах інтеграції України в європейський освітній простір; сучасних потреб інформаційно-аналітичного забезпечення управління підприємством; соціальної відповідальності в програмах підготовки фахівців з обліку і аудиту; розвитку наукових досліджень в процесі підготовки фахівців з обліку і аудиту.

 

Було визначено, що до невирішених проблем вищої освіти в Україні слід віднести зменшення довіри суспільства до національної освіти, спрямованості на здобуття вищої освіти в країнах Європи; питання нормативного регулювання практичної підготовки в процесі здобуття освітнього ступеня «бакалавр» та освітньо-наукового ступеня «магістр»; відсутність механізму регулювання виконання наукових досліджень на замовлення підприємств та їх впровадження в господарську діяльність; відсутність чіткої узгодженості між кваліфікаційними вимогами до фахівців та набуттям компетенції в процесі здобуття вищої освіти; проблеми контролю якості освітніх послуг та якості надання освітніх послуг вищими навчальними закладами.
Учасники круглого столу ухвалили ряд рішень щодо розвитку підготовки фахівців з обліку та аудиту. Зокрема, було прийняти рішення щодо ініціювання на законодавчому рівні механізму регулювання для вітчизняних підприємств проходження на їх базі стажування, виробничої практики студентами; активізувати співпрацю з органами державної виконавчої влади з питань узгодження Класифікатора професій з освітньо-кваліфікаційними характеристиками бакалаврів та магістрів з обліку та аудиту; ініціювати розроблення Стандарту освіти відповідно до Міжнародного стандарту освіти МФБ; рекомендувати вищим навчальним закладам, які здійснюють підготовку фахівців з обліку і аудиту у навчальних планах оптимізувати (збільшити) кількість часу, відведеного на практичну підготовку та правову підготовку; у програмах дисциплін передбачити розгляд питань соціальної відповідальності бізнесу; запровадити практику залучення в якості рецензентів програм професійної підготовки, підручників та навчальних посібників провідних фахівців у сфері бухгалтерського обліку, аналізу, контролю; рекомендувати методичним комісія факультетів, кафедр, які здійснюють підготовку фахівців з обліку  і аудиту проводити семінари-тренінги щодо запровадження в навчальний процес сучасних навчальних технологій.
За результатами роботи круглого столу  було вироблено стратегію та напрями розвитку і удосконалення вищої освіти з обліку і аудиту.

 

Ольга Ільчак,
кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook