Відкрите заняття як ефективна форма презентації педагогічної майстерності

17 травня 2024 року
 Великий той учитель, який проймається справою, якої навчає
Катон Старший
 
  Відкриті заняття та взаємовідвідування є однією з ключових форм обміну прогресивним педагогічним досвідом, ефективними методиками та інноваційними практиками.
  Традиційно з метою розвитку професійних компетентностей науково-педагогічних працівників та підвищення якості надання освітніх послуг на гуманітарго-педагогічному факультеті систематично проводяться відкриті лекції.
  Відповідно до затвердженого графіку проведення відкритих лекцій та виконання наказу ректора «Про підвищення якості навчання в НУБіП України», 08 квітня 2024 року доцент кафедри фізичного виховання Сава Бринзак провів відкрите заняття для здобувачів спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" з дисципліни «Організація фізичної культури і спорту в територіальних громадах». Студенти  мали можливість ознайомились із: основними напрямами розвитку фізичного здоров’я населення у територіальних громадах; особливостями створення єдиної системи проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів з доступних видів спорту серед різних вікових груп; умовами розвитку спортивної інфраструктури в територіальних громадах та кращими практиками реалізації програм розвитку фізкультури і здорового способу життя.
   09 квітня старшим викладачем кафедри соціальної роботи та реабілітації, кандидатом педагогічних наук Наталією Бондаренко було проведено відкриту лекцію з дисципліни «Зелена соціальна робота» для студентів 1 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 231 "Соціальна робота" на тему: «Використання соціального підприємництва як новаторського методу розв'язання соціальних проблем».
  
  На занятті студенти мали можливість самостійно розробити бізнес-план соціального підприємства та обговорити питання ведення підприємницької діяльності з метою вирішення актуальних соціальних проблем: інтеграція внутрішньо переміщених осіб у приймаючу територіальну громаду; соціальна інклюзія людей похилого віку та осіб з інвалідністю; адаптація військовослужбовців та ветеранів до цивільного життя тощо.
  10 квітня було проведено відкрите практичне заняття доцентом кафедри філософії та міжнародної комунікації  Світланою Христюк з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» на тему «Science & Technology». Практичне заняття відбулося в очному форматі для студентів ОС «Бакалавр» першої групи першого року навчання, спеціальності "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" гуманітарно-педагогічного факультету за присутності завідувача кафедри філософії та міжнародної комунікації доцента Валентини Культенко, професора Віри Додонової, асистентів кафедри Оксани Притики та Вікторії Шеховцової-Бурянової.
  
  Практичне заняття побудовано з дотриманням логічного зв’язку матеріалу даного заняття з попереднім, вирізнялося системністю, послідовністю викладання навчального матеріалу, інтерактивністю, використанням наочних, технічних, аудіо-відео засобів, доступністю та зрозумілістю, доброзичливістю, повагою та тактом по відношенню до студентів, реалізацією плану заняття (детальніше тут https://nubip.edu.ua/node/145648).
  10 квітня відбулася відкрита лекція професора кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Василя Стрільця з навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів 1 курсу спеціальності "Публічне управління та адміністрування" Навчально-наукового інституту неперервної освіти і туризму.
  
  На лекції розглянулися питання етнічних факторів формування особливостей культури та побуту соціальних спільнот; етнічні впливи на формування ціннісних орієнтацій; зв’язку національних чинників із особливостями соціальної структури, видами і типами соціальної мобільності, урбанізації тощо; соціальної факторів національної самосвідомості, міжнаціональних відносин.
  Особливу увагу лектор звернув на сутність та причини міжнаціональних конфліктів, зокрема, в Україні, та охарактеризував роль соціологічної науки в їх попередженні. Відкрите заняття пройшло на високому методичному рівні (детальніше тут https://nubip.edu.ua/node/146773).
  18 квітня 2024 р. викладачка кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей Олена Туріцина провела відкрите заняття для бакалаврів факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, 3 групи, 1 року навчання, спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" з дисципліни «Іноземна мова». Заняття на тему «Plants: Pests and Diseases».
  
  На занятті студенти активно брали участь у лексичних квестах, парній та груповій роботі для засвоєння спеціальної лексики, працювали з автентичними матеріалами, а також виконували вправи на аудіювання. Присутні на занятті викладачі кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей Тетяна Вознюк, Світлана Коваленко та Тетяна Лугова відзначили високий методичний рівень проведення заняття, яке пройшло у доброзичливій психологічній атмосфері (детальніше тут https://nubip.edu.ua/node/146232).
  01 травня відбулась відкрита лекція професора кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Олени Любовець з навчальної дисципліни «Історія міжнародних відносин» для студентів 2 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" гуманітарно-педагогічного факультету. Тема лекції: «Міжнародні відносини в роки Другої світової війни». Мета лекції – відтворити особливості та основні напрями міждержавних відносин під час Другої світової війни.
  
  Присутні колеги відзначили високий рівень педагогічної майстерності Олени Миколаївни, її уміння створити сприятливий емоційний мікроклімат, підтримувати постійний контакт з аудиторією, зацікавити та активізувати роботу студентів. Лекційне заняття проведено на високому професійному рівні.
  Цікавими й інтерактивними були відкриті заняття, презентовані 16 та 18 квітня асистентами кафедри педагогіки Аліною Рахманіною та Ольгою Сироєжко. Викладачі щедро ділилися зі студентами прикладами впровадження інноваційних педагогічних методик та технологій (особистісно-орієнтовані, інтеграційні, колективної дії, інформаційні, дистанційні, розвивальні, модульно-розвивальні та ін.) в освітньому процесі, а також методами й прийомами формування професійної етики.
  У результаті систематичного проведення відкритих лекцій на гуманітарно-педагогічному факультеті досягнуто значних успіхів у розвитку професійних компетентностей науково-педагогічних працівників та підвищенні якості надання освітніх послуг. Окрім того, ці заходи сприяють побудові спільного професійного середовища для розвитку кожного учасника освітнього процесу та досягненню поставлених цілей у навчанні та вихованні молоді.
 
 
Ірина Демченко,

професор кафедри соціальної роботи та реабілітації 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook