Магістри спеціальності «Публічне управління та адміністрування» вивчають технології стратегування у територіальній громаді разом з досвідченими практиками

22 березня 2024 року

  

Підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» включає практико-орієнтоване навчання, що передбачає залучення представників органів публічної влади до проведення гостьових лекцій. Використання такого підходу дозволяє поєднувати теоретичний матеріал з успішним досвідом реалізації управлінських рішень в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а в ході дискусії між учасниками – знаходити шляхи вирішення проблем на основі реальних кейсів.
 
Освітня програма підготовки магістрів публічного управління та адміністрування в НУБіП України за денною та заочною формами навчання передбачає вивчення у 2 семестрі 2023/2024 н.р. дисципліни фахового спрямування – «Технології стратегування в публічному управлінні» (лектор д.держ.упр., доц. Сергій Приліпко), що сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти необхідних компетентностей, спрямованих на застосування методологічного інструментарію під час розроблення й реалізації стратегій та цільових програм розвитку на різних рівнях управління. Під час вивчення технологій стратегування магістри повинні навчитися не лише розробляти програмні документи, використочуючи комплексний підхід до інтегрованого розвитку територіальної громади, а й надавати органам публічної влади рекомендації щодо застосування необхідних інструментів реалізації стратегій і програм.
 

  

З цією метою 13 та 21 березня 2024 р. відбувся цикл гостьових лекцій від представників органів місцевого самоврядування. Перед магістрами виступили Ірпінський міський голова Олександр Маркушин та начальник відділу економіки та стратегічного планування Ірпінської міської ради Яна Жиган, які водночас є здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» на кафедрі публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва НУБіП України. В межах проходження педагогічної практики аспіранти намагалися донести до магістрів не лише основні аспекти практичної діяльності, а у поєднанні з різними методами та формами викладання дисципліни «Технології стратегування в публічному управлінні» презентувати результати наукових досліджень відповідно до своїх тем «Публічне управління відбудовою та розвитком міської інфраструктури у повоєнний період» та «Публічне управління розвитком економічного потенціалу територіальних громад».
 

 

Ірпінський міський голова Олександр Маркушин презентував здобувачам вищої освіти місто Ірпінь, внесок територіальної оборони у зупинення російської армії на шляху до української столиці, за що Указом Президента України №164/2022 місту присвоєно почесну відзнаку «Місто-герой України». Він зазначив, що внаслідок значних руйнувань обєктів міської інфраструктури та житлового фонду з 2022 року зусилля міської влади спрямовані на їх відбудову, проведення різних інформаціно-комунікативних заходів, пошук інвестиційних ресурсів та інших видів допомоги від міжнародних партнерів. В умовах воєнної агресії рф відбудова та відновлення територіальної громади має стратегічний характер, оскільки комплексний план дій охоплює відновлення доріг, обєктів енерго- та водозабезпечення, звязку, закладів освіти, охорони здоров’я, культури, роздрібної торгівлі та громадського харчування. Загальна суму збитків є непомірно високою для її покриття за рахунок місцевого бюджету. Вирішення проблем відбудови міської інфраструктури потребує пошуку нових форм співробітництва органів місцевого самоврядування з органами державної влади, інститутами громадянського суспільства, представниками бізнесу та міжнародної спільноти. Для цього необхідно застосовувати різні механізми публічного управління та здійснювати пошук найбільш ефективних інструментів їх реалізації на різних рівнях прийняття рішень.
 

  

Начальник відділу економіки та стратегічного планування Ірпінської міської ради Яна Жиган більш детально зупинилася на змісті та етапах розроблення оновленої Стратегії післявоєнного розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2023-2033 роки, основна мета якої полягає у підвищенні рівня життя населення в згуртованій, розумній, конкурентоспроможній і демократичній громаді, орієнтованій на людину. Розпорядженням міського голови від 19.06.2023 р. №97 утворено Робочу групу з питань розробки Стратегії, затверджено Положення про робочу групу та її персональний склад, графік підготовки Стратегії. Здобувачам вищої освіти надано детальну інформацію про програми Ірпінської міської територіальної громади, а саме: Програму соціально-економічного та культурного розвитку на 2024 рік та основні напрями розвитку на 2025-2026 роки, Програму соціально-економічного розвитку малого та середнього підприємництва на 2024-2026 роки, Програму створення безбарєрного простору на 2023-2025 роки. В Ірпінській міській територіальній громаді схвалено Стратегію мобільності та розвитку транспортної інфраструктури та Концепцію розвитку велосипедної інфраструктури (рішення Ірпінської міської ради від 27.07.2023 №2666-31-VIII та №6667-31-VIII відповідно).
 

 

Під час проведення гостьових лекцій у обговоренні інструментів стратегування у публічному управління на місцевому рівні взяли активну участь здобувачі вищої освіти: Сергій Погрібний, Вадим Музиченко, Андрій Лактіонов, Євген Сільванюк, Тарас Недоїдок та ін. З метою підвищення рівня професійної компетентності на лекційних заняттях були також присутні викладачі кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
 

 

Налагоджена співпраця кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва з різними субєктами публічного управління дозволяє постійно залучати до проведення занять професіоналів-практиків, які допомагають формувати у здобувачів вищої освіти загальні та фахові (спеціальні) компетенції за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» та досягати програмних результатів навчання, передбачених у освітній програмі та Стандарті вищої освіти.
 
 

В.о. завідувача кафедри публічного управління,
менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва,
доктор наук з державного управління, доцент
Сергій ПРИЛІПКО

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook