Університет приєднався до Національної мережі трансферу технологій

17 квітня 2015 року

     Визнаючи необхідність консолідації зусиль наукової громадськості України і Європейського союзу, структур з різними формами власності для створення та використання новітніх технологій у виробництві конкурентноспроможної продукції, приділяючи першочергову увагу необхідності збереження науково-технологічного потенціалу України та розбудови її науково-технологічної сфери, усвідомлюючи необхідність визначення, моніторингу і регулярного оновлення системи пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, яка враховувала б наявні процеси інтеграції і розвитку світової науково-технологічної сфери Національний університет біоресурсів і природокористування України приєднався до Національної мережі трансферу технологій NTTN, яка утворена за ініціативою Академії технологічних наук України у співпраці з Міністерством освіти і науки України у 2010 році. При підготовці до створення системи трансферу технологій та вступу до мережі NTTN вивчався досвід такої діяльності у Національному транспортному університеті.

     Центр трансферу технологій Академії технологічних наук та наш університет домовились про створення умов для трансферу технологій і комерціалізації науково-технічних розробок в мережі NTTN та спрямування взаємно узгоджених дій на задоволення потреб внутрішнього ринку і нарощування експортного потенціалу України, в тому числі для реалізації наступних завдань:

  • створення умов для обміну інформацією в мережі NTTN про результати виконаних науково-технічних робіт для їх подальшої комерціалізації та введення у господарський обіг об’єктів інтелектуальної власності;
  • організація та проведення технологічного аудиту підприємств та установ;
  • організація та проведення науково-технічної експертизи технологічних та інших профілів мережі NTTN;
  • створення умов для обміну інформацією в мережі NTTN про технологічні запити промислового сектору економіки України з метою впровадження на підприємствах найсучасніших, енерго- та ресурсозберігаючих, екологічно чистих технологій;
  • формування взаємовигідних партнерських відносин між всіма учасниками мережі NTTN;
  • підготовка фахівців для мережі NTTN та інших структур у сфері трансферу технологій, і залучення наукової молоді в інноваційну діяльність та наукомісткий бізнес;
  • розвиток зв’язків академічної та міжвузівської науки зі споживачами науково-технічних продуктів, робіт та послуг;
  • формування професійної інфраструктури підтримки інноваційної діяльності в регіонах України та розвиток на цій основі між-коопераційних і міжнародних зв’язків у сфері високих і наукомістких технологій.

Нові можливості для популяризації та комерціалізації наукової продукції університету відкриті!

Ю. Позняковський,
молодший науковий співробітник
відділу патентно-ліцензійної,
винахідницької та раціоналізаторської роботи

 


Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook