Становлення інженерного фаху в навчальних лабораторіях кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки імені академіка П.М. Василенка

21 березня 2024 року
 Справжній фахівець інженерного спрямування, повинен вільно володіти знаннями про функціонування, будову і налаштування сучасної техніки. Знання, здобуті студентами на лекціях і в процесі самостійної роботи, ефективно поглиблюються, на лабораторних заняттях профільних дисциплін фаху, з використанням спеціалізованого обладнання.

 Наразі, в навчальних лабораторіях кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки імені академіка П.М. Василенка, студенти - агроінженери, в прикладному форматі вивчають функціональні можливості аграрних агрегатів та їх конструктивні особливості. Відповідно до робочих програм дисциплін, перші п’ять тижнів семестру зорієнтовані, на засвоєння технологічного функціоналу ґрунтообробних і посівних машин.

 Тематика лабораторних занять спрямована на вивчення будови, умов застосування та регулювання лінійки плугів і чизельних машин компаній «OPTIKON», «KUHN», культиваторів «VÄDERSTAD», посівних машин компанії «ELVORTІ», асортименту плоскорізальних і дискових знарядь, борін і фрез національних виробників. Дякуючи співпраці з виробничниками, лабораторії кафедри оснащені технологічними машинами та навчальними зразками вузлів і механізмів сільськогосподарських техніки.

  Крім розуміння вимог, до технічного стану ґрунтообробного апарату, положення елементів кріплення, взаємне розміщення його складових частин, важливе значення має вміння налаштувати орний агрегат, на виконання операцій грунтообробки. Під час лабораторних занять, здобувачі вищої освіти виконують регулювання положення робочих корпусів плуга, проводять встановлення глибини обробітку грунту та корегування рами ґрунтообробної машини у горизонтальному положенні. Висівні системи сучасних сівалок, також, потребують виважених підходів, до вивчення їх технологічних можливостей, особливо, після проведених модернізацій. Наприклад, студенти повинні розуміти, чому змінені конструкції дозувальних пристроїв машини «ELVORTI ASTRA СЗ - 3,6», дослідним шляхом оцінити позитивні і негативні складові такої модернізації і встановити доцільність використаної новизни.

 З метою якісного виконання лабораторних робіт, вик­ладачі пильно контролюють готовність студентів, до заняття. Напередодні розгляду конкретної теми, студенти отримують електронні версії протоколів майбутньої лабораторної роботи та готуються, до опанування матеріалу. На початку заняття, у формі бесіди з кожним студентом, викладачі встановлюють знання теоретичної складової теми роботи, її облад­нання і послідовності виконання. Таким чином, визначається рівень теоретичної під­готовки здобувачів вищої освіти, їхні інженерні навички та здатність опрацювати матеріал, на реальних зразках сільськогосподарських машин і лабораторному обладнанні. Завершується лабораторна робота оформленням інди­відуального звіту та його захистом, за який студенти отримують оцінку.

 Варто зазначити, під час навчання в лабораторіях, у студентів часто виникають нові ідеї наукового і технічного характеру, які використовуються у курсових роботах і дипломних проєктах. Лабораторні заняття значною мірою забезпечують напрацювання вмінь і навичок прий­няття практичних рішень у реальних умовах виробництва.
 
  Ігор Сівак,
доцент кафедри сільськогосподарських машин і системотехніки імені академіка П.М.Василенка

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook